مشاهده همه 12 نتیجه

درایور استپ موتور پریموپال دو فاز، 4 سیم، جریان 6 آمپر psr8060ac

تماس بگیرید
برند: پریموپال تعدادموتور قاتل اتصال: 1 جریان خروجی: 6 آمپر فرکانس پالس ورودی: کیلوهرتز

درایور استپ موتور پریموپال دو فاز، 4 سیم، جریان 5.5 آمپر pst5056

تماس بگیرید
استپر موتور : PRIMOPAL تعدادموتور قابل اتصال: 1 جریان خروجی: 5.5 آمپر فرکانس پالس ورودی: کیلوهرتز

درایور استپ موتور پریموپال دو فاز، 4 سیم، جریان 7 آمپر psr8072

تماس بگیرید
استپر موتور : PRIMOPAL تعدادموتور قابل اتصال: 2 جریان خروجی: 7 آمپر فرکانس پالس ورودی: کیلوهرتز

درایور استپ موتور پریموپال سه فاز، 3 سیم، جریان 8 آمپر p3st8082

تماس بگیرید
استپر موتور : PRIMOPAL جریان خروجی: 8 آمپر تعدادموتور قابل اتصال: 1

استپر موتور برند PRIMOPAL مدل PHB42S40 نما 17 گشتاور 4kg.cm

تماس بگیرید
برند: PRIMOPAL گشتاور موتور: 0.4 n.m گام استپر موتور: 1.8 درجه ابعاد فلنج: 42 mm

استپر موتور برند PRIMOPAL مدل PHB42S48 نما 17 گشتاور 5.2kg.cm

تماس بگیرید
برند: PRIMOPAL گشتاور موتور: 0.5 n.m گام استپر موتور: 1.8 درجه ابعاد فلنج: 42 mm

استپر موتور برند PRIMOPAL مدل PHB42S63 نما 17 گشتاور 8kg.cm

تماس بگیرید
برند: PRIMOPAL گشتاور موتور: 0.8 n.m گام استپر موتور: 1.8 درجه ابعاد فلنج: 42 mm

استپر موتور برند PRIMOPAL مدل PHB42S34 نما 17 گشتاور 2.8kg.cm

تماس بگیرید
برند: PRIMOPAL گشتاور موتور: 0.27 n.m گام استپر موتور: 1.8 درجه ابعاد فلنج: 42 mm

استپر موتور برند PRIMOPAL مدل PHB60S90 نما 24 گشتاور 28kg.cm

تماس بگیرید
برند: PRIMOPAL گشتاور موتور: 2.8 n.m گام استپر موتور: 1.8 درجه ابعاد فلنج: 57 mm

استپر موتور برند PRIMOPAL مدل PHB86S78 نما 34 گشتاور 45kg.cm

تماس بگیرید
برند: PRIMOPAL گشتاور موتور: 4.4 n.m گام استپر موتور: 1.8 درجه ابعاد فلنج: 86 mm

استپر موتور برند PRIMOPAL مدل PHB86S98 نما 34 گشتاور 65kg.cm

تماس بگیرید
برند: PRIMOPAL گشتاور موتور: 6.4 n.m گام استپر موتور: 1.8 درجه ابعاد فلنج: 86 mm

استپر موتور برند PRIMOPAL مدل PHB86S114 نما 34 گشتاور 85kg.cm

تماس بگیرید
برند: PRIMOPAL گشتاور موتور: 8.3 n.m گام استپر موتور: 1.8 درجه ابعاد فلنج: 86 mm