اینورتر یا درایو AC به دستگاهی گفته می­شود که به کمک آن می­توان سرعت یک موتور AC سه فاز را کنترل کرد بدون آنکه قدرت و گشتاور موتور کاهش پیدا کند.
به نوعی از کنترل‌ کننده‌های دور (سرعت) و راه‌انداز موتور که با تغییر فرکانس و ولتاژ اعمال شده به الکتروموتور آن را راه اندازی میکنند نیز اینورتر یا VFD  (Variable Frequency Drive) گفته می‌شود .

اینورتر Liteon 30KW مدل EVO800043S030

تماس بگیرید
اینورتر: Liteon سری اینورتر:EVO8000 توان :30 کیلووات ورودی: سه فاز صفحه کلید جداشونده درگاه ارتباطی RS485/USB 8 عدد ورودی دیجیتال و 2 عدد ورودی انالوگ و 2 عدد خروجی انالوگ و 2 عدد خروجی رله ای

اینورتر Liteon 7.5KW مدل EVO800043S7D5

تماس بگیرید
اینورتر: Liteon سری اینورتر:EVO8000 توان :7.5 کیلووات ورودی: سه فاز 380 ولت صفحه کلید جداشونده درگاه ارتباطی RS485/USB 8 عدد ورودی دیجیتال و 2 عدد خروجی ترانزیستوری و رله ای

اینورتر Liteon 22KW مدل EVO800043S022

تماس بگیرید
اینورتر: Liteon سری اینورتر:EVO8000 توان : 22 کیلووات ورودی: سه فاز 380 ولت صفحه کلید جداشونده درگاه ارتباطی RS485 8 عدد ورودی دیجیتال و 2 عدد خروجی ترانزیستوری و رله ای

اینورتر Liteon 18.5KW مدل EVO800043S018

تماس بگیرید
اینورتر: Liteon سری اینورتر:EVO8000 توان : 18.5 کیلووات ورودی: سه فاز 380 ولت صفحه کلید جداشونده درگاه ارتباطی RS485 8 عدد ورودی دیجیتال و 2 عدد خروجی ترانزیستوری و رله ای

اینورتر Liteon 15KW مدل EVO800043S015

تماس بگیرید
اینورتر: Liteon سری اینورتر:EVO8000 توان : 15 کیلووات ورودی: سه فاز 380 ولت صفحه کلید جداشونده درگاه ارتباطی RS485 8 عدد ورودی دیجیتال و 2 عدد خروجی ترانزیستوری و رله ای

اینورتر Liteon 11KW مدل EVO800043S011

تماس بگیرید
اینورتر: Liteon سری اینورتر:EVO8000 توان : 11 کیلووات ورودی: سه فاز 380 ولت صفحه کلید جداشونده درگاه ارتباطی RS485/USB 8 عدد ورودی دیجیتال و 2 عدد خروجی ترانزیستوری و رله ای

اینورتر Liteon 5.5KW مدل EVO800043S5D5

تماس بگیرید
اینورتر: Liteon سری اینورتر:EVO8000 توان : 5.5 کیلووات ورودی: سه فاز 380 ولت صفحه کلید جداشونده درگاه ارتباطی RS485/USB 8 عدد ورودی دیجیتال و 2 عدد خروجی ترانزیستوری و رله ای

اینورتر Liteon 3.7 KW مدل EVO800043S3D7

تماس بگیرید
اینورتر: Liteon سری اینورتر:EVO8000 توان : 3.7 کیلووات ورودی: سه فاز 380 ولت صفحه کلید جداشونده درگاه ارتباطی RS485/USB 8 عدد ورودی دیجیتال و 2 عدد خروجی ترانزیستوری و رله ای

اینورتر Liteon 2.2KW مدل EVO800043S2D2

تماس بگیرید
اینورتر: Liteon سری اینورتر:EVO8000 توان : 2.2 کیلووات ورودی: سه فاز 380 ولت صفحه کلید جداشونده درگاه ارتباطی RS485/USB 8 عدد ورودی دیجیتال و 2 عدد خروجی ترانزیستوری و رله ای

اینورتر Liteon 1.5KW مدل EVO800043S1D5

تماس بگیرید
اینورتر: Liteon سری اینورتر:EVO8000 توان : 1.5 کیلووات ورودی: سه فاز 380 ولت صفحه کلید جداشونده درگاه ارتباطی RS485/USB 8 عدد ورودی دیجیتال و 2 عدد خروجی ترانزیستوری و رله ای

اینورتر Liteon 0.75 KW مدل EVO800043SD75

تماس بگیرید
اینورتر: Liteon سری اینورتر:EVO8000 توان : 0.75 کیلووات ورودی: سه فاز 380 ولت صفحه کلید جداشونده درگاه ارتباطی RS485/USB 8 عدد ورودی دیجیتال و 2 عدد خروجی ترانزیستوری و رله ای

اینورتر Liteon سه فاز 55KW مدل EVO680043S055

تماس بگیرید
اینورتر: Liteon سری اینورتر:EVO6800 توان : 55 کیلووات ورودی: سه فاز 380 ولت صفحه کلید جداشونده درگاه ارتباطی RS485 8 عدد ورودی دیجیتال و 2 عدد خروجی ترانزیستوری و رله ای