نمایش 1–12 از 20 نتیجه

شمارنده دیجیتال 17B1 شیواامواج

تماس بگیرید
برند: شیوا امواج سری: SDC-2M ولتاژ تعذیه: 250-180 VAC ذخیره اطلاعات بدون وصل برق ورودی: 40سال کارایی در: دما= 65...20-  C        رطوبت= 70%  

شمارنده دیجیتال 17B1 شیوا امواج

تماس بگیرید
برند: شیواامواج ولتاز تغذیه:۱۸۰-۲۵۰ ولتاژ متناوب و ۶۰-۵۰ هرتز کارایی در دما: ۶۵+..۲۰– کارایی در رطوبت : ۷۰درصد ذخیره اطلاعات بدون وصل برق ورودی:۴۰ سال خروجی:رله ۵ آمپر

کانتر آتونیکس FX6-2P

تماس بگیرید
برند: آتونیکس سری: LR نوع کنترلر: شمارنده ولتاژ تغذیه: استفاده از ولتاژ ورودی مد عملکرد: پالس متر تعداد سگمنت(رقم): 5 رقم سایز: 24×48 نوع خروجی: رله ای

کانتر آتونیکس FX6

تماس بگیرید
برند: آتونیکس سری: LR نوع کنترلر: شمارنده ولتاژ تغذیه: استفاده از ولتاژ ورودی مد عملکرد: پالس متر تعداد سگمنت(رقم): 5 رقم سایز: 24×48 نوع خروجی: رله ای

کانتر آتونیکس FX4S

تماس بگیرید
برند: آتونیکس سری: LR نوع کنترلر: شمارنده ولتاژ تغذیه: استفاده از ولتاژ ورودی مد عملکرد: پالس متر تعداد سگمنت(رقم): 5 رقم سایز: 24×48 نوع خروجی: رله ای

کانتر آتونیکس LA8N-BF

تماس بگیرید
برند: آتونیکس سری: LR نوع کنترلر: شمارنده ولتاژ تغذیه: استفاده از ولتاژ ورودی مد عملکرد: پالس متر تعداد سگمنت(رقم): 5 رقم سایز: 24×48 نوع خروجی: رله ای

کانتر آتونیکس FS4A

تماس بگیرید
برند: آتونیکس سری: LR نوع کنترلر: شمارنده ولتاژ تغذیه: استفاده از ولتاژ ورودی مد عملکرد: پالس متر تعداد سگمنت(رقم): 5 رقم سایز: 24×48 نوع خروجی: رله ای

پالس متر آتونیکس مدل MP5W-4A

تماس بگیرید
برند: آتونیکس سری: LR نوع کنترلر: شمارنده ولتاژ تغذیه: استفاده از ولتاژ ورودی مد عملکرد: پالس متر تعداد سگمنت(رقم): 5 رقم سایز: 24×48 نوع خروجی: رله ای

پالس متر آتونیکس مدل MP5W-4N

تماس بگیرید
برند: آتونیکس سری: LR نوع کنترلر: شمارنده ولتاژ تغذیه: استفاده از ولتاژ ورودی مد عملکرد: پالس متر تعداد سگمنت(رقم): 5 رقم سایز: 24×48 نوع خروجی: رله ای

پالس متر آتونیکس مدل MP5W-41

تماس بگیرید
برند: آتونیکس سری: LR نوع کنترلر: شمارنده ولتاژ تغذیه: استفاده از ولتاژ ورودی مد عملکرد: پالس متر تعداد سگمنت(رقم): 5 رقم سایز: 24×48 نوع خروجی: رله ای

پالس متر آتونیکس مدل MP5S-4N

تماس بگیرید
برند: آتونیکس سری: LR نوع کنترلر: شمارنده ولتاژ تغذیه: استفاده از ولتاژ ورودی مد عملکرد: پالس متر تعداد سگمنت(رقم): 5 رقم سایز: 24×48 نوع خروجی: رله ای

پالس متر آتونیکس مدل LR5N-B

تماس بگیرید
برند: آتونیکس سری: LR نوع کنترلر: شمارنده ولتاژ تغذیه: استفاده از ولتاژ ورودی مد عملکرد: پالس متر تعداد سگمنت(رقم): 5 رقم سایز: 24×48 نوع خروجی: رله ای