تا قبل از سال ۱۹۸۰ منبع تغذیه های تولید شده سنگین و در آنها از ترانزیستور و خازن های بزرگ و سنگین استفاده می گردید. این نوع از منبع های تغذیه ورودی 120 ولت و 60 هرتز را به 5 و ۱۲ ولت تبدیل میکردند.

امروزه از تکنولوژی سوییچ کننده ها استفاده می گردد. به کمک تکنولوژی فوق، جریان با فرکانس ۶۰ هرتز (هرتز معادل تعداد سیکل در ثانیه است) به یک جریان با فرکانس بالاتر تبدیل می گردد. با استفاده از تبدیل فوق این امکان بوجود خواهد آمد که یک ترانسفورمر کوچک قادر به کاهش ولتاژ ورودی از ۲۲۰ (برخی کشورها ۱۱۰) ولت به ولتاژ مورد نیاز در یک عنصر خاص در محصول الکترونیک باشد. ولتاژ و جریانی را که یک منبع تغذیه ارائه می نماید معمولاً بصورت یک « برچسب» برروی آن چسبانده می شود.
برای انتخاب نوع منبع تغذیه (مهمترین شاخص میزان وات است) باید مشخص گردد که بر روی محصول الکترونیکی چه امکانات سخت افزاری نصب می گردد.

منبع تغذیه با توجه به عناصر سخت افزاری نصب می شود ومی توان به میزان مصرف هر یک, یعنی عدد واقعی (وات منبع تغذیه) دست پیدا کرد.

منبع تغذیه 24 ولت دلتا مدل PMT-24V50W2BA

تماس بگیرید
برند: DELTA سری: PMT ولتاژ ورودی: 264-90 ولت AC ولتاژ خروجی: 24 ولت جریان خروجی: 2.2 آمپر

منبع تغذیه 24 ولت دلتا مدل PMT-24V150W2BA

تماس بگیرید
برند: DELTA سری: PMT ولتاژ ورودی: 132-90 ولت AC ولتاژ خروجی: 24 ولت جریان خروجی: 6.25 آمپر

منبع تغذیه 24 ولت دلتا مدل PMT-24V100W2BA

تماس بگیرید
برند: DELTA سری: PMT ولتاژ ورودی: 264-90 ولت AC ولتاژ خروجی: 24 ولت جریان خروجی: 4.5 آمپر

منبع تغذیه 24 ولت دلتا مدل PMC-24V300W1BA

تماس بگیرید
برند: DELTA سری: PMC ولتاژ ورودی: 264-85 ولت AC ولتاژ خروجی:24 ولت جریان خروجی: 12.5 آمپر

منبع تغذیه 12 ولت دلتا مدل PMC-12V035W1AA

تماس بگیرید
برند: DELTA سری: PMC ولتاژ ورودی: 264-85 ولت AC ولتاژ خروجی: 12 ولت جریان خروجی: 3 آمپر

منبع تغذیه 24 ولت دلتا مدل PMC-24V035W1AA

تماس بگیرید
برند: DELTA سری: PMC ولتاژ ورودی: 264-85 ولت AC ولتاژ خروجی: 24 ولت جریان خروجی: 1.46 آمپر

منبع تغذیه 12 ولت دلتا مدل PMC-12V100W1AA

تماس بگیرید
برند: DELTA سری: PMC ولتاژ ورودی: 264-85 ولت AC ولتاژ خروجی: 12 ولت جریان خروجی: 8.34 آمپر

منبع تغذیه 24 ولت دلتا مدل DRU-24V40ABN

تماس بگیرید
برند: DELTA سری: DRU ولتاژ ورودی: 264-85 ولت AC ولتاژ خروجی: 24 ولت جریان خروجی: 40 آمپر

منبع تغذیه 12 ولت دلتا مدل PMC-12V050W1AA

تماس بگیرید
برند: DELTA سری: PMC ولتاژ ورودی: 264-85 ولت AC ولتاژ خروجی: 12 ولت جریان خروجی: 4.17 آمپر

منبع تغذیه 24 ولت دلتا مدل DRP-24V48W1AZ

تماس بگیرید
برند: DELTA سری: DRP ولتاژ ورودی: 264-85 ولت AC ولتاژ خروجی: 24 ولت جریان خروجی: 2 آمپر

منبع تغذیه 24 ولت دلتا مدل DRP-24V100W1NN

تماس بگیرید
برند: DELTA سری: DRP ولتاژ ورودی: 264-85 ولت AC ولتاژ خروجی: 24 ولت جریان خروجی: 3.8 آمپر

منبع تغذیه 24 ولت دلتا مدل DRP024V480W1AA

تماس بگیرید
برند: DELTA سری: DRP ولتاژ ورودی: 264-85 ولت AC ولتاژ خروجی: 24 ولت جریان خروجی: 20 آمپر