شیر کنترل دستی پنوماتیک ساده شاکو (SHAKO) مدل TSV-8753-02/M

تماس بگیرید
پنوماتیک: SHAKO نوع شیر: دستی سایز شیر: 1/4 اینچ عملکرد شیر: برگشت فنر،ساده

شیر دستی کنترل جهت پنوماتیک ساده شاکو (SHAKO) مدل TSV-8753-03/M

تماس بگیرید
پنوماتیک: SHAKO نوع شیر: دستی سایز شیر: 3/8 اینچ عملکرد شیر: برگشت فنر،ساده

شیر فنر برگشت دار شاکو (SHAKO) مدل TSV-8753-02/S

تماس بگیرید
پنوماتیک: SHAKO نوع شیر: دستی سایز شیر: 1/4 اینچ عملکرد شیر: برگشت فنر،ساده

شیر دستی پنوماتیک شاکو (SHAKO) مدل TSV-8652-02/M

تماس بگیرید
پنوماتیک: SHAKO نوع شیر: دستی سایز شیر: 1/4 اینچ عملکرد شیر: برگشت فنر،ساده

شیر کنترل دستی ساده شاکو (SHAKO) مدل TSV-8652-03/M

تماس بگیرید
پنوماتیک: SHAKO نوع شیر: دستی سایز شیر: 3/8 اینچ عملکرد شیر: برگشت فنر،ساده

شیر کنترل دستی برگشت فنر شاکو (SHAKO) مدل TSV-8652-02/S

تماس بگیرید
پنوماتیک: SHAKO نوع شیر: دستی سایز شیر: 1/4 اینچ عملکرد شیر: برگشت فنر،ساده

شیر دستی برگشت فنر شاکو (SHAKO) مدل TSV-8652-03/S

تماس بگیرید
پنوماتیک: SHAKO نوع شیر: دستی سایز شیر: 3/8 اینچ عملکرد شیر: برگشت فنر،ساده