مولتی تایمر دیجیتال MTB-15M شیوا امواج

تماس بگیرید
برند: شیوا امواج مدل: MTB-15M کد: 12B12 ولتاز تغذیه: ۱۸۰-۲۵۰ ولتاژ متناوب: ۶۰-۵۰ هرتز خروجی: ۲ عدد رله ۵ آمپر

مولتی تایمر دیجیتال 14JN12 سری N شیوا امواج

تماس بگیرید
برند: شیوا امواج سری: MTJN-15M ولتاژ تغذیه: 250-180 VAC کارایی در:    دما= 65  ... 20- C             رطوبت= 70%

مولتی تایمر آنالوگ 14M2 سری M شیوا امواج

تماس بگیرید
برند: شیوا امواج سری: MTM-60 ولتاژ تغذیه: 250-180 VAC کارایی در:    دما= 65  ... 20- C             رطوبت= 70% تاخیر زمان وصل: 60-1 (Sec/Min)

مولتی تایمر آنالوگ 14JN2 شیوا امواج

تماس بگیرید
برند: شیوا امواج سری: MTJN-60 ولتاژ تغذیه: 250-180 VAC کارایی در:    دما= 65  ... 20- C             رطوبت= 70% تاخیر زمان وصل: 60-1  (Sec/Min)

سوپرتایمردیجیتال 14B2 شیوا امواج

تماس بگیرید
برند: شیوا امواج سری: DTB-8MA ولتاژ تغذیه/استارت: 250-180 VAC کارایی در:    دما= 65  ... 20- C             رطوبت= 70%

سوپر تایمر دیجیتال مدل DTB-8MA شیوا امواج

تماس بگیرید
برند: شیوا امواج مدل: DTB-8MA کد: 14B2 ولتاز تغذیه: ۱۸۰-۲۵۰ ولتاژ متناوب: ۶۰-۵۰ هرتز ولتاژ تغذیه و استارت: ۱۲ولتاژ مستقیم و ۲۴ ولتاژ مستقیم خروجی: رله ۵ آمپر

ساعت کار TCJN-5Y شیوا امواج

تماس بگیرید
برند: شیوا امواج سری: N مدل: TCJN-5Y کد: 14JN7 ولتاز تغذیه: ۱۸۰-۲۵۰ ولتاژ متناوب: ۶۰-۵۰ هرتز ماکزیمم زمان کارکرد: ۵سال دقت نمایش زمان: ۱دقیقه خروجی: رله ۵ آمپر

ساعت کار مدل TCB-11YR شیوا امواج

تماس بگیرید
برند: شیوا امواج مدل: TCB-11YR کد: 14B7 ولتاز تغذیه: ۱۸۰-۲۵۰ ولتاژ متناوب:۶۰-۵۰ هرتز ماکزیمم زمان کارکرد: ۱۱سال دقت نمایش زمان: ۱دقیقه خروجی: رله ۵ آمپر

تایمر ثانیه 14J2 شیوا امواج

تماس بگیرید
برند: شیواامواج ولتاز تغذیه: 250-180 VAC تاخیر زمان وصل : 60-0 Sec کارایی در دما: 65+. ... 20– کارایی در رطوبت : 70درصد خروجی: رله 5 آمپر

تایمر استارت مجدد 14B5 شیوا امواج

تماس بگیرید
برند: شیواامواج ولتاز تغذیه: 250-180 VAC تاخیر زمان وصل : 300-5 Sec کارایی در دما: 65+. ... 20– کارایی در رطوبت : 70درصد خروجی: رله 5 آمپر

تایمر کلید روغنی 14J2 شیوا امواج

تماس بگیرید
برند: شیواامواج ولتاز تغذیه: 380 VAC تاخیر زمان وصل : 60-0 Sec کارایی در دما: 65+. ... 20– کارایی در رطوبت : 70درصد خروجی: رله 5 آمپر

تایمر راه پله 14M1 شیوا امواج

تماس بگیرید
برند: شیواامواج ولتاز تغذیه: 180-250 VAC تاخیر زمان وصل : 10-1 min کارایی در دما: 65+. ... 20– کارایی در رطوبت : 70درصد خروجی: رله 16 آمپر