جک پنوماتیک چهار میل شاکو 200*32 قابل تنظیم دوطرفه TCB32B200

تماس بگیرید
پنوماتیک: SHAKO نوع جک: چهار میل (چهارگوش) تیپ جک: دوطرفه قابل تنظیم قطر سیلندر (mm): 32

جک پنوماتیک چهار میل 150*32 قابل تنظیم شاکو TCB32B150

تماس بگیرید
پنوماتیک: SHAKO نوع جک: چهار میل (چهارگوش) تیپ جک: دوطرفه قابل تنظیم قطر سیلندر (mm): 32

جک پنوماتیک چهار میل شاکو 200*32 قابل تنظیم دوطرفه TCB32B200

تماس بگیرید
پنوماتیک: SHAKO نوع جک: چهار میل (چهارگوش) تیپ جک: دوطرفه قابل تنظیم قطر سیلندر (mm): 32