رگولاتور خازن هوشمند PFE-6ST شیواامواج

تماس بگیرید
برند: شیوا امواج مدل: PFE-6ST کد: 13E1 ولتاژ تعذیه: 300-500VAC/R-S خروجی: 8عدد رله 12V/10A

رگولاتور خازنی فراکو مدل RM9606

تماس بگیرید
برند: فراکو سری: RM نوع کنترلر: رگولاتور ولتاژ تغذیه: 24 ولت AC تعداد پله: 6 پله ولتاژ اندازه گیری: مشترک با تغذیه ثبت ثانویه ترانس جریان اندازه گیری: 1 آمپر و 5 آمپر نمایش هارمونیک ولتاژ: ندارد نمایش هارمونیک جریان: دارد سایز: 144×144 نوع خروجی: رله ای پورت RS485: ندارد

رگولاتور خازنی فراکو مدل RM2112

تماس بگیرید
برند: فراکو سری: RM نوع کنترلر: رگولاتور ولتاژ تغذیه: 24 ولت AC تعداد پله: 6 پله ولتاژ اندازه گیری: مشترک با تغذیه ثبت ثانویه ترانس جریان اندازه گیری: 1 آمپر و 5 آمپر نمایش هارمونیک ولتاژ: ندارد نمایش هارمونیک جریان: دارد سایز: 144×144 نوع خروجی: رله ای پورت RS485: ندارد

رگولاتور خازنی فراکو مدل RM2106

تماس بگیرید
برند: فراکو سری: RM نوع کنترلر: رگولاتور ولتاژ تغذیه: 24 ولت AC تعداد پله: 6 پله ولتاژ اندازه گیری: مشترک با تغذیه ثبت ثانویه ترانس جریان اندازه گیری: 1 آمپر و 5 آمپر نمایش هارمونیک ولتاژ: ندارد نمایش هارمونیک جریان: دارد سایز: 144×144 نوع خروجی: رله ای پورت RS485: ندارد

رگولاتور خازنی فراکو مدل PQC1202401-00

تماس بگیرید
برند: فراکو سری: RM نوع کنترلر: رگولاتور ولتاژ تغذیه: 24 ولت AC تعداد پله: 6 پله ولتاژ اندازه گیری: مشترک با تغذیه ثبت ثانویه ترانس جریان اندازه گیری: 1 آمپر و 5 آمپر نمایش هارمونیک ولتاژ: ندارد نمایش هارمونیک جریان: دارد سایز: 144×144 نوع خروجی: رله ای پورت RS485: ندارد

رگولاتور خازنی فراکو مدل PQC1202401-20

تماس بگیرید
برند: فراکو سری: RM نوع کنترلر: رگولاتور ولتاژ تغذیه: 24 ولت AC تعداد پله: 6 پله ولتاژ اندازه گیری: مشترک با تغذیه ثبت ثانویه ترانس جریان اندازه گیری: 1 آمپر و 5 آمپر نمایش هارمونیک ولتاژ: ندارد نمایش هارمونیک جریان: دارد سایز: 144×144 نوع خروجی: رله ای پورت RS485: ندارد

رگولاتور خازنی فراکو مدل PQC0602401-20

تماس بگیرید
برند: فراکو سری: RM نوع کنترلر: رگولاتور ولتاژ تغذیه: 24 ولت AC تعداد پله: 6 پله ولتاژ اندازه گیری: مشترک با تغذیه ثبت ثانویه ترانس جریان اندازه گیری: 1 آمپر و 5 آمپر نمایش هارمونیک ولتاژ: ندارد نمایش هارمونیک جریان: دارد سایز: 144×144 نوع خروجی: رله ای پورت RS485: ندارد

رگولاتور هوشمند پارس فانال مدل PFRGN-12

تماس بگیرید
برند: فراکو سری: RM نوع کنترلر: رگولاتور ولتاژ تغذیه: 24 ولت AC تعداد پله: 6 پله ولتاژ اندازه گیری: مشترک با تغذیه ثبت ثانویه ترانس جریان اندازه گیری: 1 آمپر و 5 آمپر نمایش هارمونیک ولتاژ: ندارد نمایش هارمونیک جریان: دارد سایز: 144×144 نوع خروجی: رله ای پورت RS485: ندارد

رگولاتور هوشمند پارس فانال مدل PFRGN-6

تماس بگیرید
برند: فراکو سری: RM نوع کنترلر: رگولاتور ولتاژ تغذیه: 24 ولت AC تعداد پله: 6 پله ولتاژ اندازه گیری: مشترک با تغذیه ثبت ثانویه ترانس جریان اندازه گیری: 1 آمپر و 5 آمپر نمایش هارمونیک ولتاژ: ندارد نمایش هارمونیک جریان: دارد سایز: 144×144 نوع خروجی: رله ای پورت RS485: ندارد

رگولاتور خازنی پارس فانال مدل PFRG-12

تماس بگیرید
برند: فراکو سری: RM نوع کنترلر: رگولاتور ولتاژ تغذیه: 24 ولت AC تعداد پله: 6 پله ولتاژ اندازه گیری: مشترک با تغذیه ثبت ثانویه ترانس جریان اندازه گیری: 1 آمپر و 5 آمپر نمایش هارمونیک ولتاژ: ندارد نمایش هارمونیک جریان: دارد سایز: 144×144 نوع خروجی: رله ای پورت RS485: ندارد

رگولاتور خازنی پارس فانال مدل PFRG-6

تماس بگیرید
برند: فراکو سری: RM نوع کنترلر: رگولاتور ولتاژ تغذیه: 24 ولت AC تعداد پله: 6 پله ولتاژ اندازه گیری: مشترک با تغذیه ثبت ثانویه ترانس جریان اندازه گیری: 1 آمپر و 5 آمپر نمایش هارمونیک ولتاژ: ندارد نمایش هارمونیک جریان: دارد سایز: 144×144 نوع خروجی: رله ای پورت RS485: ندارد

رگولاتور خازنی فراکو مدل RM2106

تماس بگیرید
برند: فراکو سری: RM نوع کنترلر: رگولاتور ولتاژ تغذیه: 24 ولت AC تعداد پله: 6 پله ولتاژ اندازه گیری: مشترک با تغذیه ثبت ثانویه ترانس جریان اندازه گیری: 1 آمپر و 5 آمپر نمایش هارمونیک ولتاژ: ندارد نمایش هارمونیک جریان: دارد سایز: 144×144 نوع خروجی: رله ای پورت RS485: ندارد