نمایش 1–12 از 33 نتیجه

اینورتر تکو F510-4500-H3

تماس بگیرید
اینورتر: TECO سری اینورتر: F510 توان : 375 کیلووات ورودی: سه فاز 380 ولت صفحه کلید جداشونده درگاه ارتباطی RS485 8 عدد ورودی دیجیتال و 2 عدد خروجی ترانزیستوری و رله ای

اینورتر تکو F510-4415-H3

تماس بگیرید
اینورتر: TECO سری اینورتر: F510 توان : 300 کیلووات ورودی: سه فاز 380 ولت صفحه کلید جداشونده درگاه ارتباطی RS485 8 عدد ورودی دیجیتال و 2 عدد خروجی ترانزیستوری و رله ای

اینورتر تکو F510-4350-H3

تماس بگیرید
اینورتر: TECO سری اینورتر: F510 توان : 260 کیلووات ورودی: سه فاز 380 ولت صفحه کلید جداشونده درگاه ارتباطی RS485 8 عدد ورودی دیجیتال و 2 عدد خروجی ترانزیستوری و رله ای

اینورتر تکو F510-4300-H3

تماس بگیرید
اینورتر: TECO سری اینورتر: F510 توان : 220 کیلووات ورودی: سه فاز 380 ولت صفحه کلید جداشونده درگاه ارتباطی RS485 عدد ورودی دیجیتال و عدد خروجی ترانزیستوری و رله ای

اینورتر تکو F510-4250-C3

تماس بگیرید
اینورتر: TECO سری اینورتر: F510 توان : 185 کیلووات ورودی: سه فاز 380 ولت صفحه کلید جداشونده درگاه ارتباطی RS485 عدد ورودی دیجیتال و عدد خروجی ترانزیستوری و رله ای

اینورتر تکو F510-4215-C3

تماس بگیرید
اینورتر: TECO سری اینورتر: F510 توان : 160 کیلووات ورودی: سه فاز 380 ولت صفحه کلید جداشونده درگاه ارتباطی RS485 عدد ورودی دیجیتال و  عدد خروجی ترانزیستوری و رله ای

اینورتر تکو F510-4175-C3

تماس بگیرید
اینورتر: TECO سری اینورتر: F510 توان : 132 کیلووات ورودی: سه فاز 380 ولت صفحه کلید جداشونده درگاه ارتباطی RS485 عدد ورودی دیجیتال و  عدد خروجی ترانزیستوری و رله ای

اینورتر تکو F510-4150-C3

تماس بگیرید
اینورتر: TECO سری اینورتر: F510 توان : 110 کیلووات ورودی: سه فاز 380 ولت صفحه کلید جداشونده درگاه ارتباطی RS485 عدد ورودی دیجیتال و  عدد خروجی ترانزیستوری و رله ای

اینورتر تکو F510-4125-C3

تماس بگیرید
اینورتر: TECO سری اینورتر: F510 توان : 90 کیلووات ورودی: سه فاز 380 ولت صفحه کلید جداشونده درگاه ارتباطی RS485 عدد ورودی دیجیتال و  عدد خروجی ترانزیستوری و رله ای

اینورتر تکو F510-4100-C3

تماس بگیرید
اینورتر: TECO سری اینورتر: F510 توان : 75 کیلووات ورودی: سه فاز 380 ولت صفحه کلید جداشونده درگاه ارتباطی RS485 عدد ورودی دیجیتال و  عدد خروجی ترانزیستوری و رله ای

اینورتر تکو F510-4075-C3

تماس بگیرید
اینورتر: TECO سری اینورتر: F510 توان : 55 کیلووات ورودی: سه فاز 380 ولت صفحه کلید جداشونده درگاه ارتباطی RS485 عدد ورودی دیجیتال و  عدد خروجی ترانزیستوری و رله ای

اینورتر تکو F510-4060-C3

تماس بگیرید
اینورتر: TECO سری اینورتر: F510 توان : 45 کیلووات ورودی: سه فاز 380 ولت صفحه کلید جداشونده درگاه ارتباطی RS485 عدد ورودی دیجیتال و  عدد خروجی ترانزیستوری و رله ای