اینورتر یا درایو AC به دستگاهی گفته می­شود که به کمک آن می­توان سرعت یک موتور AC سه فاز را کنترل کرد بدون آنکه قدرت و گشتاور موتور کاهش پیدا کند.
به نوعی از کنترل‌ کننده‌های دور (سرعت) و راه‌انداز موتور که با تغییر فرکانس و ولتاژ اعمال شده به الکتروموتور آن را راه اندازی میکنند نیز اینورتر یا VFD  (Variable Frequency Drive) گفته می‌شود .

اینورتر سانیو سه فاز SY5000 18.5KW 25HP

تماس بگیرید
اینورتر: SANY سری اینورتر: SY5000 توان :18.5 کیلووات ورودی: سه فاز 380 ولت صفحه کلید جداشونده درگاه ارتباطی RS485 8 عدد ورودی دیجیتال و 2 عدد خروجی ترانزیستوری و رله ای

اینورتر سانیو سه فاز SY5000 20HP 15KW

تماس بگیرید
اینورتر: SANY سری اینورتر: SY5000 توان :15 کیلووات ورودی: سه فاز 380 ولت صفحه کلید جداشونده درگاه ارتباطی RS485 8 عدد ورودی دیجیتال و 2 عدد خروجی ترانزیستوری و رله ای

اینورتر سانیو سه فاز SY5000 20HP 11KW

تماس بگیرید
اینورتر: SANY سری اینورتر: SY5000 توان :11 کیلووات ورودی: سه فاز 380 ولت صفحه کلید جداشونده درگاه ارتباطی RS485 8 عدد ورودی دیجیتال و 2 عدد خروجی ترانزیستوری و رله ای

اینورتر سانیو سه فاز SY5000 10HP 7.5KW

تماس بگیرید
اینورتر: SANY سری اینورتر: SY5000 توان :7.5 کیلووات ورودی: سه فاز 380 ولت صفحه کلید جداشونده درگاه ارتباطی RS485 8 عدد ورودی دیجیتال و 2 عدد خروجی ترانزیستوری و رله ای

اینورتر سانیو سه فاز مدل SY5000 1HP 0.75KW

تماس بگیرید
اینورتر: SANY سری اینورتر: SY5000 توان :0.75 کیلووات ورودی: سه فاز 380 ولت صفحه کلید جداشونده درگاه ارتباطی RS485 8 عدد ورودی دیجیتال و 2 عدد خروجی ترانزیستوری و رله ای

اینورتر تکفاز سانیو 0.5 اسب 0.4KW مدل SY2000

تماس بگیرید
اینورتر: SANY سری اینورتر: SY2000 توان :0.4 کیلووات ورودی: تک فاز 220 ولت صفحه کلید جداشونده درگاه ارتباطی RS485 5 عدد ورودی دیجیتال و 2 عدد خروجی ترانزیستوری و رله ای

اینورتر سه فاز سانیو 1 اسب 0.75KW مدل SY2000

تماس بگیرید
اینورتر: SANY سری اینورتر: SY2000 توان :0.75 کیلووات ورودی: سه فاز 220 ولت صفحه کلید جداشونده درگاه ارتباطی RS485 5 عدد ورودی دیجیتال و 2 عدد خروجی ترانزیستوری و رله ای

اینورتر سه فاز سانیو 2 اسب 1.5KW مدل SY2000

تماس بگیرید
اینورتر: SANY سری اینورتر: SY2000 توان :1.5 کیلووات ورودی: تک فاز 220 ولت صفحه کلید جداشونده درگاه ارتباطی RS485 5 عدد ورودی دیجیتال و 2 عدد خروجی ترانزیستوری و رله ای

اینورتر سه فاز سانیو 3 اسب 2.2KW مدل SY2000

تماس بگیرید
اینورتر: SANY سری اینورتر: SY2000 توان :2.2 کیلووات ورودی: تکفاز 220 ولت صفحه کلید جداشونده درگاه ارتباطی RS485 5 عدد ورودی دیجیتال و 2 عدد خروجی ترانزیستوری و رله ای

اینورتر سه فاز سانیو 5 اسب 4KW مدل SY2000

تماس بگیرید
اینورتر: SANY سری اینورتر: SY2000 توان :4 کیلووات ورودی: تک فاز 220 ولت صفحه کلید جداشونده درگاه ارتباطی RS485 5 عدد ورودی دیجیتال و 2 عدد خروجی ترانزیستوری و رله ای

اینورتر سه فاز سانیو 7.5 اسب 5.5KW مدل SY2000

تماس بگیرید
اینورتر: SANY سری اینورتر: SY2000 توان :5.5 کیلووات ورودی: تکفاز 220 ولت صفحه کلید جداشونده درگاه ارتباطی RS485 5 عدد ورودی دیجیتال و 2 عدد خروجی ترانزیستوری و رله ای

اینورتر تکفاز سانیو 0.5 اسب 7.5KW مدل SY2000

تماس بگیرید
اینورتر: SANY سری اینورتر: SY2000 توان : 7.5 کیلووات ورودی: تکفاز 220 ولت صفحه کلید جداشونده درگاه ارتباطی RS485 5 عدد ورودی دیجیتال و 2 عدد خروجی ترانزیستوری و رله ای