رگولاتور پنوماتیک سایز 3/8 اینچ مدل UR-03 شاکو (SHAKO)

تماس بگیرید
پنوماتیک: SHAKO توان :30 کیلووات ورودی: سه فاز 380 ولت صفحه کلید جداشونده درگاه ارتباطی RS485 8 عدد ورودی دیجیتال و 2 عدد خروجی ترانزیستوری و رله ای

رگولاتور پنوماتیک سایز 1/2-1 اینچ مدل UR-14 شاکو (SHAKO)

تماس بگیرید
پنوماتیک: SHAKO توان :30 کیلووات ورودی: سه فاز 380 ولت صفحه کلید جداشونده درگاه ارتباطی RS485 8 عدد ورودی دیجیتال و 2 عدد خروجی ترانزیستوری و رله ای

رگولاتور پنوماتیک سایز 1/2 اینچ مدل UR-04 شاکو (SHAKO)

تماس بگیرید
پنوماتیک: SHAKO توان :30 کیلووات ورودی: سه فاز 380 ولت صفحه کلید جداشونده درگاه ارتباطی RS485 8 عدد ورودی دیجیتال و 2 عدد خروجی ترانزیستوری و رله ای

رگولاتور پنوماتیک سایز 2 اینچ مدل UR-20 شاکو (SHAKO)

تماس بگیرید
پنوماتیک: SHAKO توان :30 کیلووات ورودی: سه فاز 380 ولت صفحه کلید جداشونده درگاه ارتباطی RS485 8 عدد ورودی دیجیتال و 2 عدد خروجی ترانزیستوری و رله ای

فیلتر رگولاتور پنوماتیک سایز 1/4 اینچ مدل UFR-02 شاکو (SHAKO)

تماس بگیرید
پنوماتیک: SHAKO توان :30 کیلووات ورودی: سه فاز 380 ولت صفحه کلید جداشونده درگاه ارتباطی RS485 8 عدد ورودی دیجیتال و 2 عدد خروجی ترانزیستوری و رله ای

رگولاتور پنوماتیک سایز 3/4 اینچ مدل UR-06 شاکو (SHAKO)

تماس بگیرید
پنوماتیک: SHAKO توان :30 کیلووات ورودی: سه فاز 380 ولت صفحه کلید جداشونده درگاه ارتباطی RS485 8 عدد ورودی دیجیتال و 2 عدد خروجی ترانزیستوری و رله ای

رگولاتور پنوماتیک سایز 1/4 اینچ مدل UR-02 شاکو (SHAKO)

تماس بگیرید
پنوماتیک: SHAKO توان :30 کیلووات ورودی: سه فاز 380 ولت صفحه کلید جداشونده درگاه ارتباطی RS485 8 عدد ورودی دیجیتال و 2 عدد خروجی ترانزیستوری و رله ای

رگولاتور پنوماتیک سایز 1 اینچ مدل UR-08 شاکو (SHAKO)

تماس بگیرید
پنوماتیک: SHAKO توان :30 کیلووات ورودی: سه فاز 380 ولت صفحه کلید جداشونده درگاه ارتباطی RS485 8 عدد ورودی دیجیتال و 2 عدد خروجی ترانزیستوری و رله ای