مشاهده همه 9 نتیجه

چراغ سیگنال LSY-22 شیوا امواج

تماس بگیرید
برند: شیوا امواج مدل: LSY-22 کد: 22Y1 ولتاژ ورودی: ۲۲۰ولتاژ متناوب/مستقیم

ولت متر۹۶*۴۸ VMU-E شیوا امواج

تماس بگیرید
برند: شیوا امواج مدل: VMU-E کد: 22U1 ولتاژ تغذیه: ۱۸۰-۲۵۰ ولتاژ متناوب،فاز و نول، ۶۰-۵۰ هرتز ولتاژ ورودی: ۳۰۰-۵۰۰ولتاژ متناوب،۳فاز،۵۰-۶۰هرتز دقت اندازه گیری: فرکانس:۰.۱هرتز, ولتاژ:۱ ولت

ولت متر تکی ۹۶ VMD-MM شیوا امواج

تماس بگیرید
برند: شیوا امواج مدل: VMD-MM کد: 22D3 ولتاژ تغذیه: ۱۸۰-۲۵۰ ولتاژ متناوب،فاز و نول، ۶۰-۵۰ هرتز ولتاژ ورودی: ۳۰۰-۵۰۰ولتاژ متناوب،۳فاز،۵۰-۶۰هرتز دقت اندازه گیری: ولتاژ:۱ ولت

مولتی متر۱۴۴ MME-6000A شیواامواج

تماس بگیرید
برند: شیوا امواج مدل: MME-6000A کد: 22E1 ولتاژ تغذیه: ۱۶۰-۲۶۵ ولتاژ متناوب ،فاز و نول، ۶۰-۵۰ هرتز ولتاژ ورودی: ۳۰۰-۵۰۰ ولتاژ متناوب،۳فاز،۵۰-۶۰هرتز دقت اندازه گیری: فرکانس:۰.۱هرتز, ولتاژ:۱ ولت دقت اندازه گیری جریان: 1+ 0.5% و 1-%0.5 ctهای استاندارد: 5/5-6000/5A زمان تنظیمct: از زمان وصل به برق به مدت ۵ دقیقه

کنترل آمپر ۳ رله ای CS3R-1000A شیواامواج

تماس بگیرید
برند: شیوا امواج مدل: CA3R-1000A کد: 20D2 ولتاژ تغذیه: ۱۸۰-۲۵۰ ولتاژ متناوب،فاز و نول، ۶۰-۵۰ هرتز دقت اندازه گیری جریان: 1+ 0.5% و 1-%0.5 زمان تنظیمct: از زمان وصل به برق به مدت ۵ دقیقه خروجی: ۳ عدد رله ۱۶ آمپر

سوپر ولت آمپرمتر سه فاز تک فاز ۷۱ VAB-6000A شیواامواج

تماس بگیرید
برند: شیوا امواج مدل: VAB-6000A کد: 22B1 ولتاژ تغذیه: ۳۰۰-۵۰۰ولتاژ متناوب،۳فاز،۵۰-۶۰هرتز دقت اندازه گیری: ولتاژ:۱ ولت دقت اندازه گیری جریان: 1+ 0.5% و 1-%0.5 ctهای استاندارد: 5/5-1000/5A زمان تنظیمct: از زمان وصل به برق به مدت ۵ دقیقه

سوپر ولت آمپرمتر ۹۶ VAD-96B شیواامواج

تماس بگیرید
برند: شیوا امواج مدل: VAD-96B کد: 22D2 ولتاژ تغذیه: ۱۸۰-۲۵۰ ولتاژ متناوب،فاز و نول، ۶۰-۵۰ هرتز ولتاژ ورودی: ۳۰۰-۵۰۰ولتاژ متناوب،۳فاز،۵۰-۶۰هرتز دقت اندازه گیری: فرکانس:۰.۱هرتز, ولتاژ:۱ ولت دقت اندازه گیری جریان: 1+ 0.5% و 1-%0.5 ctهای استاندارد: 5/5-1000/5A زمان تنظیمct: از زمان وصل به برق به مدت ۵ دقیقه

آمپرمتر ۹۶*۴۸ AMU-6000A شیوا امواج

تماس بگیرید
برند: شیوا امواج مدل: AMU-6000A کد: 22U1 ولتاز تغذیه:۱۸۰-۲۵۰ ولتاژ متناوب و ۶۰-۵۰ هرتز دقت اندازه گیری جریان : 1+ 0.5% و 1-%0.5 زمان تنظیمct: از زمان وصل به برق به مدت ۵ دقیقه ctهای استاندارد: CT(5,10,15,20,25,30, 40,50,60,75,100, 150,200,250,300,400, 500,600,750,800,1000, 1200,1500,2000,2500,3000, 4000,5000,6000)/5

آمپر متر تکی 96 AMD-6000A شیوا امواج

تماس بگیرید
برند : شیواامواج مدل: 110AC, 220VAC کد: 21D1 ولتاز تغذیه: ۱۸۰-۲۵۰ ولتاژ متناوب و ۶۰-۵۰ هرتز دقت اندازه گیری جریان: 1+ 0.5% و 1-%0.5 ctهای استاندارد:CT(5,10,15,20,25,30, 40,50,60,75,100, 150,200,250,300,400, 500,600,750,800,1000, 1200,1500,2000,2500,3000, 4000,5000,6000)/5 زمان تنظیمct: از زمان وصل به برق به مدت ۵ دقیقه