اینورتر یا درایو AC به دستگاهی گفته می­شود که به کمک آن می­توان سرعت یک موتور AC سه فاز را کنترل کرد بدون آنکه قدرت و گشتاور موتور کاهش پیدا کند.
به نوعی از کنترل‌ کننده‌های دور (سرعت) و راه‌انداز موتور که با تغییر فرکانس و ولتاژ اعمال شده به الکتروموتور آن را راه اندازی میکنند نیز اینورتر یا VFD  (Variable Frequency Drive) گفته می‌شود .

اینورتر خورشیدی اینوت 7.5KW مدل SPC7K5TR46-S

تماس بگیرید
اینورتر: اینوت سری: spc توان :7.5 کیلووات خروجی: سه فاز 220 ولت درگاه ارتباطی RS485

اینورتر خورشیدی اینوت 4KW مدل SPC004TR46-S

تماس بگیرید
اینورتر: اینوت سری: spc توان :4کیلووات خروجی: سه فاز 220 ولت درگاه ارتباطی RS485

اینورتر خورشیدی اینوت 2.2KW مدل SPC2K2TR26-S

تماس بگیرید
اینورتر: اینوت سری: spc توان : 2.2کیلووات خروجی: سه فاز 220 ولت درگاه ارتباطی RS485

اینورتر اینوت 22KW مدل INVT GD200L-022G-4

تماس بگیرید
اینورتر: اینوت سری: GD200L توان : 22کیلووات ورودی: سه فاز 380 ولت خروجی: سه فاز 380 ولت کی پد جدا شونده: دارد درگاه ارتباطی RS485 2 عدد ورودی آنالوگ و 2 عدد خروجی آنالوگ 9 عدد ورودی دیجیتال و 2 عدد خروجی دیجیتال

اینورتر اینوت 18.5KW مدل INVT GD200L-018G-4

تماس بگیرید
اینورتر: اینوت سری: GD200L توان : 18.5کیلووات ورودی: سه فاز 380 ولت خروجی: سه فاز 380 ولت کی پد جدا شونده: دارد درگاه ارتباطی RS485 2 عدد ورودی آنالوگ و 2 عدد خروجی آنالوگ 9 عدد ورودی دیجیتال و 2 عدد خروجی دیجیتال

اینورتر اینوت 15KW مدل INVT GD200L-015G-4

تماس بگیرید
اینورتر: اینوت سری: GD200L توان : 15کیلووات ورودی: سه فاز 380 ولت خروجی: سه فاز 380 ولت کی پد جدا شونده: دارد درگاه ارتباطی RS485 2 عدد ورودی آنالوگ و 2 عدد خروجی آنالوگ 9 عدد ورودی دیجیتال و 2 عدد خروجی دیجیتال

اینورتر اینوت 5.5KW مدل INVT GD200L-5R5G-4

تماس بگیرید
اینورتر: اینوت سری: GD200L توان : 5.5کیلووات ورودی: سه فاز 380 ولت خروجی: سه فاز 380 ولت کی پد جدا شونده: دارد درگاه ارتباطی RS485 2 عدد ورودی آنالوگ و 2 عدد خروجی آنالوگ 9 عدد ورودی دیجیتال و 2 عدد خروجی دیجیتال

اینورتر اینوت 2.2KW مدل INVT GD20-2R2G-SS2

تماس بگیرید
اینورتر: اینوت سری: GD20 توان : 2.2 کیلووات ورودی: تکفاز 220 ولت کی پد جدا شونده: ندارد درگاه ارتباطی RS485 2 عدد ورودی آنالوگ و2 عدد خروجی آنالوگ 5 عدد ورودی دیجیتال و 1 عدد خروجی ترانزیستوری و2 عدد خروجی رله ای

اینورتر اینوت 1.5KW مدل INVT GD20-1R5G-SS2

تماس بگیرید
اینورتر: اینوت سری: GD20 توان : 1.5 کیلووات ورودی: تکفاز 220 ولت کی پد جدا شونده: ندارد درگاه ارتباطی RS485 2 عدد ورودی آنالوگ و2 عدد خروجی آنالوگ 5 عدد ورودی دیجیتال و 1 عدد خروجی ترانزیستوری و2 عدد خروجی رله ای

اینورتر اینوت 0.75KW مدل INVT GD20-0R7G-SS2

تماس بگیرید
اینورتر: اینوت سری: GD20 توان : 0.75 کیلووات ورودی: تکفاز 220 ولت کی پد جدا شونده: ندارد درگاه ارتباطی RS485 2 عدد ورودی آنالوگ و2 عدد خروجی آنالوگ 5 عدد ورودی دیجیتال و 1 عدد خروجی ترانزیستوری و2 عدد خروجی رله ای

اینورتر اینوت 0.4KW مدل INVT GD20-0R4G-SS2

تماس بگیرید
اینورتر: اینوت سری: GD20 توان : 0.4 کیلووات ورودی: تکفاز 220 ولت کی پد جدا شونده: ندارد درگاه ارتباطی RS485 2 عدد ورودی آنالوگ و2 عدد خروجی آنالوگ 5 عدد ورودی دیجیتال و 1 عدد خروجی ترانزیستوری و2 عدد خروجی رله ای

اینورتر اینوت 075KW مدل INVT GD350-0R7G-2

تماس بگیرید
اینورتر: اینوت سری: GD350 توان : 075کیلووات ورودی: سه فاز 220 ولت کی پد جدا شونده: دارد درگاه ارتباطی RS485 2 عدد ورودی آنالوگ و 1عدد خروجی آنالوگ 6 عدد ورودی دیجیتال و 2 عدد خروجی ترانزیستوری و 2 عدد خروجی رله ای