نمایش 1–12 از 111 نتیجه

سنسور فشاری سنسیس 0 تا 10 بار DWS H 0010 B 2 I A

تماس بگیرید
برند: سنسیس سری سنسور: DWSH میزان فشار: 10 بار نوع سیم بندی: دو سیم نوع خروجی: 20-4 mA قطر محل اتصال:7/16 UNF حفاظت محیطی(IP): 65

سنسور فشاری سنسیس 0 تا 2 بار DWS H 0002 B 2 I A

تماس بگیرید
برند: سنسیس سری سنسور: DWS میزان فشار: 2 بار نوع سیم بندی: دو سیم نوع خروجی: 20-4 mA قطر محل اتصال:7/16 UNF حفاظت محیطی(IP): 65

سنسور فشاری سنسیس 0 تا 1 بار DWS H 0001 B 2 I A

تماس بگیرید
برند: سنسیس سری سنسور: DWS میزان فشار: 1 بار نوع سیم بندی: 2 سیم نوع سنسور: فشاری نوع خروجی: 20-4 mA قطر محل اتصال: UNF 7/16 حفاظت محیطی (IP): 65

سنسور فشاری سنسیس 0 تا 10 بار SSD D 0010 B 2 A

تماس بگیرید
برند: سنسیس سری سنسور: SSD میزان فشار: 0 تا 1.013- بار نوع سیم بندی: نوع خروجی: 20-4 mA+ 2Relay قطر محل اتصال:7/16 UNF حفاظت محیطی(IP): 65

سنسور فشاری سنسیس 10- تا 10 میلی بار DPUH C1000 A

تماس بگیرید
برند: سنسیس سری سنسور: DPUH میزان فشار: 10-تا 10 میلی بار نوع سیم بندی: دو سیم نوع خروجی: 20-4 mA قطر محل اتصال:1/8 Nipple حفاظت محیطی(IP):

سنسور فشاری سنسیس 5- تا 5 میلی بار DPUH C0500 A

تماس بگیرید
برند: سنسیس سری سنسور: DPUH میزان فشار: 5- تا 5 میلی بار نوع سیم بندی: دو سیم نوع خروجی: 20-4 mA قطر محل اتصال: 1/8 Nipple حفاظت محیطی(IP):

سنسور فشاری سنسیس 3- تا 3 میلی بار DPUH C0300 A

تماس بگیرید
برند: سنسیس سری سنسور: DPUH میزان فشار: 3- تا 3میلی بار نوع سیم بندی: دو سیم نوع خروجی: 20-4 mA قطر محل اتصال: 1/8 Nipple حفاظت محیطی(IP):

سنسور فشاری سنسیس 2- تا 2 میلی بار DPUH C0200 A

تماس بگیرید
برند: سنسیس سری سنسور: DPUH میزان فشار: 2- تا 2 میلی بار نوع سیم بندی: دو سیم نوع خروجی: 20-4 mA قطر محل اتصال:1/8 Nipple حفاظت محیطی(IP):

سنسور فشاری سنسیس 1- تا 1 میلی بار DPUH C0100 A

تماس بگیرید
برند: سنسیس سری سنسور: DPUH میزان فشار: 1- تا 1میلی بار نوع سیم بندی: دو سیم نوع خروجی: 20-4 mA قطر محل اتصال:1/8 Nipple حفاظت محیطی(IP):

سنسور فشاری سنسیس 0.5- تا 0.5 میلی بار DPUH C0050 A

تماس بگیرید
برند: سنسیس سری سنسور: DPUH میزان فشار: 0.5- تا 0.5میلی بار نوع سیم بندی: دو سیم نوع خروجی: 20-4 mA قطر محل اتصال:1/8 Nipple حفاظت محیطی(IP):

سنسور فشاری سنسیس 0 تا 10 میلی بار DPUH 1000 A

تماس بگیرید
برند: سنسیس سری سنسور: DPUH میزان فشار: 10میلی بار نوع سیم بندی: دو سیم نوع خروجی:20-4 mA قطر محل اتصال:1/8 Nipple حفاظت محیطی(IP):

سنسور فشاری سنسیس 0 تا 5 میلی بار DPUH 0500 A

تماس بگیرید
برند: سنسیس سری سنسور: DPUH میزان فشار: 5 میلی بار نوع سیم بندی: دو سیم نوع خروجی: 20-4 mA قطر محل اتصال: 1/8 Nipple حفاظت محیطی(IP):