اینورتر یا درایو AC به دستگاهی گفته می­شود که به کمک آن می­توان سرعت یک موتور AC سه فاز را کنترل کرد بدون آنکه قدرت و گشتاور موتور کاهش پیدا کند.
به نوعی از کنترل‌ کننده‌های دور (سرعت) و راه‌انداز موتور که با تغییر فرکانس و ولتاژ اعمال شده به الکتروموتور آن را راه اندازی میکنند نیز اینورتر یا VFD  (Variable Frequency Drive) گفته می‌شود .

اینورتر تکو F510-4500-H3

تماس بگیرید
اینورتر: TECO سری اینورتر: F510 توان : 375 کیلووات ورودی: سه فاز 380 ولت صفحه کلید جداشونده درگاه ارتباطی RS485 8 عدد ورودی دیجیتال و 2 عدد خروجی ترانزیستوری و رله ای

اینورتر تکو F510-4415-H3

تماس بگیرید
اینورتر: TECO سری اینورتر: F510 توان : 300 کیلووات ورودی: سه فاز 380 ولت صفحه کلید جداشونده درگاه ارتباطی RS485 8 عدد ورودی دیجیتال و 2 عدد خروجی ترانزیستوری و رله ای

اینورتر تکو F510-4350-H3

تماس بگیرید
اینورتر: TECO سری اینورتر: F510 توان : 260 کیلووات ورودی: سه فاز 380 ولت صفحه کلید جداشونده درگاه ارتباطی RS485 8 عدد ورودی دیجیتال و 2 عدد خروجی ترانزیستوری و رله ای

اینورتر تکو F510-4300-H3

تماس بگیرید
اینورتر: TECO سری اینورتر: F510 توان : 220 کیلووات ورودی: سه فاز 380 ولت صفحه کلید جداشونده درگاه ارتباطی RS485 عدد ورودی دیجیتال و عدد خروجی ترانزیستوری و رله ای

اینورتر تکو F510-4250-C3

تماس بگیرید
اینورتر: TECO سری اینورتر: F510 توان : 185 کیلووات ورودی: سه فاز 380 ولت صفحه کلید جداشونده درگاه ارتباطی RS485 عدد ورودی دیجیتال و عدد خروجی ترانزیستوری و رله ای

اینورتر تکو F510-4215-C3

تماس بگیرید
اینورتر: TECO سری اینورتر: F510 توان : 160 کیلووات ورودی: سه فاز 380 ولت صفحه کلید جداشونده درگاه ارتباطی RS485 عدد ورودی دیجیتال و  عدد خروجی ترانزیستوری و رله ای

اینورتر تکو F510-4175-C3

تماس بگیرید
اینورتر: TECO سری اینورتر: F510 توان : 132 کیلووات ورودی: سه فاز 380 ولت صفحه کلید جداشونده درگاه ارتباطی RS485 عدد ورودی دیجیتال و  عدد خروجی ترانزیستوری و رله ای

اینورتر تکو F510-4150-C3

تماس بگیرید
اینورتر: TECO سری اینورتر: F510 توان : 110 کیلووات ورودی: سه فاز 380 ولت صفحه کلید جداشونده درگاه ارتباطی RS485 عدد ورودی دیجیتال و  عدد خروجی ترانزیستوری و رله ای

اینورتر تکو F510-4125-C3

تماس بگیرید
اینورتر: TECO سری اینورتر: F510 توان : 90 کیلووات ورودی: سه فاز 380 ولت صفحه کلید جداشونده درگاه ارتباطی RS485 عدد ورودی دیجیتال و  عدد خروجی ترانزیستوری و رله ای

اینورتر تکو F510-4100-C3

تماس بگیرید
اینورتر: TECO سری اینورتر: F510 توان : 75 کیلووات ورودی: سه فاز 380 ولت صفحه کلید جداشونده درگاه ارتباطی RS485 عدد ورودی دیجیتال و  عدد خروجی ترانزیستوری و رله ای

اینورتر تکو F510-4075-C3

تماس بگیرید
اینورتر: TECO سری اینورتر: F510 توان : 55 کیلووات ورودی: سه فاز 380 ولت صفحه کلید جداشونده درگاه ارتباطی RS485 عدد ورودی دیجیتال و  عدد خروجی ترانزیستوری و رله ای

اینورتر تکو F510-4060-C3

تماس بگیرید
اینورتر: TECO سری اینورتر: F510 توان : 45 کیلووات ورودی: سه فاز 380 ولت صفحه کلید جداشونده درگاه ارتباطی RS485 عدد ورودی دیجیتال و  عدد خروجی ترانزیستوری و رله ای