فلوتر مکانیکی 16L1 شیواامواج

تماس بگیرید
برند: شیوا امواج سری: MFL-2 M سیم:   مشکی=COM    قهوه ای=NC      آبی=NO حداکثر دما محیط: 90 C

فلوترالکترونیکی سری 16B1 شیواامواج

تماس بگیرید
برند: شیوا امواج سری: LMB-2M ولتاژ تغذیه: 250-180 VAC تاخیر زمان وصل و قطع رله: 10-1 Sec حساسیت: 20-2 کیلواهم مصرف داخلی دستگاه: 0.2 VA کارایی در:  دما=    60+...20-            رطوبت=       70% تاخیر در: وصل=30 Sec     قطع=30 Sec

سنسور فلوتر 23P1 شیواامواج

تماس بگیرید
برند: شیوا امواج سری: LSP-100G نوع سنسور: فلوتر محدوده اندازه گیری: تاخیر زمان: کارایی در:

فلوتر مکانیکی شیوا امواج

تماس بگیرید
برند: اشنایدر سری: RM نوع کنترلر: کنترل فاز ولتاژ تغذیه: 183 تا 528 ولت AC ورود نول: دارد مدکنترلی: قطعی فاز، تشخیص جابجایی فازها، اعلام افزایش/کاهش ولتاژ‌ در زمانیکه ولتاژ شبکه بالاتر/پایین‌تر از حد مجاز باشد قابلیت تاخیر در خروجی: دارد خروجی رله: 2عدد

فلوتر الکترونیکی شیوا امواج

تماس بگیرید
برند: اشنایدر سری: RM نوع کنترلر: کنترل فاز ولتاژ تغذیه: 183 تا 528 ولت AC ورود نول: دارد مدکنترلی: قطعی فاز، تشخیص جابجایی فازها، اعلام افزایش/کاهش ولتاژ‌ در زمانیکه ولتاژ شبکه بالاتر/پایین‌تر از حد مجاز باشد قابلیت تاخیر در خروجی: دارد خروجی رله: 2عدد

سنسور فلوتر الکترونیکی شیوا امواج پک 3 عددی

تماس بگیرید
برند: اشنایدر سری: RM نوع کنترلر: کنترل فاز ولتاژ تغذیه: 183 تا 528 ولت AC ورود نول: دارد مدکنترلی: قطعی فاز، تشخیص جابجایی فازها، اعلام افزایش/کاهش ولتاژ‌ در زمانیکه ولتاژ شبکه بالاتر/پایین‌تر از حد مجاز باشد قابلیت تاخیر در خروجی: دارد خروجی رله: 2عدد