نمایش 1–12 از 13 نتیجه

سنسور فشاری ویکا مدل E10 و E11

تماس بگیرید
برند: WIKA سری سنسور: E10  و E11 میزان فشار:  0 - 1,000 بار ولتاژ تغذیه:  DC 10 - 30 V نوع خروجی: DC 0 - 5 V           DC 0 - 10 V             4 - 20 mA حفاظت محیطی(IP): 67

سنسور فشاری ویکا مدل IS-3

تماس بگیرید
برند: WIKA سری سنسور: IS-3 میزان فشار: 0 … 0.1 تا 0 … 6,000 بار ولتاژ تغذیه:  DC 10 … 30 V نوع خروجی: 4-20 mA حفاظت محیطی(IP): 65

سنسور فشار فرآیند ویکا مدل IPT-21 و IPT-20

تماس بگیرید
برند: WIKA سری سنسور: R-1 میزان فشار: فشار گیج (Bar)

0-0.1 / 0-0.4 / 0-1 / 0-2.5 / 0-5 / 0-10 / 0-25 / 0-40 / 0-100 / 0-250 / 0-600 / 0-1000 /  0-1600 /  0-2500 / 0-4000

فشار مطلق (Bar)

0-0.1 / 0-0.4 / 0-1 / 0-2.5 / 0-5 / 0-10 / 0-25 / 0-40

فشار خلا و ترکیبی(Bar)

-0.05 … +0.05 / -0.2 … +0.2 / -0.5 … +0.5 / -1 … 0 / -1 … +1.5 / -1 … +10 / -1 … +25 / -1 … 40

ولتاژ تغذیه:  DC 9 … 35 V نوع خروجی:

4 … 20 mA

4 … 20 mA HART®

FOUNDATION™ Fieldbus

PROFIBUS® PA

حفاظت محیطی(IP): 67/66

سنسور فشاری ویکا مدل R-1

تماس بگیرید
برند: WIKA سری سنسور: R-1 میزان فشار: فشار گیج

0…6 –0…10 –0…15 –0…16 –0…20 –0 …25 –0 …30 –0 …35 –0 … 40 –0 … 45 –0… 50 –0 …60 -0 …100 –0 …160

فشار خلا

-1 … +7 / -1 … +6 / -1 … +10 / -1 … +15 / -5 … +20 / -1 … +25 / -1 … +29 / -1 … +45 / -0.5 … +7 / -0.5 … +10

ولتاژ تغذیه:

4 - 20 mA: DC 7 - 30 V

DC 1 - 5 V: DC 8 - 30 V

DC 0 - 10 V: DC 14 - 30 V

DC 0.5 - 4.5 V: DC 4.5 - 5.5 V

نوع خروجی:

Current (2-wire) 4 … 20 mA

 Voltage (3-wire) DC 1 … 5 V DC 0 … 10 V

Ratiometric (3-wire) DC 0.5 … 4.5 V

حفاظت محیطی(IP): 67/66

سنسور فشاری ویکا مدلHP-2

تماس بگیرید
برند: WIKA سری سنسور: HP-2 میزان فشار:    از0-1600 بار تا 0-15000 ولتاژ تغذیه: DC 10 … 30 V                    DC 5 V نوع خروجی: 4…20 میلی آمپر یا 0…10 ولت DC حفاظت محیطی(IP): 67/66

سنسور فشاری ویکا مدل UPT-2X

تماس بگیرید
برند: WIKA سری سنسور: WU-2x میزان فشار:  فشار گیج (Bar)

0 … 0.4/0… 1.6/0… 6 /0… 16/0 … 40/0… 100 /0 …250 /0 …600 /0 … 1000/0… 1600/0… 2500/0… 4000

فشار مطلق (Bar)

0…1.6 /0…6 /0…16/0…40

فشار خلا و ترکیبی (Bar)

-1…0/-0.2…+0.2/-1 …+0.6/-1…+5/-1…+15/-1…+40

ولتاژ تغذیه: DC 12 - 36 V نوع خروجی: 20-4 mA حفاظت محیطی(IP): 67/66

سنسور فشاری ویکا مدل LS10

تماس بگیرید
برند: WIKA سری سنسور: LS10 میزان فشار: 

0 … 0.25 / 0 … 0.4 / 0 … 0.6 / 0 … 1 / 0 … 1.6 / 0 … 2.5 / 0 … 4 / 0 .. 6 / 0 … 10 Bar

0 … 100 / 0 … 150 / 0 … 250 inWC

نوع سیم بندی: سه سیم نوع خروجی: 20-4 mA حفاظت محیطی(IP): 68

سنسور فشاری دیجیتال ویکا مدل WU-2X

تماس بگیرید
برند: WIKA سری سنسور: WU-2x میزان فشار:  0…2 / 0…4/ 0…7/ 0…11/ 0…17/ 0…25/ 0…36/ 0…70/ 0…100/ 0…145/ 0…225/ 0…360 بار نوع سیم بندی: سه سیم نوع خروجی: 20-4 mA حفاظت محیطی(IP): 67

سنسور فشاری ویکا مدل O-10

تماس بگیرید
برند: WIKA سری سنسور: O-10 میزان فشار:600بار  نوع سیم بندی: سه سیم نوع خروجی: 20-4 mA حفاظت محیطی(IP): 65

سنسور فشاری ویکا مدل A-10

تماس بگیرید
برند: WIKA سری سنسور: A-10 میزان فشار: 0-600 بار نوع سیم بندی: سه سیم نوع خروجی: 20-4 mA حفاظت محیطی(IP): 65

سنسور فشاری ویکا مدل S-10

تماس بگیرید
برند: WIKA سری سنسور: S-10 میزان فشار: 1000بار  نوع سیم بندی: سه سیم نوع خروجی: 20-4 mA حفاظت محیطی(IP): 65

سنسور فشاری ویکا مدل S-20

تماس بگیرید
برند: WIKA سری سنسور: S-20 میزان فشار: 0 ... 0.4 بار 0 ... 1,600تا نوع سیم بندی: سه سیم نوع خروجی: 20-4 mA