اینورتر یا درایو AC به دستگاهی گفته می­شود که به کمک آن می­توان سرعت یک موتور AC سه فاز را کنترل کرد بدون آنکه قدرت و گشتاور موتور کاهش پیدا کند.
به نوعی از کنترل‌ کننده‌های دور (سرعت) و راه‌انداز موتور که با تغییر فرکانس و ولتاژ اعمال شده به الکتروموتور آن را راه اندازی میکنند نیز اینورتر یا VFD  (Variable Frequency Drive) گفته می‌شود .

اینورتر زیمنس 22KW فیلتردار سری V20 مدل 6SL3210-5BE32-2CV0

تماس بگیرید

دانلود​ها

کاتالوگ انگلیسی اینورتر زیمنس

 

کاتالوگ فارسی اینورتر زیمنس

اینورتر زیمنس 22KW سری V20 مدل 6SL3210-5BE32-2UV0

تماس بگیرید

دانلود​ها

کاتالوگ انگلیسی اینورتر زیمنس

 

کاتالوگ فارسی اینورتر زیمنس

اینورتر زیمنس 18.5KW فیلتردار سری V20 مدل 6SL3210-5BE31-8CV0

تماس بگیرید

دانلود​ها

کاتالوگ انگلیسی اینورتر زیمنس

 

کاتالوگ فارسی اینورتر زیمنس

اینورتر زیمنس 18.5KW سری V20 مدل 6SL3210-5BE31-8UV0

تماس بگیرید

دانلود​ها

کاتالوگ انگلیسی اینورتر زیمنس

 

کاتالوگ فارسی اینورتر زیمنس

اینورتر زیمنس 15KWفیلتردار سری V20 مدل 6SL3210-5BE31-5CV0

تماس بگیرید

دانلود​ها

کاتالوگ انگلیسی اینورتر زیمنس

 

کاتالوگ فارسی اینورتر زیمنس

اینورتر زیمنس 15KWسری V20 مدل 6SL3210-5BE31-5UV0

تماس بگیرید

دانلود​ها

کاتالوگ انگلیسی اینورتر زیمنس

 

کاتالوگ فارسی اینورتر زیمنس

اینورتر زیمنس 11KW فیلتردار سری V20 مدل 6SL3210-5BE31-1CV0

تماس بگیرید

دانلود​ها

کاتالوگ انگلیسی اینورتر زیمنس

 

کاتالوگ فارسی اینورتر زیمنس

اینورتر زیمنس 11KW سری V20 مدل 6SL3210-5BE31-1UV0

تماس بگیرید

دانلود​ها

کاتالوگ انگلیسی اینورتر زیمنس

 

کاتالوگ فارسی اینورتر زیمنس

اینورتر زیمنس 7.5KW سری V20 مدل 6SL3210-5BE27-5UV0

تماس بگیرید

دانلود​ها

کاتالوگ انگلیسی اینورتر زیمنس

 

کاتالوگ فارسی اینورتر زیمنس

اینورتر زیمنس 7.5KW سری V20 مدل 6SL3210-5BE25-5CV0

تماس بگیرید

دانلود​ها

کاتالوگ انگلیسی اینورتر زیمنس

 

کاتالوگ فارسی اینورتر زیمنس

اینورتر زیمنس 5.5KW سری V20 مدل 6SL3210-5BE25-5UV0

تماس بگیرید

دانلود​ها

کاتالوگ انگلیسی اینورتر زیمنس

 

کاتالوگ فارسی اینورتر زیمنس

اینورتر زیمنس 4KW سری V20 مدل 6SL3210-5BE24-0UV0

تماس بگیرید

دانلود​ها

کاتالوگ انگلیسی اینورتر زیمنس

 

کاتالوگ فارسی اینورتر زیمنس