قاب نصب کی پد INVT

تماس بگیرید
برند: اینوت سری:GD200,GD270,GD350 کد کالا: Bracket-2

قاب نصب کی پد INVT

تماس بگیرید
برند: اینوت سری:GD10, GD20 کد کالا: Bracket-1

کی پد INVT مدل GD-LCD KY2

تماس بگیرید
برند: اینوت سری: GD350, GD270 ولوم: دارد قابلیت ذخیر سازی پارامتر ها: دارد قابلیت خواندن و نوشتن: دارد نوع نمایشگر: LCD کد کالا: GD-LCD KY2

کی پد INVT مدل GD-LCD KY1

تماس بگیرید
برند: اینوت سری: GD200A ولوم: دارد قابلیت ذخیر سازی پارامتر ها: دارد قابلیت خواندن و نوشتن: دارد نوع نمایشگر: LCD کد کالا: GD-LCD KY1

کی پد INVT مدلGD-LED KY

تماس بگیرید
برند: اینوت سری: GD200-GD270-GD350 ولوم: دارد قابلیت ذخیر سازی پارامتر ها: ندارد. نوع نمایشگر: LED کد کالا: GD-LED KY

کی پد INVT مدل GD-LED KY

تماس بگیرید
برند: اینوت سری: GD200-270-350 ولوم: دارد قابلیت ذخیر سازی پارامتر ها: ندارد. نوع نمایشگر: LED کد کالا: GD-LED KY

کی پد INVT مدل GD KY1

تماس بگیرید
برند: اینوت سری: GD10.GD20 ولوم: دارد قابلیت ذخیر سازی پارامتر ها: ندارد. نوع نمایشگر: LED کد کالا: GD KY1

کی پد INVT مدل GD KY2

تماس بگیرید
برند: اینوت سری: GD20 ولوم: دارد قابلیت ذخیر سازی پارامتر ها: ندارد. قابلیت کپی و انتقال تنضیمات: دارد. نوع نمایشگر: LED کد کالا: GD KY2