اینورتر یا درایو AC به دستگاهی گفته می­شود که به کمک آن می­توان سرعت یک موتور AC سه فاز را کنترل کرد بدون آنکه قدرت و گشتاور موتور کاهش پیدا کند.
به نوعی از کنترل‌ کننده‌های دور (سرعت) و راه‌انداز موتور که با تغییر فرکانس و ولتاژ اعمال شده به الکتروموتور آن را راه اندازی میکنند نیز اینورتر یا VFD  (Variable Frequency Drive) گفته می‌شود .

اینورتر ال اس 160KW سه فاز مدل LSLV1600H100-4COND

تماس بگیرید
اینورتر: ال اس سری اینورتر: H100 توان : 160 کیلووات ورودی: سه فاز 380 ولت صفحه کلید جداشونده درگاه ارتباطی RS485 8 عدد ورودی دیجیتال و 2 عدد خروجی ترانزیستوری و رله ای

اینورتر ال اس 90KW ورودی سه فاز مدل LSLV0900H100-4COND

تماس بگیرید
اینورتر: ال اس سری اینورتر: H100 توان : 90 کیلووات ورودی: سه فاز 380 ولت صفحه کلید جداشونده درگاه ارتباطی RS485 8 عدد ورودی دیجیتال و 2 عدد خروجی ترانزیستوری و رله ای

اینورتر ال اس 18.5KW ورودی تک فاز مدل LSLV0185H100-2CONN

تماس بگیرید
اینورتر: ال اس سری اینورتر: H100 توان : 18.5 کیلووات ورودی: تک فاز 220 ولت صفحه کلید جداشونده درگاه ارتباطی RS485 8 عدد ورودی دیجیتال و 2 عدد خروجی ترانزیستوری و رله ای

اینورتر ال اس 15KW ورودی تک فاز مدل LSLV0150H100-4COFN

تماس بگیرید
اینورتر: ال اس سری اینورتر: H100 توان : 15 کیلووات ورودی: سه فاز 380 ولت صفحه کلید جداشونده درگاه ارتباطی RS485 8 عدد ورودی دیجیتال و 2 عدد خروجی ترانزیستوری و رله ای

اینورتر ال اس 15KW ورودی سه فاز مدل LSLV0150H100-4COFN

تماس بگیرید
اینورتر: ال اس سری اینورتر: H100 توان : 15 کیلووات ورودی: تک فاز 220 ولت صفحه کلید جداشونده درگاه ارتباطی RS485 8 عدد ورودی دیجیتال و 2 عدد خروجی ترانزیستوری و رله ای

اینورتر ال اس 11KW ورودی تک فاز مدل LSLV0110H100-4COFN

تماس بگیرید
اینورتر: ال اس سری اینورتر: H100 توان : 11 کیلووات ورودی: سه فاز 380 ولت صفحه کلید جداشونده درگاه ارتباطی RS485 8 عدد ورودی دیجیتال و 2 عدد خروجی ترانزیستوری و رله ای

اینورتر ال اس 11KW ورودی سه فاز مدل LSLV0110H100-4COFN

تماس بگیرید
اینورتر: ال اس سری اینورتر: H100 توان : 11 کیلووات ورودی: تک فاز 220 ولت صفحه کلید جداشونده درگاه ارتباطی RS485 8 عدد ورودی دیجیتال و 2 عدد خروجی ترانزیستوری و رله ای

اینورتر ال اس 7.5KW تک فازمدل LSLV0075H100-4COFN

تماس بگیرید
اینورتر: ال اس سری اینورتر: H100 توان : 7.5 کیلووات ورودی: سه فاز 380 ولت صفحه کلید جداشونده درگاه ارتباطی RS485 8 عدد ورودی دیجیتال و 2 عدد خروجی ترانزیستوری و رله ای

اینورتر ال اس 7.5KW سه فازمدل LSLV0075H100-4COFN

تماس بگیرید
اینورتر: ال اس سری اینورتر: H100 توان : 7.5کیلووات ورودی: تک فاز 220 ولت صفحه کلید جداشونده درگاه ارتباطی RS485 8 عدد ورودی دیجیتال و 2 عدد خروجی ترانزیستوری و رله ای

اینورتر ال اس 5.5KW ورودی تک فاز مدل LSLV0055H100-2CONN

تماس بگیرید
اینورتر: ال اس سری اینورتر: H100 توان : 5.5 کیلووات ورودی: سه فاز 380 ولت صفحه کلید جداشونده درگاه ارتباطی RS485 8 عدد ورودی دیجیتال و 2 عدد خروجی ترانزیستوری و رله ای

اینورتر ال اس 5.5KW ورودی سه فاز مدل LSLV0055H100-2CONN

تماس بگیرید
اینورتر: ال اس سری اینورتر: H100 توان : 5.5 کیلووات ورودی: تک فاز 220 ولت صفحه کلید جداشونده درگاه ارتباطی RS485 8 عدد ورودی دیجیتال و 2 عدد خروجی ترانزیستوری و رله ای

اینورتر ال اس 3.7KW ورودی تک فاز مدل LSLV0037H100-4COFN

تماس بگیرید
اینورتر: ال اس سری اینورتر: H100 توان : 3.7 کیلووات ورودی: تک فاز 220 ولت صفحه کلید جداشونده درگاه ارتباطی RS485 8 عدد ورودی دیجیتال و 2 عدد خروجی ترانزیستوری و رله ای