اینورتر یا درایو AC به دستگاهی گفته می­شود که به کمک آن می­توان سرعت یک موتور AC سه فاز را کنترل کرد بدون آنکه قدرت و گشتاور موتور کاهش پیدا کند.
به نوعی از کنترل‌ کننده‌های دور (سرعت) و راه‌انداز موتور که با تغییر فرکانس و ولتاژ اعمال شده به الکتروموتور آن را راه اندازی میکنند نیز اینورتر یا VFD  (Variable Frequency Drive) گفته می‌شود .

اینورتر سه فاز 90KW DegDrive مدل DGI900-4T0075G

تماس بگیرید
اینورتر: DEG DRIVE سری اینورتر: DGI 900 توان : 90 کیلووات ورودی: سه فاز 380 ولت صفحه کلید جداشونده درگاه ارتباطی RS485\\ 7عدد ورودی دیجیتال و  2عدد خروجی ترانزیستوری و رله ای

اینورتر سه فاز 45KW DegDrive مدل DGI900-4T0007G

تماس بگیرید
اینورتر: DEG DRIVE سری اینورتر: DGI 900 توان : 45 کیلووات ورودی: سه فاز 380 ولت صفحه کلید جداشونده درگاه ارتباطی RS485\\ 7عدد ورودی دیجیتال و 2عدد خروجی ترانزیستوری و رله ای

اینورتر سه فاز 55KW DegDrive مدل DGI900-4T0750G

تماس بگیرید
اینورتر: DEG DRIVE سری اینورتر: DGI 900 توان : 55 کیلووات ورودی: سه فاز 380 ولت صفحه کلید جداشونده درگاه ارتباطی RS485\\ 7عدد ورودی دیجیتال و  2عدد خروجی ترانزیستوری و رله ای

اینورتر سه فاز 75KW DegDrive مدل DGI900-4T0220G

تماس بگیرید
اینورتر: DEG DRIVE سری اینورتر: DGI 900 توان : 75 کیلووات ورودی: سه فاز 380 ولت صفحه کلید جداشونده درگاه ارتباطی RS485\\ 7عدد ورودی دیجیتال و  2عدد خروجی ترانزیستوری و رله ای

اینورتر سه فاز 22KW DegDrive مدل DGI900-4T0055G

تماس بگیرید
اینورتر: DEG DRIVE سری اینورتر: DGI 900 توان : 22 کیلووات ورودی: سه فاز 380 ولت صفحه کلید جداشونده درگاه ارتباطی RS485\\ 7عدد ورودی دیجیتال و  2عدد خروجی ترانزیستوری و رله ای

اینورتر سه فاز 30KW DegDrive مدل DG300-4T0007G/0015P

تماس بگیرید
اینورتر: DEG DRIVE سری اینورتر: DGI 900 توان : 30 کیلووات ورودی: سه فاز 380 ولت صفحه کلید جداشونده درگاه ارتباطی RS485\\ 7عدد ورودی دیجیتال و 2 عدد خروجی ترانزیستوری و رله ای

اینورتر سه فاز 37KW DegDrive مدل DGI900-4T0550G

تماس بگیرید
اینورتر: DEG DRIVE سری اینورتر: DGI 900 توان : 37 کیلووات ورودی: سه فاز 380 ولت صفحه کلید جداشونده درگاه ارتباطی RS485\\ 7عدد ورودی دیجیتال و 2 عدد خروجی ترانزیستوری و رله ای

اینورتر سه فاز 15KW DegDrive مدل DGI900-4T0185G

تماس بگیرید
اینورتر: DEG DRIVE سری اینورتر: DGI 900 توان : 15 کیلووات ورودی: سه فاز 380 ولت صفحه کلید جداشونده درگاه ارتباطی RS485 7 عدد ورودی دیجیتال و 2 عدد خروجی ترانزیستوری و رله ای

اینورتر سه فاز 11KW DegDrive مدل DGI900-4T0550G

تماس بگیرید
اینورتر: DEG DRIVE سری اینورتر: DGI 900 توان : 11 کیلووات ورودی: سه فاز 380 ولت صفحه کلید جداشونده درگاه ارتباطی RS485 7 عدد ورودی دیجیتال و 2 عدد خروجی ترانزیستوری و رله ای

اینورتر سه فاز 15KW DegDrive مدل DGI900-4T0185G

تماس بگیرید
اینورتر: DEG DRIVE سری اینورتر: DGI 900 توان : 15 کیلووات ورودی: سه فاز 380 ولت صفحه کلید جداشونده درگاه ارتباطی RS485 7 عدد ورودی دیجیتال و 2 عدد خروجی ترانزیستوری و رله ای

اینورتر سه فاز 18.5KW DegDrive مدل DGI900-4T0037G

تماس بگیرید
اینورتر: DEG DRIVE سری اینورتر: DGI 900 توان : 18.5 کیلووات ورودی: سه فاز 380 ولت صفحه کلید جداشونده درگاه ارتباطی RS485 7 عدد ورودی دیجیتال و 2 عدد خروجی ترانزیستوری و رله ای

اینورتر سه فاز 3.7KW Deg Drive مدل DG300-2S022G

تماس بگیرید
اینورتر: DEG DRIVE سری اینورتر: DGI 900 توان : 3.7 کیلووات ورودی: تک فاز 220 ولت صفحه کلید جداشونده درگاه ارتباطی RS485 8 عدد ورودی دیجیتال و 2 عدد خروجی ترانزیستوری و رله ای