سنسور رطوبت سنج شیواامواج

تماس بگیرید
برند: شسواامواج سری سنسور: نوع سنسور: تعداد سیم در کابل: طول کابل: جنس کابل: محدوده کارکرد:

سنسور دمایی دانفوس مدل EKS 211

تماس بگیرید
برند: DANFOSS سری سنسور: 084B4403 نوع سنسور: NTC 5000 ohm at 25 c تعداد سیم در کابل: دو سیم طول کابل: 1.5 متر جنس کابل: PVC محدوده کارکرد: 40- تا 100 درجه سانتی گراد

سنسور دمایی دانفوس مدل AKS 11

تماس بگیرید
برند: DANFOSS سری سنسور: 084N0005 نوع سنسور: PT 1000 تعداد سیم در کابل: دو سیم طول کابل: 5.5 متر جنس کابل: PVC محدوده کارکرد: 40- تا 100 درجه سانتی گراد

سنسور دمایی دانفوس مدل ACCPBT-PT1000

تماس بگیرید
برند: DANFOSS سری سنسور: 080G0209 نوع سنسور: PT 1000 -دمایی تعداد سیم در کابل: دو سیم طول کابل: 6 متر جنس کابل: PVC محدوده کارکرد: 50- تا 100 درجه سانتی گراد

سنسور دمایی دانفوس مدل ACCPBT-NTC

تماس بگیرید
برند: DANFOSS سری سنسور: ACCPBT نوع سنسور: دماِیی تعداد سیم در کابل: دو سیم طول کابل: 6 متر جنس کابل: PVC محدوده کارکرد: 50- تا 100 درجه سانتی گراد

سنسور دمایی دانفوس مدل MBT 3260

تماس بگیرید
برند: DANFOSS سری سنسور: MBT 3260 نوع سنسور: دما نوع سیم بندی: سه سیم شکل سنسور: هد دار طول غلاف: 40 سانتی متر قطر غلاف: 6 میلی متر

سنسور دمایی PT100 سیم دار میله 40 سانتی متری وستا SE2052-S400G

تماس بگیرید
برند: وستا سری سنسور: SE نوع سنسور: دما نوع سیم بندی: سه سیم شکل سنسور: هد دار طول غلاف: 40 سانتی متر قطر غلاف: 6 میلی متر

سنسور دمایی PT100 سیم دار میله 30 سانتی متری وستا SE2052-S300G

تماس بگیرید
برند: وستا سری سنسور: SE نوع سنسور: دما نوع سیم بندی: سه سیم شکل سنسور: هد دار طول غلاف: 30 سانتی متر قطر غلاف: 6 میلی متر

سنسور دمایی PT100 سیم دار میله 25 سانتی متری وستا SE2052-S250G

تماس بگیرید
برند: وستا سری سنسور: SE نوع سنسور: دمایی نوع سیم بندی: سه سیم شکل سنسور: سیم دار میله ای طول غلاف: 25 سانتی متر قطر غلاف: 6 میلی متر

سنسور دمایی PT100 سیم دار میله 15 سانتی متری وستا SE2052-S150G

تماس بگیرید
برند: وستا سری سنسور: SE نوع سنسور: دما نوع سیم بندی: سه سیم شکل سنسور: هد دار طول غلاف: 15 سانتی متر قطر غلاف: 6 میلی متر

سنسور دمایی PT100 سیم دار میله 10 سانتی متری وستا SE2052-S100G

تماس بگیرید
برند: وستا سری سنسور: SE نوع سنسور: دما نوع سیم بندی: سه سیم شکل سنسور: سیم دار میله ای طول غلاف: 10 سانتی متر قطر غلاف: 6 میلی متر

سنسوری دمایی PT100 سیم دار میله 5 سانتی متری وستا SE2052-S50G

تماس بگیرید
برند: وستا سری سنسور: SE نوع سنسور: دما نوع سیم بندی: سه سیم شکل سنسور: سیم دار میله ای طول غلاف: 5 سانتی متر قطر غلاف: 6 میلی متر