بوبین کنتاکتور چینت 220 ولت مدل Coil for NXC 500-630

تماس بگیرید
 • برند: چینت
 • مدل:Coil for NXC 500-630
 • کشور سازنده: چین
 • فرکانس: 50 هرتز
 • ولتاژ بوبین: 220 ولت AC
 • رنگ بدنه: آبی
  جنس بدنه: پلی آمید

بوبین کنتاکتور چینت 220 ولت مدل Coil for NXC 265-400

تماس بگیرید
 • برند: چینت
 • مدل:Coil for NXC 265-400
 • کشور سازنده: چین
 • فرکانس: 50 هرتز
 • ولتاژ بوبین: 220 ولت AC
 • رنگ بدنه: آبی
  جنس بدنه: پلی آمید

بوبین کنتاکتور چینت 220 ولت مدل Coil for NXC 120-225

تماس بگیرید
 • برند: چینت
 • مدل:Coil for NXC 120-225
 • کشور سازنده: چین
 • فرکانس: 50 هرتز
 • ولتاژ بوبین: 220 ولت AC
 • رنگ بدنه: آبی
  جنس بدنه: پلی آمید

بوبین کنتاکتور چینت 220 ولت مدل Coil for NXC 75-100

تماس بگیرید
 • برند: چینت
 • مدل:Coil for NXC 75-100
 • کشور سازنده: چین
 • فرکانس: 50 هرتز
 • ولتاژ بوبین: 220 ولت AC
 • رنگ بدنه: آبی
  جنس بدنه: پلی آمید

بوبین کنتاکتور چینت 220 ولت مدل Coil for NXC 40-65

تماس بگیرید
 • برند: چینت
 • مدل:Coil for NXC 40-65
 • کشور سازنده: چین
 • فرکانس: 50 هرتز
 • ولتاژ بوبین: 220 ولت AC
 • رنگ بدنه: آبی
  جنس بدنه: پلی آمید

بوبین کنتاکتور چینت 220 ولت مدل Coil for NXC 25-38

تماس بگیرید
 • برند: چینت
 • مدل:Coil for NXC 25-38
 • کشور سازنده: چین
 • فرکانس: 50 هرتز
 • ولتاژ بوبین: 220 ولت AC
 • رنگ بدنه: آبی
  جنس بدنه: پلی آمید

بوبین کنتاکتور چینت 220 ولت مدل Coil for NXC 06-22

تماس بگیرید
 • برند: چینت
 • مدل: Coil for NXC 06-22
 • کشور سازنده: چین
 • فرکانس: 50 هرتز
 • ولتاژ بوبین: 220 ولت AC
 • رنگ بدنه: آبی
  جنس بدنه: پلی آمید

بوبین کنتاکتور چینت 110 ولت مدل Coil for NC7 40-65

تماس بگیرید
 • برند: چینت
 • مدل: Coil NC7 40-65
 • کشور سازنده: چین
 • فرکانس: 50 هرتز
 • ولتاژ بوبین: 110 ولت AC

بوبین کنتاکتور چینت 38-25 آمپر مدل Coil for NC7 25-38

تماس بگیرید
 • برند: چینت
 • مدل: Coil NC7 25-38
 • کشور سازنده: چین
 • فرکانس: 50 هرتز
 • ولتاژ بوبین: 24/48/110/220 ولت AC

بوبین کنتاکتور چینت 22 – 9 آمپر مدل Coil for NC7 9-22

تماس بگیرید
 • برند: چینت
 • مدل: Coil NC7 9-22
 • کشور سازنده: چین
 • فرکانس: 50 هرتز
 • ولتاژ بوبین: 24/48/110/220 ولت AC

بوبین کنتاکتور چینت ۲۲۰ ولت مدل Coil for NC2 630

تماس بگیرید
 • برند: چینت
 • مدل: Coil NC2 630
 • کشور سازنده: چین
 • فرکانس: 50 هرتز
 • ولتاژ بوبین: 220 ولت AC

بوبین کنتاکتور چینت ۲۲۰ ولت مدل Coil for NC2 500

تماس بگیرید
 • برند: چینت
 • مدل: Coil NC2 500
 • کشور سازنده: چین
 • فرکانس: 50 هرتز
 • ولتاژ بوبین: 220 ولت AC