اینورتر یا درایو AC به دستگاهی گفته می­شود که به کمک آن می­توان سرعت یک موتور AC سه فاز را کنترل کرد بدون آنکه قدرت و گشتاور موتور کاهش پیدا کند.
به نوعی از کنترل‌ کننده‌های دور (سرعت) و راه‌انداز موتور که با تغییر فرکانس و ولتاژ اعمال شده به الکتروموتور آن را راه اندازی میکنند نیز اینورتر یا VFD  (Variable Frequency Drive) گفته می‌شود .

اینورتر چینت مدل NVF3M-0.4/TS4 سه فاز 0.4 کیلووات

تماس بگیرید
برند: chint سری: NVF300M توان: 0.4 کیلووات ولتاژ ورودی: سه فاز 380 ولت جریان خروجی: 0.5 آمپر تعداد ورودی دیجیتال: 5 ورودی قابل برنامه ریزی تعداد خروجی دیجیتال: 1 رله ای و 1 خروجی کلکتور باز تعداد ورودی آنالوگ: 2ورودی آنالوگ قابل برنامه ریزی تعداد خروجی آنالوگ: 1خروجی قابل برنامه ریزی نوع شبکه ارتباطی: RS 485 کلید جدا شونده: دارد

اینورتر چینت مدل NVF3M-0.75/TS4 سه فاز 0.75 کیلووات

تماس بگیرید
برند: chint سری: NVF300M توان: 0.75 کیلووات ولتاژ ورودی: سه فاز 380 ولت جریان خروجی: 2.1 آمپر تعداد ورودی دیجیتال: 5 ورودی قابل برنامه ریزی تعداد خروجی دیجیتال: 1 رله ای و 1 خروجی کلکتور باز تعداد ورودی آنالوگ: 2ورودی آنالوگ قابل برنامه ریزی تعداد خروجی آنالوگ: 1خروجی قابل برنامه ریزی نوع شبکه ارتباطی: RS 485 کلید جدا شونده: دارد

اینورتر چینت مدل NVF2G-3.8/TD2 تک فاز 4 کیلووات

تماس بگیرید
برند: chint سری: NVF2G توان: 3.8 کیلووات ولتاژ ورودی: تک فاز 220 ولت جریان خروجی:16 آمپر تعداد ورودی دیجیتال: 6 ورودی قابل برنامه ریزی/5 ورودی در مینی تعداد خروجی دیجیتال: 2خروجی رله ای و 1 خروجی کلکتور باز/1 خروجی در مدل مینی تعداد ورودی آنالوگ: 2ورودی آنالوگ قابل برنامه ریزی تعداد خروجی آنالوگ: 2خروجی قابل برنامه ریزی/1 خروجی در مدل مینی نوع شبکه ارتباطی: RS 485 کلید جدا شونده: دارد

اینورتر چینت مدل NVF2G-2.2/TD2 تک فاز 2.2 کیلووات

تماس بگیرید
برند: chint سری: NVF2G توان: 2.2 کیلووات ولتاژ ورودی: تک فاز 220 ولت جریان خروجی:10 آمپر تعداد ورودی دیجیتال: 6 ورودی قابل برنامه ریزی/5 ورودی در مینی تعداد خروجی دیجیتال: 2خروجی رله ای و 1 خروجی کلکتور باز/1 خروجی در مدل مینی تعداد ورودی آنالوگ: 2ورودی آنالوگ قابل برنامه ریزی تعداد خروجی آنالوگ: 2خروجی قابل برنامه ریزی/1 خروجی در مدل مینی نوع شبکه ارتباطی: RS 485 کلید جدا شونده: دارد

اینورتر چینت مدل NVF2G-185/TS4+DC reactor سه فاز 185 کیلووات

تماس بگیرید
برند: chint سری: NVF2G توان: 185 کیلووات ولتاژ ورودی: سه فاز 380 ولت جریان خروجی:340 آمپر تعداد ورودی دیجیتال: 6 ورودی قابل برنامه ریزی/5 ورودی در مینی تعداد خروجی دیجیتال: 2خروجی رله ای و 1 خروجی کلکتور باز/1 خروجی در مدل مینی تعداد ورودی آنالوگ: 2ورودی آنالوگ قابل برنامه ریزی تعداد خروجی آنالوگ: 2خروجی قابل برنامه ریزی/1 خروجی در مدل مینی نوع شبکه ارتباطی: RS 485 کلید جدا شونده: دارد

اینورتر چینت مدل NVF2G-160/TS4+DC reactor سه فاز 160 کیلووات

تماس بگیرید
برند: chint سری: NVF2G توان: 160 کیلووات ولتاژ ورودی: سه فاز 380 ولت جریان خروجی:300 آمپر تعداد ورودی دیجیتال: 6 ورودی قابل برنامه ریزی/5 ورودی در مینی تعداد خروجی دیجیتال: 2خروجی رله ای و 1 خروجی کلکتور باز/1 خروجی در مدل مینی تعداد ورودی آنالوگ: 2ورودی آنالوگ قابل برنامه ریزی تعداد خروجی آنالوگ: 2خروجی قابل برنامه ریزی/1 خروجی در مدل مینی نوع شبکه ارتباطی: RS 485 کلید جدا شونده: دارد

