در مبحث اتوماسیون و ابزار دقیق یکی از محوری ترین تجیهزات کنترلرها است که وظیفه کنترل واتوماتیک کردن پروسه را دارد. واژه کنترلر معمولاً با واژه های سنسور و اکچوئیتور به معنی عمل کننده ( Actuator) همراه است که در تعامل با یکدیگر میتوانند یک لوپ کنترل یا یک حلقه کنترل تشکیل دهند .کنترلر‏ها از نظر کارایی و قابلیت برنامه ریزی ، آنالوگ یا دیجیتال بودن، تعداد ورودی و خروجی ، مکانیزم کنترل ( تفاضلی ، مشتقی ، نتاسبی ) ( proportional–integral–derivative ) ، مکانیکی یا الکتریکی بودن انواع مختلفی دارند با نامهای PID controller و PLC به معنای کنترلر منطقی قابل برنامه ریزی مخفف ( Programmable Logic Contrller ) مشهورند.

کنترل بوستر (1)

تایمر (35)

دما و رطوبت (102)

رگولاتور خازنی (11)

ساعت فرمان(ساعت نجومی) (16)

شمارنده(کانتر) (20)

کنترل فاز (30)

محافظ ولتاژ (3)

نمایشگر ولتاژ و جریان (9)

ولت متر۹۶*۴۸ سری 22U1 شیوا امواج

تماس بگیرید
برند: شیوا امواج سری: VMU-F ولتاژ تغذیه: 250-180 VAC ولتاژ ورودی: 500-300 VAC دقت اندازه گیری: ولتاژ= 1V    فرکانس=0.1HZ کارایی در:    دما= 65  ... 20- C             رطوبت= 70% ابعاد برش تایلو: 43*91 mm

ولت متر تکی ۹۶ سری 22D3 شیوا امواج

تماس بگیرید
برند: شیوا امواج سری: VMD-MM ولتاژ تغذیه: 250-180 VAC ولتاژ ورودی: 500-300 VAC دقت اندازه گیری ولتاژ: 1V کارایی در:    دما= 65  ... 20- C             رطوبت= 70% ابعاد برش تایلو: 91*91 mm

مولتی تایمر دیجیتال MTB-15M شیوا امواج

تماس بگیرید
برند: شیوا امواج مدل: MTB-15M کد: 12B12 ولتاز تغذیه: ۱۸۰-۲۵۰ ولتاژ متناوب: ۶۰-۵۰ هرتز خروجی: ۲ عدد رله ۵ آمپر

هشدار دهنده وجود آب 16J1 شیواامواج

تماس بگیرید
برند: شیوا امواج سری: WSJ-12V ولتاژ تعذیه: 12 VDC تاخیر زمان: وصل=4Sec     قطع=10Sec طول سیم حسگر آب حداکثر 4 متر کارایی در: دما=65...20- C   رطوبت=70%

مینی کنترل فاز میکروپروسسوری 13JN1 سری N شیواامواج

تماس بگیرید
برند: شیوا امواج سری: MRJN-2P ولتاژ تعذیه: 250-180 VAC ولتاژ ورودی: 500-300 VAC قطع برای: افزایش ولتاژ= 440V     کاهش ولتاژ=300 V تاخیر زمان: وصل=240-2 Sec     قطع=3Sec تاخیر زمان قطع برای کاهش ولتاژ در لحظه استارت: 10Sec کارایی در: دما=65...20- C   رطوبت=70%

مولتی متر۱۴۴ سری 22E1 شیواامواج

تماس بگیرید
برند: شیوا امواج سری: MME-6000A ولتاژ تعذیه: 250-160 VAC ولتاژ ورودی: 500-300 VAC دقت اندازه گیری:  ولتاژ=1V   جریان=0.5% CT   فرکانس=0.1 HZ

مولتی تایمر دیجیتال 14JN12 سری N شیوا امواج

تماس بگیرید
برند: شیوا امواج سری: MTJN-15M ولتاژ تغذیه: 250-180 VAC کارایی در:    دما= 65  ... 20- C             رطوبت= 70%

مولتی تایمر آنالوگ 14M2 سری M شیوا امواج

تماس بگیرید
برند: شیوا امواج سری: MTM-60 ولتاژ تغذیه: 250-180 VAC کارایی در:    دما= 65  ... 20- C             رطوبت= 70% تاخیر زمان وصل: 60-1 (Sec/Min)

مولتی تایمر آنالوگ 14JN2 شیوا امواج

تماس بگیرید
برند: شیوا امواج سری: MTJN-60 ولتاژ تغذیه: 250-180 VAC کارایی در:    دما= 65  ... 20- C             رطوبت= 70% تاخیر زمان وصل: 60-1  (Sec/Min)

محافظ یخچال میکروپروسسوری 20R1 شیواامواج

تماس بگیرید
برند: شیوا امواج سری: VPR-240 ولتاژ تعذیه: 260-165 VAC قطع برای:  افزایش ولتاژ= 255-245V قابل تنطیم    کاهش ولتاژ= 180-170V قابل تنظیم تاخیر زمان قطع:  افزایش ولتاژ= 100m Sec    کاهش ولتاژ= 1 Sec تاخیر زمان وصل: Sec 300 کارایی در: دما= 65-...20-  C      رطوبت= 70% ماکزیمم خروجی:    2500/~10A   250V

محافظ ولتاژ تک فاز دیجیتال 20JN1 شیواامواج

تماس بگیرید
برند: شیوا امواج سری: VPJN-20 ولتاژ تعذیه: 260-165 VAC تاخیر زمان قطع:  افزایش ولتاژ= 255-230V     کاهش ولتاژ=200-170 V تاخیر زمان وصل: Sec 1-300 کارایی در: دما= 65-...20-  C      رطوبت= 70%