نمایش 1–12 از 99 نتیجه

فیوز مینیاتوری اشنایدر 63 آمپر تیپ C

تماس بگیرید
برند: اشنایدر رنج جریان: 63A تعداد پل: 3P نوع کلید: تیپ C نوع تغذیه: AC

فیوز مینیاتوری اشنایدر 50 آمپر تیپ C

تماس بگیرید
برند: اشنایدر رنج جریان: 50A تعداد پل: 3P نوع کلید: تیپ C نوع تغذیه: AC

فیوز مینیاتوری اشنایدر 40 آمپر تیپ C

تماس بگیرید
برند: اشنایدر رنج جریان: 40A تعداد پل: 3P نوع کلید: تیپ C نوع تغذیه: AC

فیوز مینیاتوری اشنایدر 32 آمپر تیپ C

تماس بگیرید
برند: اشنایدر رنج جریان: 32A تعداد پل: 3P نوع کلید: تیپ C نوع تغذیه: AC

فیوز مینیاتوری اشنایدر 25 آمپر تیپ C

تماس بگیرید
برند: اشنایدر رنج جریان: 25A تعداد پل: 3P نوع کلید: تیپ C نوع تغذیه: AC

فیوز مینیاتوری اشنایدر 20 آمپر تیپ C

تماس بگیرید
برند: اشنایدر رنج جریان: 20A تعداد پل: 3P نوع کلید: تیپ C نوع تغذیه: AC

فیوز مینیاتوری اشنایدر 16 آمپر تیپ C

تماس بگیرید
برند: اشنایدر رنج جریان: 16A تعداد پل: 3P نوع کلید: تیپ C نوع تغذیه: AC

فیوز مینیاتوری اشنایدر 10 آمپر تیپ C

تماس بگیرید
برند: اشنایدر رنج جریان: 10A تعداد پل: 3P نوع کلید: تیپ C نوع تغذیه: AC

فیوز مینیاتوری اشنایدر 6 آمپر تیپ C

تماس بگیرید
برند: اشنایدر رنج جریان: 6A تعداد پل: 3P نوع کلید: تیپ C نوع تغذیه: AC

فیوز مینیاتوری اشنایدر 4 آمپر تیپ C

تماس بگیرید
برند: اشنایدر رنج جریان: 4A تعداد پل: 3P نوع کلید: تیپ C نوع تغذیه: AC

فیوز مینیاتوری اشنایدر 2 آمپر تیپ C

تماس بگیرید
برند: اشنایدر رنج جریان: 2A تعداد پل: 3P نوع کلید: تیپ C نوع تغذیه: AC

فیوز مینیاتوری اشنایدر 63 آمپر تیپ C

تماس بگیرید
برند: اشنایدر رنج جریان: 63A تعداد پل: 1P نوع کلید: تیپ C نوع تغذیه: AC