مشاهده همه 10 نتیجه

ریموت کنترل ساگا (SAGA) مدل SAGA-L40

تماس بگیرید
برند: ساگا سری: L40 کشور سازنده: تایوان نوع ریموت: برد مفید: 100 متر تغذیه ورودی: 4 باتری AA

ریموت کنترل ساگا (SAGA) مدل SAGA-L40A

تماس بگیرید
برند: ساگا سری: L40A کشور سازنده: تایوان نوع ریموت: .. کلید فشاری برد مفید: 100 متر تغذیه ورودی: 4 باتری AA

ریموت کنترل ساگا (SAGA) مدل SAGA1-L12

تماس بگیرید
برند: ساگا سری: L12 کشور سازنده: تایوان نوع ریموت: یازده کلید فشاری برد مفید: 100 متر تغذیه ورودی: تا 3 ماه با 2 باتری AA دوام می آورد.

ریموت کنترل ساگا (SAGA) مدل SAGA1-L10

تماس بگیرید
برند: ساگا سری: L10 کشور سازنده: تایوان نوع ریموت: ده کلید فشاری برد مفید: 100 متر تغذیه ورودی: تا 3 ماه با 2 باتری AA دوام می آورد.

ریموت کنترل ساگا (SAGA) مدل L6B

تماس بگیرید
برند: ساگا سری: L6B کشور سازنده: تایوان نوع ریموت: شش کلید فشاری برد مفید: 100 متر تغذیه ورودی: 2 عدد باتری AA

ریموت کنترل ساگا (SAGA) مدل L8A / L8B

تماس بگیرید
برند: ساگا سری: L8A / L8B کشور سازنده: تایوان نوع ریموت: هشت کلید فشاری برد مفید: 100 متر تغذیه ورودی: 2 عدد باتری AA

ریموت کنترل ساگا (SAGA) مدل L4B

تماس بگیرید
برند: ساگا سری: L4B کشور سازنده: تایوان قاب ضد ضرب: دارد نوع ریموت: دو کلید دو سرعته برد مفید: 100 متر به بالا تغذیه ورودی: 2 عدد باتری AA

ریموت کنترل ساگا (SAGA) مدل L8

تماس بگیرید
برند: ساگا سری: L8 کشور سازنده: تایوان قاب ضد ضرب: دارد نوع ریموت: هشت کلید تک سرعته فشاری برد مفید: 100 متر تغذیه ورودی: 2 عدد باتری AA

ریموت کنترل ساگا (SAGA) مدل L6

تماس بگیرید
برند: ساگا سری: L6 کشور سازنده: تایوان قاب ضد ضرب: دارد نوع ریموت: شش کلید تک سرعته فشاری برد مفید: 100 متر به بالا تغذیه ورودی: 2 عدد باتری AA

ریموت کنترل ساگا (SAGA) مدل L4

تماس بگیرید
برند: ساگا سری: L4 کشور سازنده: تایوان قاب ضد ضرب: دارد نوع ریموت: چهار کلید تک سرعته فشاری برد مفید: 100 متر به بالا تغذیه ورودی: 2 عدد باتری AA