مشاهده همه 9 نتیجه

ولت متر۹۶*۴۸ سری 22U1 شیوا امواج

تماس بگیرید
برند: شیوا امواج سری: VMU-F ولتاژ تغذیه: 250-180 VAC ولتاژ ورودی: 500-300 VAC دقت اندازه گیری: ولتاژ= 1V    فرکانس=0.1HZ کارایی در:    دما= 65  ... 20- C             رطوبت= 70% ابعاد برش تایلو: 43*91 mm

ولت متر تکی ۹۶ سری 22D3 شیوا امواج

تماس بگیرید
برند: شیوا امواج سری: VMD-MM ولتاژ تغذیه: 250-180 VAC ولتاژ ورودی: 500-300 VAC دقت اندازه گیری ولتاژ: 1V کارایی در:    دما= 65  ... 20- C             رطوبت= 70% ابعاد برش تایلو: 91*91 mm

مولتی متر۱۴۴ سری 22E1 شیواامواج

تماس بگیرید
برند: شیوا امواج سری: MME-6000A ولتاژ تعذیه: 250-160 VAC ولتاژ ورودی: 500-300 VAC دقت اندازه گیری:  ولتاژ=1V   جریان=0.5% CT   فرکانس=0.1 HZ

کنترل آمپر ۳ رله ای 20D2 شیواامواج

تماس بگیرید
برند: شیوا امواج سری: CA3R-1000A دقت اندازه گیری جریان:   0.5%  CT ولتاژ تعذیه: 250-180 VAC زمان تنظیم CT: از زمان وصل برق به مدت 5 دقیقه کارایی در: دما= 65...20-  C        رطوبت= 70% ابعاد برش تابلو: 41*91  

سوپرولت آمپرمتر سه فاز تک فاز ۷۱ شیواامواج

تماس بگیرید
برند: شیوا امواج سری: VAB-6000A ولتاژ ورودی: 500-300 VAC ولتاژ تعذیه: 250-160 VAC زمان تنظیم CT: از زمان وصل برق به مدت 5 دقیقه کارایی در: دما= 65...20-  C        رطوبت= 70% دقت اندازه گیری: ولتاژ=1v  جریان=0.5% CT   فرکانس=0.1 HZ  

سوپر ولت آمپرمتر ۹۶B شیواامواج

تماس بگیرید
برند: شیوا امواج سری: VAD-96B ولتاژ ورودی: 500-300 VAC ولتاژ تعذیه: 250-180 VAC زمان تنظیم CT: از زمان وصل برق به مدت 5 دقیقه کارایی در: دما= 65...20-  C        رطوبت= 70% ابعاد برش تابلو: 91*91 mm دقت اندازه گیری: ولتاژ=1v  جریان=0.5% CT   فرکانس=0.1 HZ  

آمپرمتر ۹۶*۴۸ شیوا امواج 21U1

تماس بگیرید
برند: شیوا امواج ولتاز تغذیه:۱۸۰-۲۵۰ ولتاژ متناوب و ۶۰-۵۰ هرتز دقت اندازه گیری جریان : 1+ 0.5% و 1-%0.5 زمان تنظیمct: از زمان وصل به برق به مدت ۵ دقیقه ctهای استاندارد: CT(5,10,15,20,25,30, 40,50,60,75,100, 150,200,250,300,400, 500,600,750,800,1000, 1200,1500,2000,2500,3000, 4000,5000,6000)/5 کارایی در دما: ۶۵+..۲۰– کارایی در رطوبت : ۷۰درصد

آمپر متر تکی 96 دیجیتال 21D1 شیوا امواج

تماس بگیرید
برند : شیواامواج
مدل: 110AC, 220VAC ولتاز تغذیه: ۱۸۰-۲۵۰ ولتاژ متناوب و ۶۰-۵۰ هرتز دقت اندازه گیری جریان: 1+ 0.5% و 1-%0.5 ctهای استاندارد:CT(5,10,15,20,25,30, 40,50,60,75,100, 150,200,250,300,400, 500,600,750,800,1000, 1200,1500,2000,2500,3000, 4000,5000,6000)/5 زمان تنظیمct: از زمان وصل به برق به مدت ۵ دقیقه کارایی در دما: ۶۵+..۲۰– کارایی در رطوبت : ۷۰درصد

آمپرمتر ۹۶*۴۸ شیوا امواج 21U1

تماس بگیرید
برند: شیوا امواج ولتاژ تغذیه آمپرمتر :۱۸۰-۲۵۰ ولتاژ متناوب و ۶۰-۵۰ هرتز دقت اندازه گیری جریان آمپرمتر :1+ 0.5% و 1-%0.5 زمان تنظیم ct آمپرمتر: از زمان وصل به برق به مدت ۵ دقیقه ct های استاندارد : CT(5,10,15,20,25,30, 40,50,60,75,100, 150,200,250,300,400, 500,600,750,800,1000, 1200,1500,2000,2500,3000, 4000,5000,6000)/5 کارایی در دما: ۶۵+..۲۰– و رطوبت : ۷۰درصد