نمایش 1–12 از 55 نتیجه

درایور استپر موتور چهار محوره برند Leadshine ساخت چین 6 آمپر دو فاز مدل MX4660

تماس بگیرید
برند: Leadshine  تعداد میکرواستپ: 200 - 12800 استپ در دور جریان خروجی: 6 آمپر فرکانس پالس ورودی: تا 200 KHZ

درایور استپر موتور برند Leadshine ساخت چین 5.6 آمپر دو فاز مدل EM556S

تماس بگیرید
برند: Leadshine  تعداد میکرواستپ: 200 - 51200 استپ در دور جریان خروجی: 5.6 آمپر فرکانس پالس ورودی: 200 KHZ

درایور استپر موتور برند Leadshine ساخت چین 4.2 آمپر دو فاز مدل EM542S

تماس بگیرید
برند: Leadshine  تعداد میکرواستپ: 200 تا 51200 استپ در دور جریان خروجی: 4.2 آمپر فرکانس پالس ورودی: 200 KHZ

درایور استپر موتور برند Leadshine ساخت چین 2.2 آمپر دو فاز مدل EM422S

تماس بگیرید
برند: Leadshine  جریان خروجی: 2.2 آمپر فرکانس پالس ورودی: 70 KHZ

درایور استپر موتور برند Leadshine ساخت چین 1.5 آمپر دو فاز مدل EM415S

تماس بگیرید
برند: Leadshine  تعداد میکرواستپ: 200 - 25600 استپ در دور جریان خروجی: 1.5 آمپر فرکانس پالس ورودی: 70KHz

درایور استپر موتور برند Leadshine ساخت چین 7 آمپر دو فاز مدل DM805-AI

تماس بگیرید
برند: Leadshine  تعداد میکرواستپ: 200 - 51200 استپ در دور جریان خروجی: 7 آمپر فرکانس پالس ورودی: 200KHz

درایور استپر موتور برند Leadshine ساخت چین 4.2 آمپر دو فاز مدل DM542E

تماس بگیرید
برند: Leadshine  تعداد میکرواستپ: 400 - 25600 استپ در دور جریان خروجی: 4.2 آمپر فرکانس پالس ورودی: 200 KHZ

درایور استپر موتور برند Leadshine ساخت چین 1.5 آمپر دو فاز مدل EM415S

تماس بگیرید
برند: Leadshine  تعداد میکرواستپ: 200 - 25600 استپ در دور جریان خروجی: 1.5 آمپر فرکانس پالس ورودی: 70 KHZ

درایور استپر موتور برند Leadshine ساخت چین 2.2 آمپر دو فاز مدل EM422S

تماس بگیرید
برند: Leadshine  جریان خروجی: 2.2 آمپر فرکانس پالس ورودی: 70 KHZ

درایور استپر موتور برند Leadshine ساخت چین 8.2 آمپر مدل 3DM2283

تماس بگیرید
برند: Leadshine  تعداد میکرواستپ:  جریان خروجی: 8.2 آمپر فرکانس پالس ورودی: 200 KHZ

درایور استپر موتور برند Leadshine ساخت چین 4.2 آمپر دو فاز مدل DM542

تماس بگیرید
برند: Leadshine  تعداد میکرواستپ: 400 تا 25600 استپ در دور جریان خروجی: 4.2 آمپر فرکانس پالس ورودی: تا 200 KHZ

درایور استپر موتور برند Leadshine ساخت چین 8.3 آمپر سه فاز مدل 3DM580

تماس بگیرید
برند: Leadshine  تعداد میکرواستپ: 200 تا 51200 استپ در دور جریان خروجی: 8.3 آمپر تعداد فاز: 3