مینی کنترل فاز میکروپروسسوری MRJN-2D سری N شیواامواج

تماس بگیرید
برند: شیوا امواج سری: N مدل: MRJN-2D کد: 13JN1 ولتاژ تعذیه: ۱۸۰-۲۵۰ ولتاژ متناوب،فاز و نول، ۶۰-۵۰ هرتز ولتاژ ورودی: ۳۰۰-۵۰۰ولتاژ متناوب،۳فاز،۵۰-۶۰هرتز قطع برای: افزایش ولتاژ:۴۴۰ ولت، کاهش ولتاژ: ۳۰۰ ولت و عدم تقارن:۷-۲۵ درصد تاخیر زمان قطع: برای کاهش ولتاژ در لحظه استارت:۱۰ثانیه, قطع: ۳ ثانیه تاخیر زمان وصل: ۲-۲۴۰ ثانیه خروجی: رله ۵ آمپر

کنترل فاز-بار ۱ تا ۶۰ آمپر LPF-60A شیواامواج

تماس بگیرید
برند: شیوا امواج مدل: LPF-60A کد: 13F5 ولتاژ تغذیه: ۱۸۰-۲۵۰ ولتاژ متناوب،فاز و نول، ۶۰-۵۰ هرتز ولتاژ ورودی: ۳۰۰-۵۰۰ولتاژ متناوب،۳فاز،۵۰-۶۰هرتز دقت نمایش جریان: LPF-60A=1A خروجی: رله ۵ آمپر

کنترل بار دیجیتال ۱تا ۶۰ آمپر DLF-60A شیوا امواج

تماس بگیرید
برند: شیوا امواج مدل:DLF-60A کد: 13F6 ولتاژ تغذیه: ۱۸۰-۲۵۰ ولتاژ متناوب و ۶۰-۵۰ هرتز دقت نمایش جریان: DLF-60A=1A خروجی: رله ۵ آمپر

کنترل فاز با نول MR-4P سری M شیواامواج

تماس بگیرید
برند: شیوا امواج سری: M مدل: MR-4P کد: 13M1 ولتاژ تعذیه: ۱۸۰-۲۵۰ ولتاژ متناوب،فاز و نول، ۶۰-۵۰ هرتز ولتاژ ورودی: ۳۰۰-۵۰۰ولتاژ متناوب،۳فاز،۵۰-۶۰هرتز قطع برای: افزایش ولتاژ:۴۰۰-۴۸۰ ولت، کاهش ولتاژ: ۳۸۰-۳۰۰ ولت و عدم تقارن:۲۵-۵ درصد تاخیر زمان قطع: برای کاهش ولتاژ در لحظه استارت:۱۰ثانیه, قطع: ۳ ثانیه تاخیر زمان وصل: ۲-۲۴۰ ثانیه خروجی: رله 10 آمپر

کنترل فاز MRB-2P شیواامواج

تماس بگیرید
برند: شیوا امواج مدل: MRB-2P کد: 13B1 ولتاژ تعذیه: ۳۰۰-۵۰۰ولتاژ متناوب،۳فاز،۵۰-۶۰هرتز قطع برای: افزایش ولتاژ:۴۴۰ ولت، کاهش ولتاژ: ۳۰۰ ولت و عدم تقارن:۷-۲۵ درصد تاخیر زمان: قطع برای کاهش ولتاژ در لحظه استارت:۱۰ثانیه, قطع: ۳ ثانیه تاخیر زمان وصل: ۲-۲۴۰ ثانیه خروجی: رله ۵ آمپر

سوپر کنترل فاز دیجیتال DMB-600S شیواامواج

تماس بگیرید
برند: شیوا امواج مدل: CMB-600S کد: 13B4 ولتاژ تعذیه: ۳۰۰-۵۰۰ولتاژ متناوب،۳فاز،۵۰-۶۰هرتز قطع برای: افزایش ولتاژ:۴۰۰-۴۸۰ ولت، کاهش ولتاژ: ۳۸۰-۳۱۰ ولت و عدم تقارن:۲۵-۵ درصد تاخیر زمان: قطع برای کاهش ولتاژ در لحظه استارت:۱۵ثانیه, قطع: ۱۰-۰ ثانیه, وصل: ۶۰۰-۰ثانیه خروجی: 2عدد رله ۵ آمپر

سوپر کنترل فاز دیجیتال DMJN-600 سری N شیواامواج

تماس بگیرید
برند: شیوا امواج مدل: DMJN-600 کد: 13JN4 ولتاژ تعذیه: ۱۸۰-۲۵۰ ولتاژ متناوب و ۶۰-۵۰ هرتز ولتاژ ورودی: ۳۰۰-۵۰۰ولتاژ متناوب،۳فاز،۵۰-۶۰هرتز تاخیر زمان: قطع برای کاهش ولتاژ در لحظه استارت:۱۵ثانیه, قطع: ۱۰-۰ ثانیه, وصل: ۶۰۰-۰ثانیه قطع برای: افزایش ولتاژ:۴۰۰-۴۸۰ ولت، کاهش ولتاژ: ۳۸۰-۳۱۰ ولت و عدم تقارن:۲۵-۵ درصد خروجی: ۲ عدد رله ۱۰ آمپر

سوپر کنترل فاز SMB-5P شیواامواج

تماس بگیرید
برند: شیوا امواج مدل: SMB-5P کد: 13B3 ولتاژ تعذیه: ۳۰۰-۵۰۰ولتاژ متناوب،۳فاز،۵۰-۶۰هرتز تاخیر زمان وصل: ۲-۲۴۰ ثانیه تاخیر زمان: قطع برای کاهش ولتاژ در لحظه استارت:۵ثانیه+تأخیر زمان قطع, قطع: ۱۰-۰ ثانیه قطع برای: افزایش ولتاژ:۴۰۰-۴۸۰ ولت، کاهش ولتاژ: ۳۸۰-۳۰۰ ولت و عدم تقارن:۲۵-۷ درصد خروجی: 2عدد رله ۵ آمپر

رله کنترل فاز میکرو مکس (تک فاز) TELE-101-MAX

تماس بگیرید
رله کنترل فاز میکرو مکس مدل tele-101max دارای یک سال گارانتی

رله کنترل فاز میکرو مکس tele-101-max

تماس بگیرید
رله کنترل فاز میکرو مکس مدل tele-101-max دارای یک سال گارانتی

رله کنترل فاز برنا ASN (کتابی)

تماس بگیرید
برند برنا رله کنترل فاز برنا مدل ASN (کتابی) دارای یک سال گارانتی

رله کنترل فاز برنا ASN

تماس بگیرید
برند برنا رله کنترل فاز برنا مدل ASN دارای یک سال گارانتی