سرو موتور نوعی از موتورهای الکتریکی است که با هدف بکارگیری در سیستم های کنترل فیدبک طراحی می شود. لختی(اینرسی) در این موتورها پایین می­باشد و به همین دلیل تغییر سرعت در این موتور ها بسیار سریع می­باشد. در واقع عملکرد سرو موتورها به این صورت می باشد که یک محور خروجی دارند که این محور قادر است تا در یک موقعیت و زاویه ای خاص ارسال سیگنال  قرار گیرد. در واقع چگونگی حرکت و موقعیت های زاویه ای این محور خروجی توسط دسته ای از سیگنال های رمزی که برای سیم کنترل آن تعریف می شود کنترل می شود.
به طور کلی سرو موتورها موتورهای بسیار دقیقی هستند که میتوانیم در آنها موقعیت شفت سرو را کنترل کنیم ، علاوه بر کنترل موقعیت شفت سرو ، قدرت و سرعت چرخش شفت سرو موتور را نیز میتوانیم کنترل کنیم.

نمایش 1–12 از 123 نتیجه

سروو موتور زیمنس 7KW-2000RPM ترمزدار v90-PROFINET

تماس بگیرید
برند: SIEMENS سری: v90 توان: 7KW ولتاژ ورودی: سه فاز 380V گشتاور: 33.4n.m سرعت: 2000rpm سایز فلج:  180mm قطر شفت: 35mm نوع موتور: ترمزدار نوع کنترل:PROFINET نوع انکودر: 2500ppr مدل درایو: 6SL-3210-5FE17-0UF0 مدل موتور: 1FL6096-1AC61-2AB1

سروو موتور زیمنس 7KW-2000RPM بدون ترمز v90-PROFINET

تماس بگیرید
برند: SIEMENS سری: v90 توان: 7KW ولتاژ ورودی: سه فاز 380V گشتاور: 33.4n.m سرعت: 2000rpm سایز فلج:  180mm قطر شفت: 35mm نوع موتور: بدون ترمز نوع کنترل:PROFINET نوع انکودر: 2500ppr مدل درایو: 6SL-3210-5FE17-0UF0 مدل موتور: 1FL6096-1AC61-2AA1

سروو موتور زیمنس 7KW-2000RPM ترمزدار v90-PULSE

تماس بگیرید
برند: SIEMENS سری: v90 توان: 7KW ولتاژ ورودی: سه فاز 380V گشتاور: 33.4n.m سرعت: 2000rpm سایز فلج:  180mm قطر شفت: 35mm نوع موتور: ترمزدار نوع کنترل: pulse نوع انکودر: 2500ppr مدل درایو: 6SL-3210-5FE17-0UA0 مدل موتور: 1FL6096-1AC61-2AB1

سروو موتور زیمنس 7KW-2000RPM بدون ترمز v90-PULSE

تماس بگیرید
برند: SIEMENS سری: v90 توان: 7KW ولتاژ ورودی: سه فاز 380V گشتاور: 33.4n.m سرعت: 2000rpm سایز فلج:  180mm قطر شفت: 35mm نوع موتور: بدون ترمز نوع کنترل: pulse نوع انکودر: 2500ppr مدل درایو: 6SL-3210-5FE17-0UA0 مدل موتور: 1FL6096-1AC61-2AA1

سروو موتور زیمنس 5KW-2000RPM ترمزدار v90-PROFINET

تماس بگیرید
برند: SIEMENS سری: v90 توان: 5KW ولتاژ ورودی: سه فاز 380V گشتاور: 23.9n.m سرعت: 2000rpm سایز فلج:  180mm قطر شفت: 35mm نوع موتور: ترمزدار نوع کنترل:PROFINET نوع انکودر: 2500ppr مدل درایو: 6SL-3210-5FE15-0UF0 مدل موتور: 1FL6094-1AC61-2AB1

