هشدار دهنده وجود آب 16J1 شیواامواج

تماس بگیرید
برند: شیوا امواج سری: WSJ-12V ولتاژ تعذیه: 12 VDC تاخیر زمان: وصل=4Sec     قطع=10Sec طول سیم حسگر آب حداکثر 4 متر کارایی در: دما=65...20- C   رطوبت=70%

محافظ یخچال میکروپروسسوری 20R1 شیواامواج

تماس بگیرید
برند: شیوا امواج سری: VPR-240 ولتاژ تعذیه: 260-165 VAC قطع برای:  افزایش ولتاژ= 255-245V قابل تنطیم    کاهش ولتاژ= 180-170V قابل تنظیم تاخیر زمان قطع:  افزایش ولتاژ= 100m Sec    کاهش ولتاژ= 1 Sec تاخیر زمان وصل: Sec 300 کارایی در: دما= 65-...20-  C      رطوبت= 70% ماکزیمم خروجی:    2500/~10A   250V

محافظ ولتاژ تک فاز دیجیتال 20JN1 شیواامواج

تماس بگیرید
برند: شیوا امواج سری: VPJN-20 ولتاژ تعذیه: 260-165 VAC تاخیر زمان قطع:  افزایش ولتاژ= 255-230V     کاهش ولتاژ=200-170 V تاخیر زمان وصل: Sec 1-300 کارایی در: دما= 65-...20-  C      رطوبت= 70%

محافظ کنتاکتور 20JN2 سری N شیواامواج

تماس بگیرید
برند: شیوا امواج سری: CPJN-T1        CPJN-T180 ولتاژ تعذیه: 255-170 VAC قطع برای: افزایش ولتاژ= 250V     کاهش ولتاژ=175 V تاخیر زمان وصل: 180=CPJN-T1=1Sec  CPJN-T180 تاخیر زمان قطع: 1Sec

محافظ ولتاژ ۲۰A سری 20B1 شیواامواج

تماس بگیرید
برند: شیوا امواج سری: PRB-20A ولتاژ تعذیه: 255-170 VAC کارایی در: دما= 65...20-  C        رطوبت= 70% قطع برای: افزایش ولتاژ=250V     کاهش ولتاژ=175V تاخیر زمان:    وصل=180Sec      قطع=1 Sec

محافظ کنتاکتور 20M2 سری M شیواامواج

تماس بگیرید
برند: شیوا امواج سری: CPM-T1    CPM-T180 ولتاژ تعذیه: 255-170 VAC قطع برای: افزایش ولتاژ= 250V     کاهش ولتاژ=175 V تاخیر زمان وصل: 180=CPM-T1=1Sec    CPM-T180 تاخیر زمان قطع: 1Sec

محافظ پکیج دیجیتال 20R1 شیواامواج

تماس بگیرید
برند: شیوا امواج سری: VPR-T4 ولتاژ تعذیه: 260-165 VAC کارایی در: دما= 65...20-  C        رطوبت= 70% قطع برای: افزایش ولتاژ=255-245 V قابل تنظیم      کاهش ولتاژ=180-170 V قابل تنظیم تاخیر زمان:    وصل=30Sec      قطع=افزایش ولتاژ=100 mSec      کاهش ولتاژ=1 Sec ماکزیمم خروجی:    10A 250V ~2500VA

کنترل سنگ شکن 13DN2 شیواامواج

تماس بگیرید
برند: شیوا امواج سری: CCDN-3R دقت اندازه گیری: جریان= 0.5%   دما= 1C تاخیر زمان فعال شدن جک بالابر: 10...0 Sec تاخیر زمان قطع موتور: 10...0 Sec محدوده اندازه گیری دما: 100...10- C کارایی در: دما= 65...20-  C        رطوبت= 70%  

کنترل بار دیجیتال ۱تا ۶۰ آمپر 13F6 شیواامواج

تماس بگیرید
برند: شیوا امواج سری: DLF-60A          DLF-15A دقت نمایش جریان در مدل:  0.1=DLF-60A=1A    DLF-15A ولتاژ تعذیه: 250-180 VAC کارایی در: دما= 65...20-  C        رطوبت= 70%  

کنترل بار دیجیتال ۰٫۵ تا ۱۵ آمپر 13F6 شیواامواج

تماس بگیرید
برند: شیوا امواج سری: DLF-60A          DLF-15A دقت نمایش جریان در مدل:  0.1=DLF-60A=1A    DLF-15A ولتاژ تعذیه: 250-180 VAC کارایی در: دما= 65...20-  C        رطوبت= 70%  

فتوسل 10A سری 11A1 شیواامواج

تماس بگیرید
برند: شیوا امواج سری: PSA-10A ولتاژ تغذیه: 250-180 VAC قطع برای:  افزایش ولتاژ= 250V    کاهش ولتاژ= 170V شدت نور برای: وصل= 12 LUX   قطع=40 LUX کارایی در:  دما=    60+...20-            رطوبت=       70% تاخیر در: وصل=30 Sec     قطع=30 Sec