رله‌ها یا محافظ ولتاژ تجهیزات حفاظتی، دستگاه‌هایی هستند که با قطع مدار و بازکردن کلیدهای قدرت، کارحفاظت قطعات و دستگاه‌های سیستم قدرت در برابر آسیب و اتصالیها انجام می‌دهند. پیش از اینکه کلید قدرت بتواند باز شود، سیم پیچی کنشگر آن باید روشن شود این روشن شدن از سوی رله‌ها انجام می‌پذیرد.
بنابراین از سوی رله قسمت معیوب از شبکه جداسازی شده و مانع از آن می‌شود که دیگر بخش‌های سالم شبکه همچنان به کار خود ادامه دهند و پایداری و استواری شبکه به همان حالت پیشین نگهداشته شود. کالاها و دستگاه‌ها در برابر آسیب و اتصالی‌ها پناه داده شده و اندازه آسیب‌های درونی به آن‌ها محدود می‌گردد.

محافظ ولتاژ 20 آمپر 20B1 شیوا امواج

تماس بگیرید
برند: شیواامواج ولتاز تغذیه:۱۷۰-۲۵۵ ولتاژ متناوب و ۶۰-۵۰ هرتز قطع برای افزایش ولتاژ:۲۵۰ ولت قطع برای کاهش ولتاژ: ۱۷۵ولت تاخیر زمان:قطع: ۱ ثانیه, وصل: ۱۸۰ ثانیه کارایی در دمای ۶۵+..۲۰– کارایی در رطوبت ۷۰درصد خروجی :رله ۲۰ آمپر

محافظ کنتاکتور (سری N) 20JN2 شیوا امواج

تماس بگیرید
برند: شیواامواج مدل: CPJN-T1, CPJN-T180 ولتاز تغذیه:۱۷۰-۲۵۵ ولتاژ متناوب و ۶۰-۵۰ هرتز قطع برای:افزایش ولتاژ۲۵۰ ولت و کاهش ولتاژ ۱۷۵ولت تاخیر زمان:قطع ۱ ثانیه کد فنی:مدل 180S:CPJN-T1, مدل1S:CPJN-T1 خروجی:رله ۵ آمپر

محافظ ولتاژ تکفاز دیجیتال 20JN1 شیوا امواج

تماس بگیرید
برند: شیواامواج ولتاز تغذیه:۱۶۵-۲۶۰ ولتاژ متناوب و ۶۰-۵۰ هرتز قطع برای:افزایش ولتاژ:۲۳۰-۲۵۵ ولت و کاهش ولتاژ: ۲۰۰-۱۷۰ولت تاخیر زمان:قطع برای افزایش ولتاژ:۰.۱ثانیه و کاهش ولتاژ : ۱ثانیه تاخیر زمان وصل:۱-۳۰۰ ثانیه کارایی در دما: ۶۵+..۲۰– کارایی در رطوبت : ۷۰درصد خروجی:رله ۲۰ آمپر