سروو موتور زیمنس 5KW-2000RPM بدون ترمز v90-PROFINET

تماس بگیرید
برند: SIEMENS سری: v90 توان: 5KW ولتاژ ورودی: سه فاز 380V گشتاور: 23.9n.m سرعت: 2000rpm سایز فلج:  180mm قطر شفت: 35mm نوع موتور: بدون ترمز نوع کنترل:PROFINET نوع انکودر: 2500ppr مدل درایو: 6SL-3210-5FE15-0UF0 مدل موتور: 1FL6094-1AC61-2AA1

سروو موتور زیمنس 5KW-2000RPM ترمزدار v90-PULSE

تماس بگیرید
برند: SIEMENS سری: v90 توان: 5KW ولتاژ ورودی: سه فاز 380V گشتاور: 23.9n.m سرعت: 2000rpm سایز فلج:  180mm قطر شفت: 35mm نوع موتور: ترمزدار نوع کنترل: pulse نوع انکودر: 2500ppr مدل درایو: 6SL-3210-5FE15-0UA0 مدل موتور: 1FL6094-1AC61-2AB1

سروو موتور زیمنس 5KW-2000RPM بدون ترمز v90-PULSE

تماس بگیرید
برند: SIEMENS سری: v90 توان: 5KW ولتاژ ورودی: سه فاز 380V گشتاور: 23.9n.m سرعت: 2000rpm سایز فلج:  180mm قطر شفت: 35mm نوع موتور: بدون ترمز نوع کنترل: pulse نوع انکودر: 2500ppr مدل درایو: 6SL-3210-5FE15-0UA0 مدل موتور: 1FL6094-1AC61-2AA1

سروو موتور زیمنس 3.5KW-2000RPM ترمزدار v90-PROFINET

تماس بگیرید
برند: SIEMENS سری: v90 توان: 3.5KW ولتاژ ورودی: سه فاز 380V گشتاور: 16.7n.m سرعت: 2000rpm سایز فلج:  180mm قطر شفت: 35mm نوع موتور: ترمزدار نوع کنترل:PROFINET نوع انکودر: 2500ppr مدل درایو: 6SL-3210-5FE13-5UF0 مدل موتور: 1FL6092-1AC61-2AB1

سروو موتور زیمنس 3.5KW-2000RPM بدون ترمز v90-PROFINET

تماس بگیرید
برند: SIEMENS سری: v90 توان: 3.5KW ولتاژ ورودی: سه فاز 380V گشتاور: 16.7n.m سرعت: 2000rpm سایز فلج:  180mm قطر شفت: 35mm نوع موتور: بدون ترمز نوع کنترل:PROFINET نوع انکودر: 2500ppr مدل درایو: 6SL-3210-5FE13-5UF0 مدل موتور: 1FL6092-1AC61-2AA1

سروو موتور زیمنس 3.5KW-2000RPM ترمزدار v90-PULSE

تماس بگیرید
برند: SIEMENS سری: v90 توان: 3.5KW ولتاژ ورودی: سه فاز 380V گشتاور: 16.7n.m سرعت: 2000rpm سایز فلج:  180mm قطر شفت: 35mm نوع موتور: ترمزدار نوع کنترل: pulse نوع انکودر: 2500ppr مدل درایو: 6SL-3210-5FE13-5UA0 مدل موتور: 1FL6092-1AC61-2AA1

سروو موتور زیمنس 3.5KW-2000RPM بدون ترمز v90-PULSE

تماس بگیرید
برند: SIEMENS سری: v90 توان: 3.5KW ولتاژ ورودی: سه فاز 380V گشتاور: 16.7n.m سرعت: 2000rpm سایز فلج:  180mm قطر شفت: 35mm نوع موتور: بدون ترمز نوع کنترل: pulse نوع انکودر: 2500ppr مدل درایو: 6SL-3210-5FE13-5UA0 مدل موتور: 1FL6092-1AC61-2AA1