ترموستات TCD-PID شیواامواج

تماس بگیرید
برند: شیوا امواج مدل:  TCD-PID کد: 15D1 ولتاز تغذیه: ۱۸۰-۲۵۰ ولتاژ متناوب و ۶۰-۵۰ هرتز محدوده اندازه گیری: ۱۳۵۰..۱۰۰- سانتی گراد نوع سنسور: ترموکوپل k خروجی: ۲ عدد رله ۱۰ آمپر

ترموستات TRJN-900 سریN شیواامواج

تماس بگیرید
برند: شیوا امواج مدل: TRJN-900 کد: 15JN2 ولتاز تغذیه: ۱۸۰-۲۵۰ ولتاژ متناوب و ۶۰-۵۰ هرتز محدوده اندازه گیری: ۰-۹۰۰ سانتی گراد نوع سنسور: ترموکوپل k تاخیر زمان: وصل: ۹۹-۰ثانیه خروجی: رله ۵ آمپر

ترموستات TRB-900 شیواامواج

تماس بگیرید
برند: شیوا امواج مدل:  TRB-900 کد: 15B2 ولتاز تغذیه: ۱۸۰-۲۵۰ ولتاژ متناوب و ۶۰-۵۰ هرتز محدوده اندازه گیری: ۰-۹۰۰ سانتی گراد نوع سنسور: ترموکوپل k خروجی: رله ۵ آمپر  

ترموستات TCJN-125 سری N شیواامواج

تماس بگیرید
برند: شیوا امواج مدل:  TCJN-125 کد: 15JN3 ولتاز تغذیه: ۱۸۰-۲۵۰ ولتاژ متناوب و ۶۰-۵۰ هرتز محدوده اندازه گیری:  ۱۲۵ .. ۵۰- درجه سانتیگراد نوع سنسور: lcهمراه با دستگاه تاخیر زمان وصل: ۱-۶۰ ثانیه تاخیر زمان قطع: ۶۰-۱ ثانیه خروجی: رله ۵ آمپر

ترموستات TRB-125D شیواامواج

تماس بگیرید
برند: شیوا امواج مدل:  12AC/DC, 24AC/DC, 110AC/DC, 220VAC کد: 15B3 ولتاز تغذیه: ۱۸۰-۲۵۰ ولتاژ متناوب و ۶۰-۵۰ هرتز محدوده اندازه گیری:  ۱۲۵ .. ۵۰- درجه سانتیگراد نوع سنسور: lcهمراه با دستگاه تاخیر زمان وصل: ۱-۶۰ ثانیه تاخیر زمان قطع: ۶۰-۱ ثانیه خروجی: رله ۵ آمپر

ترموستات تابلویی TC-70C ,TC-70H شیواامواج

تماس بگیرید
برند: شیوا امواج مدل: TC-70C, TC-70H کد: 15M1 هیسترزیس دمایی: برای دمای قطع شدن در حد بالا:۵±۷۰درجه سانتی گراد, ّبرای دمای وصل شدن در حد پائین:۸±۰درجه سانتی گراد خروجی: 250VAC/10A

هشدار دهنده وجود آب 16J1 شیواامواج

تماس بگیرید
برند: شیوا امواج سری: WSJ-12V ولتاژ تعذیه: 12 VDC تاخیر زمان: وصل=4Sec     قطع=10Sec طول سیم حسگر آب حداکثر 4 متر کارایی در: دما=65...20- C   رطوبت=70%

محافظ یخچال میکروپروسسوری 20R1 شیواامواج

تماس بگیرید
برند: شیوا امواج سری: VPR-240 ولتاژ تعذیه: 260-165 VAC قطع برای:  افزایش ولتاژ= 255-245V قابل تنطیم    کاهش ولتاژ= 180-170V قابل تنظیم تاخیر زمان قطع:  افزایش ولتاژ= 100m Sec    کاهش ولتاژ= 1 Sec تاخیر زمان وصل: Sec 300 کارایی در: دما= 65-...20-  C      رطوبت= 70% ماکزیمم خروجی:    2500/~10A   250V

محافظ ولتاژ تک فاز دیجیتال 20JN1 شیواامواج

تماس بگیرید
برند: شیوا امواج سری: VPJN-20 ولتاژ تعذیه: 260-165 VAC تاخیر زمان قطع:  افزایش ولتاژ= 255-230V     کاهش ولتاژ=200-170 V تاخیر زمان وصل: Sec 1-300 کارایی در: دما= 65-...20-  C      رطوبت= 70%

محافظ کنتاکتور 20JN2 سری N شیواامواج

تماس بگیرید
برند: شیوا امواج سری: CPJN-T1        CPJN-T180 ولتاژ تعذیه: 255-170 VAC قطع برای: افزایش ولتاژ= 250V     کاهش ولتاژ=175 V تاخیر زمان وصل: 180=CPJN-T1=1Sec  CPJN-T180 تاخیر زمان قطع: 1Sec

محافظ ولتاژ ۲۰A سری 20B1 شیواامواج

تماس بگیرید
برند: شیوا امواج سری: PRB-20A ولتاژ تعذیه: 255-170 VAC کارایی در: دما= 65...20-  C        رطوبت= 70% قطع برای: افزایش ولتاژ=250V     کاهش ولتاژ=175V تاخیر زمان:    وصل=180Sec      قطع=1 Sec