سرو موتور نوعی از موتورهای الکتریکی است که با هدف بکارگیری در سیستم های کنترل فیدبک طراحی می شود. لختی(اینرسی) در این موتورها پایین می­باشد و به همین دلیل تغییر سرعت در این موتور ها بسیار سریع می­باشد. در واقع عملکرد سرو موتورها به این صورت می باشد که یک محور خروجی دارند که این محور قادر است تا در یک موقعیت و زاویه ای خاص ارسال سیگنال  قرار گیرد. در واقع چگونگی حرکت و موقعیت های زاویه ای این محور خروجی توسط دسته ای از سیگنال های رمزی که برای سیم کنترل آن تعریف می شود کنترل می شود.
به طور کلی سرو موتورها موتورهای بسیار دقیقی هستند که میتوانیم در آنها موقعیت شفت سرو را کنترل کنیم ، علاوه بر کنترل موقعیت شفت سرو ، قدرت و سرعت چرخش شفت سرو موتور را نیز میتوانیم کنترل کنیم.

سروو موتور انکام مدل 1500W/1500RPM بدون ترمز

تماس بگیرید
توان: 1.5kw برق ورودی: سه فاز 380 ولت سرعت: 1500RPM گشتاور: 10NM قطر شفت: 22mm سایز فلنچ: 130mm نوع موتور: بدون ترمز کد درایو: ESS200P-4T152 کد موتور: EMS-13152M-15T-0C1A

سروو موتور انکام مدل 1000W/2500RPM بدون ترمز

تماس بگیرید
توان: 1kw برق ورودی: سه فاز 380 ولت سرعت: 2500RPM گشتاور: 4NM قطر شفت: 22mm سایز فلنچ: 130mm نوع موتور: بدون ترمز کد درایو: ESS200P-4T102 کد موتور: EMS-13102M-25T-0C1A

سروو موتور انکام مدل 1000W/1000RPM بدون ترمز

تماس بگیرید
توان: 1kw برق ورودی: سه فاز 380 ولت سرعت: 1000RPM گشتاور: 10NM قطر شفت: 22mm سایز فلنچ: 130mm نوع موتور: بدون ترمز کد درایو: ESS200P-4T102 کد موتور: EMS-13102H-10T-0C1A

سروو موتور انکام مدل 750W/3000RPM ترمزدار

تماس بگیرید
توان: 0.75kw برق ورودی: تک فاز 220 ولت سرعت: 3000RPM گشتاور: 2.4NM قطر شفت: 19mm سایز فلنچ: 80mm نوع موتور: ترمزدار کد درایو: ESS200P-2S751 کد موتور: EMS-08751L-30S-0C3A

سروو موتور انکام مدل 750W/3000RPM بدون ترمز

تماس بگیرید
توان: 0.75kw برق ورودی: تک فاز 220 ولت سرعت: 3000RPM گشتاور: 2.4NM قطر شفت: 19mm سایز فلنچ: 80mm نوع موتور: بدون ترمز کد درایو: ESS200P-2S751 کد موتور: EMS-08751L-30S-0C1A

سروو موتور انکام مدل 400W/3000RPM ترمز دار

تماس بگیرید
توان: 0.4kw برق ورودی: تک فاز 220 ولت سرعت: 3000RPM گشتاور: 1.27NM قطر شفت: 14mm سایز فلنچ: 60mm نوع موتور: ترمزدار کد درایو: ESS200P-2S401 کد موتور: EMS-06401M-30S-0C3A

سروو موتور انکام مدل 400W/3000RPM بدون ترمز

تماس بگیرید
توان: 0.4kw برق ورودی: تک فاز 220 ولت سرعت: 3000RPM گشتاور: 1.27NM قطر شفت: 14mm سایز فلنچ: 60mm نوع موتور: بدون ترمز کد درایو: ESS200P-2S401 کد موتور: EMS-06401M-30S-0C1A