اینورتر چینت مدل NVF2G-132/TS4+DC reactor سه فاز 132 کیلووات

تماس بگیرید
برند: chint سری: NVF2G توان: 132 کیلووات ولتاژ ورودی: سه فاز 380 ولت جریان خروجی:253 آمپر تعداد ورودی دیجیتال: 6 ورودی قابل برنامه ریزی/5 ورودی در مینی تعداد خروجی دیجیتال: 2خروجی رله ای و 1 خروجی کلکتور باز/1 خروجی در مدل مینی تعداد ورودی آنالوگ: 2ورودی آنالوگ قابل برنامه ریزی تعداد خروجی آنالوگ: 2خروجی قابل برنامه ریزی/1 خروجی در مدل مینی نوع شبکه ارتباطی: RS 485 کلید جدا شونده: دارد

اینورتر چینت مدل NVF2G-110/TS4+DC reactor سه فاز 110 کیلووات

تماس بگیرید
برند: chint سری: NVF2G توان: 110 کیلووات ولتاژ ورودی: سه فاز 380 ولت جریان خروجی:210 آمپر تعداد ورودی دیجیتال: 6 ورودی قابل برنامه ریزی/5 ورودی در مینی تعداد خروجی دیجیتال: 2خروجی رله ای و 1 خروجی کلکتور باز/1 خروجی در مدل مینی تعداد ورودی آنالوگ: 2ورودی آنالوگ قابل برنامه ریزی تعداد خروجی آنالوگ: 2خروجی قابل برنامه ریزی/1 خروجی در مدل مینی نوع شبکه ارتباطی: RS 485 کلید جدا شونده: دارد

اینورتر چینت مدل NVF2G-90/TS4 سه فاز 90 کیلووات

تماس بگیرید
برند: chint سری: NVF2G توان: 90 کیلووات ولتاژ ورودی: سه فاز 380 ولت جریان خروجی:176 آمپر تعداد ورودی دیجیتال: 6 ورودی قابل برنامه ریزی/5 ورودی در مینی تعداد خروجی دیجیتال: 2خروجی رله ای و 1 خروجی کلکتور باز/1 خروجی در مدل مینی تعداد ورودی آنالوگ: 2ورودی آنالوگ قابل برنامه ریزی تعداد خروجی آنالوگ: 2خروجی قابل برنامه ریزی/1 خروجی در مدل مینی نوع شبکه ارتباطی: RS 485 کلید جدا شونده: دارد

اینورتر چینت مدل NVF2G-75/TS4 سه فاز 75 کیلووات

تماس بگیرید
برند: chint سری: NVF2G توان: 75 کیلووات ولتاژ ورودی: سه فاز 380 ولت جریان خروجی:150 آمپر تعداد ورودی دیجیتال: 6 ورودی قابل برنامه ریزی/5 ورودی در مینی تعداد خروجی دیجیتال: 2خروجی رله ای و 1 خروجی کلکتور باز/1 خروجی در مدل مینی تعداد ورودی آنالوگ: 2ورودی آنالوگ قابل برنامه ریزی تعداد خروجی آنالوگ: 2خروجی قابل برنامه ریزی/1 خروجی در مدل مینی نوع شبکه ارتباطی: RS 485 کلید جدا شونده: دارد

اینورتر چینت مدل NVF2G-55/TS4 سه فاز 55 کیلووات

تماس بگیرید
برند: chint سری: NVF2G توان: 55 کیلووات ولتاژ ورودی: سه فاز 380 ولت جریان خروجی:110 آمپر تعداد ورودی دیجیتال: 6 ورودی قابل برنامه ریزی/5 ورودی در مینی تعداد خروجی دیجیتال: 2خروجی رله ای و 1 خروجی کلکتور باز/1 خروجی در مدل مینی تعداد ورودی آنالوگ: 2ورودی آنالوگ قابل برنامه ریزی تعداد خروجی آنالوگ: 2خروجی قابل برنامه ریزی/1 خروجی در مدل مینی نوع شبکه ارتباطی: RS 485 کلید جدا شونده: دارد

اینورتر چینت مدل NVF2G-45/TS4 سه فاز 45 کیلووات

تماس بگیرید
برند: chint سری: NVF2G توان: 45 کیلووات ولتاژ ورودی: سه فاز 380 ولت جریان خروجی:90 آمپر تعداد ورودی دیجیتال: 6 ورودی قابل برنامه ریزی/5 ورودی در مینی تعداد خروجی دیجیتال: 2خروجی رله ای و 1 خروجی کلکتور باز/1 خروجی در مدل مینی تعداد ورودی آنالوگ: 2ورودی آنالوگ قابل برنامه ریزی تعداد خروجی آنالوگ: 2خروجی قابل برنامه ریزی/1 خروجی در مدل مینی نوع شبکه ارتباطی: RS 485 کلید جدا شونده: دارد