اینورتر یا درایو AC به دستگاهی گفته می­شود که به کمک آن می­توان سرعت یک موتور AC سه فاز را کنترل کرد بدون آنکه قدرت و گشتاور موتور کاهش پیدا کند.
به نوعی از کنترل‌ کننده‌های دور (سرعت) و راه‌انداز موتور که با تغییر فرکانس و ولتاژ اعمال شده به الکتروموتور آن را راه اندازی میکنند نیز اینورتر یا VFD  (Variable Frequency Drive) گفته می‌شود .

اینورتر اشنایدر (315-400)KW مدل ELNMP6C31AAA

تماس بگیرید
اینورتر: اشنایدر سری اینورتر: ATV توان : (315-400) کیلووات ورودی: تک فاز 220 ولت صفحه کلید جداشونده درگاه ارتباطی RS485 8 عدد ورودی دیجیتال و 2 عدد خروجی ترانزیستوری و رله ای

اینورتر اشنایدر (400-500)KW مدل ELNMP6C40AAA

تماس بگیرید
اینورتر: اشنایدر سری اینورتر: ATV توان : (400-500) کیلووات ورودی: تک فاز 220 ولت صفحه کلید جداشونده درگاه ارتباطی RS485 8 عدد ورودی دیجیتال و 2 عدد خروجی ترانزیستوری و رله ای

اینورتر اشنایدر (200-250)KW مدل ELNMP6C20AAA

تماس بگیرید
اینورتر: اشنایدر سری اینورتر: ATV توان : (200-250) کیلووات ورودی: تک فاز 220 ولت صفحه کلید جداشونده درگاه ارتباطی RS485 8 عدد ورودی دیجیتال و 2 عدد خروجی ترانزیستوری و رله ای

اینورتر اشنایدر 7.5KW مدل ATV61HU75Y

تماس بگیرید
اینورتر: اشنایدر سری اینورتر: ATV توان : 7.5 کیلووات ورودی: تک فاز 220 ولت صفحه کلید جداشونده درگاه ارتباطی RS485 8 عدد ورودی دیجیتال و 2 عدد خروجی ترانزیستوری و رله ای

اینورتر اشنایدر 18.5KW مدل ATV61HD18Y

تماس بگیرید
اینورتر: اشنایدر سری اینورتر: ATV توان : 18.5 کیلووات ورودی: تک فاز 220 ولت صفحه کلید جداشونده درگاه ارتباطی RS485 8 عدد ورودی دیجیتال و 2 عدد خروجی ترانزیستوری و رله ای

اینورتر اشنایدر 15KW مدل ATV61HD15Y

تماس بگیرید
اینورتر: اشنایدر سری اینورتر: ATV توان : 15 کیلووات ورودی: تک فاز 220 ولت صفحه کلید جداشونده درگاه ارتباطی RS485 8 عدد ورودی دیجیتال و 2 عدد خروجی ترانزیستوری و رله ای

اینورتر اشنایدر 3KW مدل ATV61HU30Y

تماس بگیرید
اینورتر: اشنایدر سری اینورتر: ATV توان : 3 کیلووات ورودی: تک فاز 220 ولت صفحه کلید جداشونده درگاه ارتباطی RS485 8 عدد ورودی دیجیتال و 2 عدد خروجی ترانزیستوری و رله ای

اینورتر اشنایدر 2.2KW مدل ATV71HU22Y

تماس بگیرید
اینورتر: اشنایدر سری اینورتر: ATV توان : 2.2 کیلووات ورودی: تک فاز 220 ولت صفحه کلید جداشونده درگاه ارتباطی RS485 8 عدد ورودی دیجیتال و 2 عدد خروجی ترانزیستوری و رله ای

اینورتر اشنایدر 11KW مدل ATV31HD11S6X

تماس بگیرید
اینورتر: اشنایدر سری اینورتر: ATV31 توان : 11 کیلووات ورودی: تک فاز 220 ولت صفحه کلید جداشونده درگاه ارتباطی RS485 8 عدد ورودی دیجیتال و 2 عدد خروجی ترانزیستوری و رله ای

اینورتر اشنایدر 250KW مدل ATV930C25N4C

تماس بگیرید
اینورتر: اشنایدر سری اینورتر: ATV توان : 250 کیلووات ورودی: تک فاز 220 ولت صفحه کلید جداشونده درگاه ارتباطی RS485 8 عدد ورودی دیجیتال و 2 عدد خروجی ترانزیستوری و رله ای

اینورتر اشنایدر 220KW مدل ATV630C22N4

تماس بگیرید
اینورتر: اشنایدر سری اینورتر: ATV توان : 220 کیلووات ورودی: تک فاز 220 ولت صفحه کلید جداشونده درگاه ارتباطی RS485 8 عدد ورودی دیجیتال و 2 عدد خروجی ترانزیستوری و رله ای

اینورتر اشنایدر 160KW مدل ATV71HC16N4D

تماس بگیرید
اینورتر: اشنایدر سری اینورتر: ATV توان : 160 کیلووات ورودی: تک فاز 220 ولت صفحه کلید جداشونده درگاه ارتباطی RS485 8 عدد ورودی دیجیتال و 2 عدد خروجی ترانزیستوری و رله ای