نمایش 1–12 از 31 نتیجه

ترموستات کاکن KT470

تماس بگیرید
برند: آتونیکس سری: T3S نوع کنترلر: دما و رطوبت ولتاژ تغذیه: 100-240VAC نوع ورودی: ترموکوپل K نوع خروجی: رله

انکودر کاکن KR5811-1024

تماس بگیرید
برند: کاکن سری: KR5811 عملکرد انکودر: افزایشی نوع شفت: قطر شفت: 8 میلی متر رزولشن(تعداد پالس): 1024

سنسور القایی کاکن KPS-KA11

تماس بگیرید
برند: کاکن سری سنسور: KPS ولتاژ تغذیه: DC سه سیم نوع خروجی: NPN NO نوع سنسور: القایی قطر سنسور: 18 میلی متر برد عملکرد: 8.01 تا 15.00 میلی متر نحوه اتصال: کابلی میزان IP67 :IP

سنسور القایی کاکن KPS-PC11

تماس بگیرید
برند: کاکن سری سنسور: KPS ولتاژ تغذیه: DC سه سیم نوع خروجی: NPN NO نوع سنسور: القایی قطر سنسور: 30 میلی متر برد عملکرد: 15 میلی متر نحوه اتصال: کابلی میزان IP67 :IP

سنسور القایی کاکن KPSVD113

تماس بگیرید
برند: کاکن سری سنسور: KPS ولتاژ تغذیه: DC سه سیم نوع خروجی: NPN NO نوع سنسور: القایی قطر سنسور: 40 میلی متر برد عملکرد: 35 میلیمتر نحوه اتصال: کابلی میزان IP67 :IP

سنسور القایی کاکن KPSVD313

تماس بگیرید
برند: کاکن سری سنسور: KPS ولتاژ تغذیه: DC سه سیم نوع خروجی: PNP N.O نوع سنسور: القایی قطر سنسور: 40 میلی متر برد عملکرد: 35 میلی متر نحوه اتصال: کابلی میزان IP67 :IP

سنسور القایی کاکن KPR-F311

تماس بگیرید
برند: کاکن سری سنسور: KPR ولتاژ تغذیه: DC سه سیم نوع خروجی: NPN NO نوع سنسور: القایی قطر سنسور: 8 میلی متر برد عملکرد: 2.01 تا 4.00 میلی متر نحوه اتصال: کابلی میزان IP67 :IP

سنسور القایی کاکن KPR-E411

تماس بگیرید
برند: کاکن سری سنسور: KPR ولتاژ تغذیه: DC سه سیم نوع خروجی: NPN NO نوع سنسور: القایی قطر سنسور: 12 میلی متر برد عملکرد: 2.01 تا 4.00 میلی متر نحوه اتصال: کابلی میزان IP67 :IP

سنسور القایی کاکن KPR-E431

تماس بگیرید
برند: کاکن سری سنسور: KPR ولتاژ تغذیه: DC سه سیم نوع خروجی: PNP N.O نوع سنسور: القایی قطر سنسور: 12 میلی متر برد عملکرد: 2.01 تا 4.00 میلی متر نحوه اتصال: کابلی میزان IP67 :IP

سنسور القایی کاکن KPR-G431

تماس بگیرید
برند: کاکن سری سنسور: KPR ولتاژ تغذیه: DC سه سیم نوع خروجی: PNP N.O نوع سنسور: القایی قطر سنسور: 12 میلی متر برد عملکرد: 4.01 تا 8.00 میلی متر نحوه اتصال: کابلی میزان IP67 :IP

سنسور القایی کاکن KPR-E311

تماس بگیرید
برند: کاکن سری سنسور: KPR ولتاژ تغذیه: DC سه سیم نوع خروجی: NPN NO نوع سنسور: القایی قطر سنسور: 8 میلی متر برد عملکرد: 2.01 تا 4.00 میلی متر نحوه اتصال: کابلی میزان IP67 :IP

سنسور القایی کاکن KPR-B211

تماس بگیرید
برند: کاکن سری سنسور: KPR ولتاژ تغذیه: DC سه سیم نوع خروجی: NPN NO نوع سنسور: القایی قطر سنسور: 5 میلی متر برد عملکرد: 1 تا 2 میلی متر نحوه اتصال: کابلی میزان IP67 :IP