نمایش 1–12 از 18 نتیجه

ساعت نجومی دو رله ای 12JN4 شیوا امواج سری N

تماس بگیرید
برند: شیوا امواج سری: AWJN-2R ولتاژ تغذیه: 260-165 VAC کارایی در:    دما= 65  ... 20- C             رطوبت= 70% قطع برای: افرایش ولتاژ: 225V                 کاهش ولتاژ: 170V

ساعت نجومی دو رله ای 12B4 شیوا امواج

تماس بگیرید
برند: شیوا امواج سری: AWB-2R ولتاژ تغذیه: 260-165 VAC کارایی در:    دما= 65  ... 20- C             رطوبت= 70% قطع برای: افرایش ولتاژ: 225V                 کاهش ولتاژ: 170V

ساعت نجومی 12B2 شیوا امواج 6A

تماس بگیرید
برند: شیوا امواج سری: AWB-6 ولتاژ تغذیه: 260-165 VAC کارایی در:    دما= 65  ... 20- C             رطوبت= 70% قطع برای: افرایش ولتاژ: 225V                 کاهش ولتاژ: 170V

ساعت نجومی 12B2 شیوا امواج 20A

تماس بگیرید
برند: شیوا امواج سری: AWB-20 ولتاژ تغذیه: 260-165 VAC کارایی در:    دما= 65  ... 20- C             رطوبت= 70% قطع برای: افرایش ولتاژ: 225V                 کاهش ولتاژ: 170V

ساعت نجومی 12JN2 شیوا امواج 6A سری N

تماس بگیرید
برند: شیوا امواج سری: AWJN-6 ولتاژ تغذیه: 260-165 VAC کارایی در:    دما= 65  ... 20- C             رطوبت= 70% قطع برای: افرایش ولتاژ: 225V                 کاهش ولتاژ: 170V

ساعت نجومی 12JN6 شیوا امواج 20A سری N

تماس بگیرید
برند: شیوا امواج سری: AWJN-20 ولتاژ تغذیه: 260-165 VAC کارایی در:    دما= 65  ... 20- C             رطوبت= 70% قطع برای: افرایش ولتاژ: 225V                 کاهش ولتاژ: 170V

ساعت نجومی 12B2 شیوا امواج 6A

تماس بگیرید
برند: شیوا امواج سری: AWB-6 ولتاژ تغذیه: 260-165 VAC کارایی در:    دما= 65  ... 20- C             رطوبت= 70% قطع برای: افرایش ولتاژ: 225V                 کاهش ولتاژ: 170V

ساعت کار TCJN-5Y سری N شیوا امواج

تماس بگیرید
برند: شیوا امواج سری: N مدل: TCJN-5Y کد: 14JN7 ولتاز تغذیه: ۱۸۰-۲۵۰ ولتاژ متناوب: ۶۰-۵۰ هرتز ماکزیمم زمان کارکرد: ۵سال دقت نمایش زمان: ۱دقیقه خروجی: رله ۵ آمپر

ساعت کار مدل TCB-11YR شیوا امواج

تماس بگیرید
برند: شیوا امواج مدل: TCB-11YR کد: 14B7 ولتاز تغذیه: ۱۸۰-۲۵۰ ولتاژ متناوب:۶۰-۵۰ هرتز ماکزیمم زمان کارکرد: ۱۱سال دقت نمایش زمان: ۱دقیقه خروجی: رله ۵ آمپر

ساعت فرمان 2 رله ای مدل TSJN-2R شیوا امواج

تماس بگیرید
برند: شیوا امواج مدل: TSJN-2R کد: 12JN5 ولتاز تغذیه: ۱۸۰-۲۵۰ ولتاژ متناوب: ۶۰-۵۰ هرتز خروجی: 2رله ای 10 آمپر  

ساعت فرمان 2 رله ای مدل STB-20P2R شیوا امواج

تماس بگیرید
برند: شیوا امواج مدل: STB-90P2R کد: 12B8 ولتاز تغذیه: ۱۸۰-۲۵۰ ولتاژ متناوب: ۶۰-۵۰ هرتز خروجی: رله2

ساعت فرمان مدل TSJN-20 شیوا امواج

تماس بگیرید
برند: شیوا امواج سری: n مدل: TSJN-20 کد: 12JN7 ولتاز تغذیه: ۱۸۰-۲۵۰ ولتاژ متناوب: ۶۰-۵۰ هرتز خروجی: رله 20 آمپر