نمایش 1–12 از 410 نتیجه

کلید مینیاتوری و محافظ جان (99)

کنتاکتور (70)

بیمتال (70)

کلید اتوماتیک (121)

کلید حرارتی (30)

رله و کارت رله (29)

کلید اتوماتیک فیکس اشنایدر 600 آمپر

تماس بگیرید
برند: اشنایدر رنج جریان: 600 آمپر نوع کلید: غیر قابل تنظیم تعداد پل: 3P نوع تغذیه: AC تعداد پل حفاظت شده:3d  

کلید اتوماتیک فیکس اشنایدر 400 آمپر

تماس بگیرید
برند: اشنایدر رنج جریان: 400 آمپر نوع کلید: غیر قابل تنظیم تعداد پل: 3P نوع تغذیه: AC تعداد پل حفاظت شده:3d  

کلید اتوماتیک فیکس اشنایدر 250 آمپر

تماس بگیرید
برند: اشنایدر رنج جریان: 250 آمپر نوع کلید: غیر قابل تنظیم تعداد پل: 3P نوع تغذیه: AC تعداد پل حفاظت شده:3d  

کلید اتوماتیک فیکس اشنایدر 225 آمپر

تماس بگیرید
برند: اشنایدر رنج جریان: 225 آمپر نوع کلید: غیر قابل تنظیم تعداد پل: 3P نوع تغذیه: AC تعداد پل حفاظت شده:3d  

کلید اتوماتیک فیکس اشنایدر 200 آمپر

تماس بگیرید
برند: اشنایدر رنج جریان: 200 آمپر نوع کلید: غیر قابل تنظیم تعداد پل: 3P نوع تغذیه: AC تعداد پل حفاظت شده:3d  

کلید اتوماتیک فیکس اشنایدر 175 آمپر

تماس بگیرید
برند: اشنایدر رنج جریان: 175 آمپر نوع کلید: غیر قابل تنظیم تعداد پل: 3P نوع تغذیه: AC تعداد پل حفاظت شده:3d  

کلید اتوماتیک فیکس اشنایدر 160 آمپر

تماس بگیرید
برند: اشنایدر رنج جریان: 160 آمپر نوع کلید: غیر قابل تنظیم تعداد پل: 3P نوع تغذیه: AC تعداد پل حفاظت شده:3d  

کلید اتوماتیک فیکس اشنایدر 125 آمپر

تماس بگیرید
برند: اشنایدر رنج جریان: 125 آمپر نوع کلید: غیر قابل تنظیم تعداد پل: 3P نوع تغذیه: AC تعداد پل حفاظت شده:3d  

کلید اتوماتیک فیکس اشنایدر 100 آمپر

تماس بگیرید
برند: اشنایدر رنج جریان: 100 آمپر نوع کلید: غیر قابل تنظیم تعداد پل: 3P نوع تغذیه: AC تعداد پل حفاظت شده:3d  

کلید اتوماتیک فیکس اشنایدر 80 آمپر

تماس بگیرید
برند: اشنایدر رنج جریان: 80 آمپر نوع کلید: غیر قابل تنظیم تعداد پل: 3P نوع تغذیه: AC تعداد پل حفاظت شده:3d  

کلید اتوماتیک فیکس اشنایدر 75 آمپر

تماس بگیرید
برند: اشنایدر رنج جریان: 75 آمپر نوع کلید: غیر قابل تنظیم تعداد پل: 3P نوع تغذیه: AC تعداد پل حفاظت شده:3d  

کلید اتوماتیک فیکس اشنایدر 60 آمپر

تماس بگیرید
برند: اشنایدر رنج جریان: 60 آمپر نوع کلید: غیر قابل تنظیم تعداد پل: 3P نوع تغذیه: AC تعداد پل حفاظت شده:3d