رله در تعریف قدیمی، نوعی کلید الکتریکی – مکانیکی سریع است که با عبور جریان از یک سیم‌پیچ بنام بوبین ، میدان مغناطیسی ایجاد می‌گردد و باعث تحریک تیغه‌های مکانیکی می‌شود. SSR یا رله‌های حالت‌جامد فاقد بخش مکانیکی بوده و اجزای متحرکی ندارند.

رله‌ها این امکان را فراهم می‌سازند که توسط یک سیگنال کنترلی ضعیف (جریان الکتریکی بسیار کم) بتوان تجهیزاتی با جریان بالا را راه‌اندازی و کنترل نمود.کنتاکتورها ازلحاظ ساختمان فیزیکی و عملکردی کاملاً مشابه رله عمل می‌کنند.تفاوت عمده رله و کنتاکتور در این است که رله در مدار فرمان استفاده می‌شود و کنتاکتور در مدار قدرت یا به‌عبارت‌دیگر رله‌ها برای حفاظت و تقویت جریان خروجی تجهیزات کنترلی مانند PLC و … استفاده می‌شود و کنتاکتور برای تقویت سیگنال خروجی رله در کنترل تجهیزات قدرت اعم از الکتروموتورها، بانک‌های خازنی، مدارات روشنایی، گرم‌کن‌های الکتریکی و … استفاده می‌شود، ازاین‌رو می‌توان رله را یک مدار واسط نیز نامید.

رله امرن 220VAC مدل LY4

تماس بگیرید
برند: omron سری: LY4 ولتاژ بوبین: 220VAC تعداد کنتاکت: 4 جریان نامی: 10 آمپر

رله امرن 110VDC مدل LY4

تماس بگیرید
برند: omron سری: LY4 ولتاژ بوبین: 110VDC تعداد کنتاکت: 4 جریان نامی: 10 آمپر

رله امرن 110VAC مدل LY4

تماس بگیرید
برند: omron سری: LY4 ولتاژ بوبین: 110VAC تعداد کنتاکت: 4 جریان نامی: 10 آمپر

رله امرن 48VAC مدل LY4

تماس بگیرید
برند: omron سری: LY4 ولتاژ بوبین: 48VAC تعداد کنتاکت: 4 جریان نامی: 10 آمپر

رله امرن 48VDC مدل LY4

تماس بگیرید
برند: omron سری: LY4 ولتاژ بوبین: 48VDC تعداد کنتاکت: 4 جریان نامی: 10 آمپر

رله امرن 24VDC مدل LY4

تماس بگیرید
برند: omron سری: LY4 ولتاژ بوبین: 24VDC تعداد کنتاکت: 4 جریان نامی: 10 آمپر

رله امرن 24VAC مدل LY4

تماس بگیرید
برند: omron سری: LY4 ولتاژ بوبین: 24VAC تعداد کنتاکت: 4 جریان نامی: 10 آمپر

رله امرن 110VAC مدل LY2

تماس بگیرید
برند: omron سری: LY2 ولتاژ بوبین: 110VAC تعداد کنتاکت: 2 جریان نامی: 10 آمپر

رله امرن 110VDC مدل LY2

تماس بگیرید
برند: omron سری: LY2 ولتاژ بوبین: 110VDC تعداد کنتاکت: 2 جریان نامی: 10 آمپر

رله امرن 48VAC مدل LY2

تماس بگیرید
برند: omron سری: LY2 ولتاژ بوبین: 48VAC تعداد کنتاکت: 2 جریان نامی: 10 آمپر

رله امرن 48VDC مدل LY2

تماس بگیرید
برند: omron سری: LY2 ولتاژ بوبین: 48VDC تعداد کنتاکت: 2 جریان نامی: 10 آمپر

رله امرن 24VDC مدل LY2

تماس بگیرید
برند: omron سری: LY2 ولتاژ بوبین: 24VDC تعداد کنتاکت: 2 جریان نامی: 10 آمپر