سنسور القایی PNP و NPN برندهای آتونیکس Autonics، پپر فوکس Pepperl Fuchs، کاکن Kakon، کوینو Koino، سیک Sick، امرن Omron، اپتکس Optex

سنسور القایی پپرل فوکس – NBB4-12GM50-E2-V1

تماس بگیرید
برند: پپرل فوکس سری سنسور: NBB4 ولتاژ تغذیه: 10-30 V DC نوع خروجی: PNP N.O نوع سنسور: القایی قطر سنسور: 12 میلی متر برد عملکرد: 4 میلی متر نحوه اتصال: کانکتور میزان IP67 :IP

سنسور القایی پپرل فوکس – NBB2-8GM40-E2-V1

تماس بگیرید
برند: پپرل فوکس سری سنسور: NB ولتاژ تغذیه: DC سه سیم نوع خروجی: PNP N.O نوع سنسور: القایی قطر سنسور: 30mm برد عملکرد: 8.01-15.00mm نحوه اتصال: کابلی میزان IP67 :IP

سنسور القایی پپرل فوکس – NBB4-12GM50-E0

تماس بگیرید
برند: پپرل فوکس سری سنسور: NB ولتاژ تغذیه: DC  10-30V نوع خروجی: NPN N.O نوع سنسور: القایی قطر سنسور: فاصله اندازه گیری: 4.00mm نحوه اتصال: کابلی میزان IP67 :IP

سنسور القایی پپرل فوکس – NBB4-12GM50-E2

تماس بگیرید
برند: پپرل فوکس سری سنسور: NB ولتاژ تغذیه: DC سه سیم نوع خروجی: PNP N.O نوع سنسور: القایی قطر سنسور: 12 میلی متر برد عملکرد: 4 میلی متر نحوه اتصال: کابلی میزان IP67 :IP

سنسور القایی کوینو قطر17- IPX-D17-05E3S

تماس بگیرید
برند: کوینو سری سنسور: IPX ولتاژ تغذیه: DC سه سیم نوع خروجی: PNP N.O نوع سنسور: القایی قطر سنسور: 17 میلی متر برد عملکرد: 5.00 میلی متر نحوه اتصال: کابلی میزان IP67 :IP

سنسور القایی کوینو قطر30- IPX-D40-20E3S

تماس بگیرید
برند: کوینو سری سنسور: IPX ولتاژ تغذیه: DC سه سیم نوع خروجی: PNP N.O نوع سنسور: القایی قطر سنسور: 40 میلی متر برد عملکرد: 20 میلی‌متر نحوه اتصال: کابلی میزان IP67 :IP

سنسور القایی کوینو قطر30- IPX-D40-20E1S

تماس بگیرید
برند: کوینو سری سنسور: IPX ولتاژ تغذیه: DC سه سیم نوع خروجی: NPN NO نوع سنسور: القایی قطر سنسور: 40 میلی متر برد عملکرد: 20 میلی‌متر نحوه اتصال: کابلی میزان IP67 :IP

سنسور القایی کوینو قطر30- IPX-D30-10E4S

تماس بگیرید
برند: کوینو سری سنسور: IPX ولتاژ تغذیه: DC سه سیم نوع خروجی: PNP N.C نوع سنسور: القایی قطر سنسور: 30 میلی متر برد عملکرد: 10.00 میلی متر نحوه اتصال: کابلی میزان IP67 :IP

سنسور القایی کوینو قطر30- IPX-D30-10E3S

تماس بگیرید
برند: کوینو سری سنسور: IPX ولتاژ تغذیه: DC سه سیم نوع خروجی: PNP N.O نوع سنسور: القایی قطر سنسور: 30 میلی متر برد عملکرد: 10.00 میلی متر نحوه اتصال: کابلی میزان IP67 :IP

سنسور القایی کوینو قطر30- IPX-D30-10E2S

تماس بگیرید
برند: کوینو سری سنسور: IPX ولتاژ تغذیه: DC سه سیم نوع خروجی: NPN N.C نوع سنسور: القایی قطر سنسور: 30 میلی متر برد عملکرد: 10.00 میلی متر نحوه اتصال: کابلی میزان IP67 :IP

سنسور القایی کوینو قطر12- IPX-D12-05E1RN

تماس بگیرید
برند: کوینو سری سنسور: IPX ولتاژ تغذیه: DC سه سیم نوع خروجی: NPN NO نوع سنسور: القایی قطر سنسور: 12 میلی متر برد عملکرد: 4.01 تا 8.00 میلی متر نحوه اتصال: سوکتی میزان IP67 :IP

سنسور القایی کوینو قطر18- IPX-D18-08E1RNL

تماس بگیرید
برند: کوینو سری سنسور: IPX ولتاژ تغذیه: DC سه سیم نوع خروجی: NPN NO نوع سنسور: القایی قطر سنسور: 18 میلی متر برد عملکرد: 8.01 تا 15.00 میلی متر نحوه اتصال: سوکتی میزان IP67 :IP