نمایش 1–12 از 34 نتیجه

سنسور دمایی PT100 سیم دار میله 40 سانتی متری وستا SE2052-S400G

تماس بگیرید
برند: وستا سری سنسور: SE نوع سنسور: دما نوع سیم بندی: سه سیم شکل سنسور: هد دار طول غلاف: 40 سانتی متر قطر غلاف: 6 میلی متر

سنسور دمایی PT100 سیم دار میله 30 سانتی متری وستا SE2052-S300G

تماس بگیرید
برند: وستا سری سنسور: SE نوع سنسور: دما نوع سیم بندی: سه سیم شکل سنسور: هد دار طول غلاف: 30 سانتی متر قطر غلاف: 6 میلی متر

سنسور دمایی PT100 سیم دار میله 25 سانتی متری وستا SE2052-S250G

تماس بگیرید
برند: وستا سری سنسور: SE نوع سنسور: دمایی نوع سیم بندی: سه سیم شکل سنسور: سیم دار میله ای طول غلاف: 25 سانتی متر قطر غلاف: 6 میلی متر

سنسور دمایی PT100 سیم دار میله 15 سانتی متری وستا SE2052-S150G

تماس بگیرید
برند: وستا سری سنسور: SE نوع سنسور: دما نوع سیم بندی: سه سیم شکل سنسور: هد دار طول غلاف: 15 سانتی متر قطر غلاف: 6 میلی متر

سنسور دمایی PT100 سیم دار میله 10 سانتی متری وستا SE2052-S100G

تماس بگیرید
برند: وستا سری سنسور: SE نوع سنسور: دما نوع سیم بندی: سه سیم شکل سنسور: سیم دار میله ای طول غلاف: 10 سانتی متر قطر غلاف: 6 میلی متر

سنسوری دمایی PT100 سیم دار میله 5 سانتی متری وستا SE2052-S50G

تماس بگیرید
برند: وستا سری سنسور: SE نوع سنسور: دما نوع سیم بندی: سه سیم شکل سنسور: سیم دار میله ای طول غلاف: 5 سانتی متر قطر غلاف: 6 میلی متر

سنسور دمایی PT100 سیم دار میله 40 سانتی متری وستا SE2051-S8400G

تماس بگیرید
برند: وستا سری سنسور: SE نوع سنسور: دما نوع سیم بندی: سه سیم شکل سنسور: سیم دار میله ای طول غلاف: 40 سانتی متر قطر غلاف: 6 میلی متر

سنسور دمایی PT100 سیم دار میله 30 سانتی متری وستا SE2051-S6300G

تماس بگیرید
برند: وستا سری سنسور: SE نوع سنسور: دما نوع سیم بندی: سه سیم شکل سنسور: سیم دار میله ای طول غلاف: 30 سانتی متر قطر غلاف: 6 میلی متر

سنسور دمایی PT100 سیم دار میله 20 سانتی متری وستا SE2051-S6200G

تماس بگیرید
برند: وستا سری سنسور: SE نوع سنسور: دما نوع سیم بندی: سه سیم شکل سنسور: سیم دار میله ای طول غلاف: 20 سانتی متر قطر غلاف: 6 میلی متر

سنسور دمایی PT100 سیم دار میله 15 سانتی متری وستا SE2051-S6150G

تماس بگیرید
برند: وستا سری سنسور: SE نوع سنسور: دما نوع سیم بندی: سه سیم شکل سنسور: سیم دار میله ای طول غلاف: 15 سانتی متر قطر غلاف: 6 میلی متر

سنسور دمایی PT100 سیم دار میله 5 سانتی متری وستا SE2051-S650G

تماس بگیرید
برند: وستا سری سنسور: SE نوع سنسور: دما نوع سیم بندی: سه سیم شکل سنسور: سیم دار میله ای طول غلاف: 5 سانتی متر قطر غلاف: 6 میلی متر

سنسور دمایی PT100 سیم دار میله 10 سانتی متری وستا SE2051-S6100G

تماس بگیرید
برند: وستا سری سنسور: SE نوع سنسور: دما نوع سیم بندی: سه سیم شکل سنسور: سیم دار میله ای طول غلاف: 10 سانتی متر قطر غلاف: 6 میلی متر