نمایش 1–12 از 19 نتیجه

ساعت نجومی دو رله ای 12JN4 شیوا امواج سری N

تماس بگیرید
برند: شیوا امواج سری: AWJN-2R ولتاژ تغذیه: 260-165 VAC کارایی در:    دما= 65  ... 20- C             رطوبت= 70% قطع برای: افرایش ولتاژ: 225V                 کاهش ولتاژ: 170V

ساعت نجومی دو رله ای 12B4 شیوا امواج

تماس بگیرید
برند: شیوا امواج سری: AWB-2R ولتاژ تغذیه: 260-165 VAC کارایی در:    دما= 65  ... 20- C             رطوبت= 70% قطع برای: افرایش ولتاژ: 225V                 کاهش ولتاژ: 170V

ساعت نجومی 12B2 شیوا امواج 6A

تماس بگیرید
برند: شیوا امواج سری: AWB-6 ولتاژ تغذیه: 260-165 VAC کارایی در:    دما= 65  ... 20- C             رطوبت= 70% قطع برای: افرایش ولتاژ: 225V                 کاهش ولتاژ: 170V

ساعت نجومی 12B2 شیوا امواج 20A

تماس بگیرید
برند: شیوا امواج سری: AWB-20 ولتاژ تغذیه: 260-165 VAC کارایی در:    دما= 65  ... 20- C             رطوبت= 70% قطع برای: افرایش ولتاژ: 225V                 کاهش ولتاژ: 170V

ساعت نجومی 12JN2 شیوا امواج 6A سری N

تماس بگیرید
برند: شیوا امواج سری: AWJN-6 ولتاژ تغذیه: 260-165 VAC کارایی در:    دما= 65  ... 20- C             رطوبت= 70% قطع برای: افرایش ولتاژ: 225V                 کاهش ولتاژ: 170V

ساعت نجومی 12JN6 شیوا امواج 20A سری N

تماس بگیرید
برند: شیوا امواج سری: AWJN-20 ولتاژ تغذیه: 260-165 VAC کارایی در:    دما= 65  ... 20- C             رطوبت= 70% قطع برای: افرایش ولتاژ: 225V                 کاهش ولتاژ: 170V

ساعت نجومی 12B2 شیوا امواج 6A

تماس بگیرید
برند: شیوا امواج سری: AWB-6 ولتاژ تغذیه: 260-165 VAC کارایی در:    دما= 65  ... 20- C             رطوبت= 70% قطع برای: افرایش ولتاژ: 225V                 کاهش ولتاژ: 170V

ساعت نجومی 12B2 شیوا امواج 20A

تماس بگیرید
برند: شیوا امواج سری: AWB-20 ولتاژ تغذیه: 260-165 VAC کارایی در:    دما= 65  ... 20- C             رطوبت= 70% قطع برای: افرایش ولتاژ: 225V                 کاهش ولتاژ: 170V

ساعت کار 14JN7 شیوا امواج سری N

تماس بگیرید
برند: شیوا امواج سری: TSJN-5Y ولتاژ تغذیه: 250-180 VAC کارایی در:    دما= 65  ... 20- C             رطوبت= 70% دقت زمان نمایش: 1MIN مامزیمم زمان کارکرد: 49999 ساعت (5سال)

ساعت کار 14B7 شیوا امواج

تماس بگیرید
برند: شیوا امواج سری: TCB-11YR کارایی در:    دما= 65  ... 20- C             رطوبت= 70% دقت نمایش زمان: 1Min ماکزیمم زمان کارکرد: 99999 ساعت (11سال)

ساعت فرمان 12JN5 دو رله ای شیوا امواج سری N

تماس بگیرید
برند: شیوا امواج سری: TSJN-2R کارایی در:    دما= 65  ... 20- C             رطوبت= 70%  

ساعت فرمان 12JN3 6A شیوا امواج سری N

تماس بگیرید
برند: شیوا امواج سری: TSJN-6 کارایی در:    دما= 65  ... 20- C             رطوبت= 70%