نمایش 1–12 از 433 نتیجه

کلید مینیاتوری و محافظ جان (99)

کنتاکتور (70)

بیمتال (70)

کلید اتوماتیک (121)

کلید حرارتی (30)

رله و کارت رله (43)

رله امرن 220VAC مدل LY4

تماس بگیرید
برند: omron سری: LY4 ولتاژ بوبین: 220VAC تعداد کنتاکت: 4 جریان نامی: 10 آمپر

رله امرن 110VDC مدل LY4

تماس بگیرید
برند: omron سری: LY4 ولتاژ بوبین: 110VDC تعداد کنتاکت: 4 جریان نامی: 10 آمپر

رله امرن 110VAC مدل LY4

تماس بگیرید
برند: omron سری: LY4 ولتاژ بوبین: 110VAC تعداد کنتاکت: 4 جریان نامی: 10 آمپر

رله امرن 48VAC مدل LY4

تماس بگیرید
برند: omron سری: LY4 ولتاژ بوبین: 48VAC تعداد کنتاکت: 4 جریان نامی: 10 آمپر

رله امرن 48VDC مدل LY4

تماس بگیرید
برند: omron سری: LY4 ولتاژ بوبین: 48VDC تعداد کنتاکت: 4 جریان نامی: 10 آمپر

رله امرن 24VDC مدل LY4

تماس بگیرید
برند: omron سری: LY4 ولتاژ بوبین: 24VDC تعداد کنتاکت: 4 جریان نامی: 10 آمپر

رله امرن 24VAC مدل LY4

تماس بگیرید
برند: omron سری: LY4 ولتاژ بوبین: 24VAC تعداد کنتاکت: 4 جریان نامی: 10 آمپر

رله امرن 110VAC مدل LY2

تماس بگیرید
برند: omron سری: LY2 ولتاژ بوبین: 110VAC تعداد کنتاکت: 2 جریان نامی: 10 آمپر

رله امرن 110VDC مدل LY2

تماس بگیرید
برند: omron سری: LY2 ولتاژ بوبین: 110VDC تعداد کنتاکت: 2 جریان نامی: 10 آمپر

رله امرن 48VAC مدل LY2

تماس بگیرید
برند: omron سری: LY2 ولتاژ بوبین: 48VAC تعداد کنتاکت: 2 جریان نامی: 10 آمپر

رله امرن 48VDC مدل LY2

تماس بگیرید
برند: omron سری: LY2 ولتاژ بوبین: 48VDC تعداد کنتاکت: 2 جریان نامی: 10 آمپر

رله امرن 24VDC مدل LY2

تماس بگیرید
برند: omron سری: LY2 ولتاژ بوبین: 24VDC تعداد کنتاکت: 2 جریان نامی: 10 آمپر