مولتی تایمر دیجیتال MTB-15M شیوا امواج

تماس بگیرید
برند: شیوا امواج مدل: MTB-15M کد: 12B12 ولتاز تغذیه: ۱۸۰-۲۵۰ ولتاژ متناوب: ۶۰-۵۰ هرتز خروجی: ۲ عدد رله ۵ آمپر

مولتی تایمر دیجیتال MTJN-15M سری N شیوا امواج

تماس بگیرید
برند: شیوا امواج مدل: MTJN-15M کد: 14JN12 ولتاز تغذیه: ۱۵۵-۲۵۵ ولتاژ متناوب: ۶۰-۵۰ هرتز خروجی: ۲ عدد رله 10 آمپر

مولتی تایمر آنالوگ MTJN-60 سری N شیوا امواج

تماس بگیرید
برند: شیوا امواج سری: N مدل: MTJN-60 کد: 14JN2 ولتاز تغذیه: ۱۸۰-۲۵۰ ولتاژ متناوب: ۶۰-۵۰ هرتز تاخیر زمان وصل: ۱-۶۰ ثانیه, ۱-۶۰ دقیقه خروجی: 5 رله

مولتی تایمر آنالوگ MTM-60 سری M شیوا امواج

تماس بگیرید
برند: شیوا امواج سری: M مدل: MTM-60 کد: 14M2 ولتاز تغذیه: ۱۸۰-۲۵۰ ولتاژ متناوب: ۶۰-۵۰ هرتز تاخیر زمان وصل: ۱-۶۰ ثانیه, ۱-۶۰ دقیقه خروجی: 5 رله

سوپر تایمر دیجیتال مدل DTB-8MA شیوا امواج

تماس بگیرید
برند: شیوا امواج مدل: DTB-8MA کد: 14B2 ولتاز تغذیه: ۱۸۰-۲۵۰ ولتاژ متناوب: ۶۰-۵۰ هرتز ولتاژ تغذیه و استارت: ۱۲ولتاژ مستقیم و ۲۴ ولتاژ مستقیم خروجی: رله ۵ آمپر

تایمر ثانیه ATJ-60S شیوا امواج

تماس بگیرید
برند: شیوا امواج مدل: ATJ-60S کد: 14J2 ولتاز تغذیه: ۱۸۰-۲۵۰ ولتاژ متناوب: ۶۰-۵۰ هرتز تاخیر زمان وصل: ۱-۶۰ ثانیه خروجی: 5 رله

تایمر استارت مجدد RTB-300S شیوا امواج

تماس بگیرید
برند: شیوا امواج مدل: RTB-300S کد: 14B5 ولتاز تغذیه: ۱۸۰-۲۵۰ ولتاژ متناوب: ۶۰-۵۰ هرتز تاخیر زمان وصل: ۵-۳۰۰ ثانیه زمان وصل رله: 1ثانیه خروجی: رله 5 آمپر

تایمر کلید روغنی ATJ-60SV شیوا امواج

تماس بگیرید
برند: شیوا امواج مدل: ATJ-60SV کد: 14J2 ولتاز تغذیه: 380 ولتاژ متناوب: ۶۰-۵۰ هرتز تاخیر زمان وصل: ۱-۶۰ ثانیه خروجی: رله 5 آمپر

تایمر راه پله STM-10 سری M شیوا امواج

تماس بگیرید
برند: شیوا امواج سری: M مدل: STM-10 کد: 14M1 ولتاز تغذیه: ۱۸۰-۲۵۰ ولتاژ متناوب: ۶۰-۵۰ هرتز تاخیر زمان قطع: ۱۰-۱ دقیقه خروجی: 16 رله

تایمر راه پله STJ-10M شیوا امواج

تماس بگیرید
برند: شیوا امواج مدل: STJ-10M کد: 14J1 ولتاز تغذیه: ۱۸۰-۲۵۰ ولتاژ متناوب: ۶۰-۵۰ هرتز خروجی: 16 رله

تایمر دقیقه ATJ-60M شیوا امواج

تماس بگیرید
برند: شیوا امواج مدل: ATJ-60M کد: 14J3 ولتاز تغذیه: ۱۸۰-۲۵۰ ولتاژ متناوب: ۶۰-۵۰ هرتز تاخیر زمان وصل: ۱-۶۰ دقیقه خروجی: 5 رله

تایمر چپ گرد-راست گرد LRB-SLE شیوا امواج

تماس بگیرید
برند: شیوا امواج مدل: LRB-SLE کد: 14B8 ولتاز تغذیه: ۱۸۰-۲۵۰ ولتاژ متناوب: ۶۰-۵۰ هرتز خروجی: 2 عدد رله و ۵ آمپر