نمایش 1–12 از 2715 نتیجه

لوازم جانبی تابلو برق (133)

برق صنعتی (340)

اتوماسیون (470)

استپر موتور (75)

پنوماتیک (25)

سافت استارتر (61)

سنسور (584)

کنترلر (222)

اینورتر (613)

سروو موتور (123)

اینورتر اینوت 22KW مدل INVT GD200L-022G-4

تماس بگیرید
اینورتر: اینوت سری: GD200L توان : 22کیلووات ورودی: سه فاز 380 ولت خروجی: سه فاز 380 ولت کی پد جدا شونده: دارد درگاه ارتباطی RS485 2 عدد ورودی آنالوگ و 2 عدد خروجی آنالوگ 9 عدد ورودی دیجیتال و 2 عدد خروجی دیجیتال

اینورتر اینوت 18.5KW مدل INVT GD200L-018G-4

تماس بگیرید
اینورتر: اینوت سری: GD200L توان : 18.5کیلووات ورودی: سه فاز 380 ولت خروجی: سه فاز 380 ولت کی پد جدا شونده: دارد درگاه ارتباطی RS485 2 عدد ورودی آنالوگ و 2 عدد خروجی آنالوگ 9 عدد ورودی دیجیتال و 2 عدد خروجی دیجیتال

اینورتر اینوت 15KW مدل INVT GD200L-015G-4

تماس بگیرید
اینورتر: اینوت سری: GD200L توان : 15کیلووات ورودی: سه فاز 380 ولت خروجی: سه فاز 380 ولت کی پد جدا شونده: دارد درگاه ارتباطی RS485 2 عدد ورودی آنالوگ و 2 عدد خروجی آنالوگ 9 عدد ورودی دیجیتال و 2 عدد خروجی دیجیتال

اینورتر اینوت 5.5KW مدل INVT GD200L-5R5G-4

تماس بگیرید
اینورتر: اینوت سری: GD200L توان : 5.5کیلووات ورودی: سه فاز 380 ولت خروجی: سه فاز 380 ولت کی پد جدا شونده: دارد درگاه ارتباطی RS485 2 عدد ورودی آنالوگ و 2 عدد خروجی آنالوگ 9 عدد ورودی دیجیتال و 2 عدد خروجی دیجیتال

اینورتر اینوت 2.2KW مدل INVT GD20-2R2G-SS2

تماس بگیرید
اینورتر: اینوت سری: GD20 توان : 2.2 کیلووات ورودی: تکفاز 220 ولت کی پد جدا شونده: ندارد درگاه ارتباطی RS485 2 عدد ورودی آنالوگ و2 عدد خروجی آنالوگ 5 عدد ورودی دیجیتال و 1 عدد خروجی ترانزیستوری و2 عدد خروجی رله ای

اینورتر اینوت 1.5KW مدل INVT GD20-1R5G-SS2

تماس بگیرید
اینورتر: اینوت سری: GD20 توان : 1.5 کیلووات ورودی: تکفاز 220 ولت کی پد جدا شونده: ندارد درگاه ارتباطی RS485 2 عدد ورودی آنالوگ و2 عدد خروجی آنالوگ 5 عدد ورودی دیجیتال و 1 عدد خروجی ترانزیستوری و2 عدد خروجی رله ای

اینورتر اینوت 0.75KW مدل INVT GD20-0R7G-SS2

تماس بگیرید
اینورتر: اینوت سری: GD20 توان : 0.75 کیلووات ورودی: تکفاز 220 ولت کی پد جدا شونده: ندارد درگاه ارتباطی RS485 2 عدد ورودی آنالوگ و2 عدد خروجی آنالوگ 5 عدد ورودی دیجیتال و 1 عدد خروجی ترانزیستوری و2 عدد خروجی رله ای

اینورتر اینوت 0.4KW مدل INVT GD20-0R4G-SS2

تماس بگیرید
اینورتر: اینوت سری: GD20 توان : 0.4 کیلووات ورودی: تکفاز 220 ولت کی پد جدا شونده: ندارد درگاه ارتباطی RS485 2 عدد ورودی آنالوگ و2 عدد خروجی آنالوگ 5 عدد ورودی دیجیتال و 1 عدد خروجی ترانزیستوری و2 عدد خروجی رله ای

اینورتر اینوت 075KW مدل INVT GD350-0R7G-2

تماس بگیرید
اینورتر: اینوت سری: GD350 توان : 075کیلووات ورودی: سه فاز 220 ولت کی پد جدا شونده: دارد درگاه ارتباطی RS485 2 عدد ورودی آنالوگ و 1عدد خروجی آنالوگ 6 عدد ورودی دیجیتال و 2 عدد خروجی ترانزیستوری و 2 عدد خروجی رله ای

اینورتر اینوت 1.5KW مدل INVT GD350-1R5G-2

تماس بگیرید
اینورتر: اینوت سری: GD350 توان : 1.5کیلووات ورودی: سه فاز 220 ولت کی پد جدا شونده: دارد درگاه ارتباطی RS485 2 عدد ورودی آنالوگ و 1عدد خروجی آنالوگ 6 عدد ورودی دیجیتال و 2 عدد خروجی ترانزیستوری و 2 عدد خروجی رله ای

اینورتر اینوت 7.5KW مدل INVT GD350-7R5G-2

تماس بگیرید
اینورتر: اینوت سری: GD350 توان : 7.5 کیلووات ورودی: سه فاز 220 ولت کی پد جدا شونده: دارد درگاه ارتباطی RS485 2 عدد ورودی آنالوگ و 1عدد خروجی آنالوگ 6 عدد ورودی دیجیتال و 2 عدد خروجی ترانزیستوری و 2 عدد خروجی رله ای

اینورتر اینوت 5.5KW مدل INVT GD350-5R5G-2

تماس بگیرید
اینورتر: اینوت سری: GD350 توان : 5.5 کیلووات ورودی: سه فاز 220 ولت کی پد جدا شونده: دارد درگاه ارتباطی RS485 2 عدد ورودی آنالوگ و 1عدد خروجی آنالوگ 6 عدد ورودی دیجیتال و 2 عدد خروجی ترانزیستوری و 2 عدد خروجی رله ای