اینورتر یا درایو AC به دستگاهی گفته می­شود که به کمک آن می­توان سرعت یک موتور AC سه فاز را کنترل کرد بدون آنکه قدرت و گشتاور موتور کاهش پیدا کند.
به نوعی از کنترل‌ کننده‌های دور (سرعت) و راه‌انداز موتور که با تغییر فرکانس و ولتاژ اعمال شده به الکتروموتور آن را راه اندازی میکنند نیز اینورتر یا VFD  (Variable Frequency Drive) گفته می‌شود .

اینورتر انکام 250KW مدل EN500-4T2500G

تماس بگیرید
اینورتر: انکام سری اینورتر: EN500 توان: 250 کیلووات ورودی: سه فاز 380 ولت صفحه کلید جداشونده درگاه ارتباطی: RS485 8 عدد ورودی دیجیتال و  6 عدد خروجی ترانسیزتوری و رله ای

اینورتر انکام 200KW مدل EN500-4T2000G

تماس بگیرید
اینورتر: انکام سری اینورتر: EN500 توان: 200 کیلووات ورودی: سه فاز 380 ولت صفحه کلید جداشونده درگاه ارتباطی: RS485 8 عدد ورودی دیجیتال و  6 عدد خروجی ترانسیزتوری و رله ای

اینورتر انکام 160KW مدل EN500-4T1600G

تماس بگیرید
اینورتر: انکام سری اینورتر: EN500 توان: 160 کیلووات ورودی: سه فاز 380 ولت صفحه کلید جداشونده درگاه ارتباطی: RS485 8 عدد ورودی دیجیتال و  6 عدد خروجی ترانسیزتوری و رله ای

اینورتر انکام 132KW مدل EN500-4T1320G

تماس بگیرید
اینورتر: انکام سری اینورتر: EN500 توان: 132 کیلووات ورودی: سه فاز 380 ولت صفحه کلید جداشونده درگاه ارتباطی: RS485 8 عدد ورودی دیجیتال و  6 عدد خروجی ترانسیزتوری و رله ای

اینورتر انکام 110KW مدل EN500-4T1100G

تماس بگیرید
اینورتر: انکام سری اینورتر: EN500 توان: 110 کیلووات ورودی: سه فاز 380 ولت صفحه کلید جداشونده درگاه ارتباطی: RS485 8 عدد ورودی دیجیتال و  6 عدد خروجی ترانسیزتوری و رله ای

اینورتر انکام90KW مدل EN500-4T0900G

تماس بگیرید
اینورتر: انکام سری اینورتر: EN500 توان: 90 کیلووات ورودی: سه فاز 380 ولت صفحه کلید جداشونده درگاه ارتباطی: RS485 8 عدد ورودی دیجیتال و  6 عدد خروجی ترانسیزتوری و رله ای

اینورتر انکام 75KW مدل EN500-4T0750G

تماس بگیرید
اینورتر: انکام سری اینورتر: EN500 توان: 75 کیلووات ورودی: سه فاز 380 ولت صفحه کلید جداشونده درگاه ارتباطی: RS485 8 عدد ورودی دیجیتال و  6 عدد خروجی ترانسیزتوری و رله ای

اینورتر انکام 55KW مدل EN600-4T0550G

تماس بگیرید
اینورتر: انکام سری اینورتر: EN600 توان: 55 کیلووات ورودی: سه فاز 380 ولت صفحه کلید جداشونده درگاه ارتباطی: RS485 8 عدد ورودی دیجیتال و  6 عدد خروجی ترانسیزتوری و رله ای

اینورتر انکام 45KW مدل EN600-4T0450G

تماس بگیرید
اینورتر: انکام سری اینورتر: EN600 توان: 45 کیلووات ورودی: سه فاز 380 ولت صفحه کلید جداشونده درگاه ارتباطی: RS485 8 عدد ورودی دیجیتال و  6 عدد خروجی ترانسیزتوری و رله ای

اینورتر انکام 37KW مدل EN600-4T0370G

تماس بگیرید
اینورتر: انکام سری اینورتر: EN600 توان: 37 کیلووات ورودی: سه فاز 380 ولت صفحه کلید جداشونده درگاه ارتباطی: RS485 8 عدد ورودی دیجیتال و  6 عدد خروجی ترانسیزتوری و رله ای

اینورتر انکام 30KW مدل EN600-4T0300G

تماس بگیرید
اینورتر: انکام سری اینورتر: EN600 توان: 30 کیلووات ورودی: سه فاز 380 ولت صفحه کلید جداشونده درگاه ارتباطی: RS485 8 عدد ورودی دیجیتال و  6 عدد خروجی ترانسیزتوری و رله ای

اینورتر انکام 22KW مدل EN600-4T0220G

تماس بگیرید
اینورتر: انکام سری اینورتر: EN600 توان: 22 کیلووات ورودی: سه فاز 380 ولت صفحه کلید جداشونده درگاه ارتباطی: RS485 8 عدد ورودی دیجیتال و  6 عدد خروجی ترانسیزتوری و رله ای